a; ac: hag
a; ac: ha
â; ag; efo; gyda; cyda; cyda: gans
aber: heyl
aberoedd; ebyr: heylyow
absenoldeb: estrik
achlysur; achlysuro: prys
achlysur; achlysuro: gweyth
achlysur; achlysuro: acheson
achlysur; achlysuro: treveth
achlysuron: gweythyow
achlysuron: achesonys
achlysuron: achesonyow
achlysuron: prysyow
achos; achosi; peri: acheson
achos; achosi; peri: kaws
achos; achosi; peri: ken
achos; achosi; peri: skila
achos; achosi; peri: skila
achos; achosi; peri: kawser
achos; achosi; peri: kawsya
achosion: achesonys
achosion: kawsoryon
achosion: achesonyow
achub; arbed; cynilo; safio: selwel
achwyn; cwynfan; cwynfanu; cwyno; eingo: krodhvolas
actor: gwarier
actores: gwariores
actoresau: gwarioresow
actorion: gwarioryon
acw: eno
acw: enos
adar: ydhyn
ad-daliad: attal
ad-dalu: attyli
addas; adfeddu: gwiw
addef; cyfaddef: amyttya
addef; cyfaddef: degemmeres
addewid; addo: ambos
addewid; addo: dedhewadow
addewid; addo: dedhewi
addewid; addo: gorambos
addewid; addo: ambosa
addewidion: ambosow
addewidion: gorambosow
addoli; crefyddu: gordhyans
addoli; crefyddu: gordhya
addoli; crefyddu: gologhas
addurniad: afinans
addurno: afina
addysg: adhyskans
addysgu: adhyski
adeg; amser; amseru: brys
adeg; amser; amseru: termyn
adeg; amser; amseru: prys
adeg; amser; amseru: eur
adeg; amser; amseru: dermyn
adeg; amser; amseru: vrys
adegau; amserau; amseroedd: prysyow
adeilad: drehevyans
adeiladau: drehevyansow
adeiladiad; adeiladu: drehevel
adeiladiad; adeiladu: dhrehevel
adeiladwaith; strwythur; adeileddu; strwythuro: framweyth
adeiledig: drehevys
adeni; aileni; dadeni: dastineythi
adennill: daskavoes
aderyn: edhen
adfail; difetha; difethu: magor
adfer; adferu; dadroddi; edfryd: asver
adfer; adferu; dadroddi; edfryd: daswul
adlais; atsain: dasson
adlais; atsain: dasseni
adlamu: aslamm
adleisiau; atseiniau: dassonyow
adleoli: daslea
adlewyrchu: dastewynnya
adnau; adneuo; dyddodi: kreun
adnau; adneuo; dyddodi: arghow
adolygiad; adolygu: daswel
adolygiad; adolygu: dasweles
adolygiadau: daswelyow
adref; adre; adref: war-ji
adref; adre; adref: dhe-dre
adref; adre; adref: tre
adrodd: dythya
adroddiad: derivas
adroddiad: derivas
adroddiad: deryvas
adroddiad: deryvas
aduno: dasunya
adwaith: negys
aelod: esel
aelodaeth: eseleth
aelodaeth: eseledh
aelodau: eseli
aelwyd: fog
aelwydydd: fogow
aer: ayr
Affrica: Afrika
afiechyd; salwch; clefyd: kleves
afiechyd; salwch; clefyd: grevons
aflonyddu; menu; tarfu: ankresya
aflwyddo; diffygio; methu: difyga
aflwyddo; diffygio; methu: fyllel
afon: avon
afonydd: avonyow
afradloni; camdreulio; camwario: skoellya
afradu; amharu; andwyo; babanu; sbwylio; ysbwylio: diswul
afreolaidd: digompes
afresymol: direson
agored; agor: igeri
agoredig: igerys
agosach: yn-nes
agos; cau: tegea
agos; cau: degea
Aifft: Ejyp
ailadeiladu: dastrehevel
ailadeiladu: dassevel
ailadrodd; ailddweud: tasleverel
ailadrodd; ailddweud: dasleverel
ailargraffiad; adargraffu; ailargraffu: daspryntya
ailboblogi: daspobla
ailfywio; dadebru: dasserghi
ailfywio; dadebru: dasvywa
ailgychwyn; ailddechrau: dastalleth
Alban: Alban
alinio: alinya
alldynnu; echdynnu: devynn
alldynnu; echdynnu: estenna
alldynnu; echdynnu: devynna
allforiad; allforio: esperthi
alltudio: divres
alltudio: divroa
allwedd; allweddol; agoriad; allwedd; allweddu: alhwedh
allwedd; allweddol; agoriad; allwedd; allweddu: dialhwedh
allweddi; allweddi; agoriadau; allweddau: alhwedhow
Almaen: Almayn
amaeth; amaethyddiaeth: ammeth
amau: doutya
amau: dhout
amau: dout
amau; amheuaeth: gogrys
ambiwlans: karr-Klavji
ambiwlans: karr-klavji
ambiwlansys: kerri-klavji
amcangyfrif; amcangyfrif: amontya
amcangyfrif; amcangyfrif: dismygriva
amcangyfrif; amcangyfrif: dismygriv
amcangyfrifon: dismygrivow
amcanion: towlow
amcanu; anelu: amkan
am; cyfer; ar gyfer: rag
am; cyfer; ar gyfer: dhe
am; cyfer; ar gyfer: rak
amdanaf: ragov
amdanom: ragon
amdanyn; amdanynt: ragdha
amddifadu; difuddio: esowi
amddiffyn: defendya
amddiffynfa: kastell
amddiffyniad: ammok
amddiffyniad: defens
Americanaidd: Amerikanek
Americanaidd: Amerikanek
amgenu; ymrafaelio: dyffra
amgueddfa: gwithti
amgylcheddol: kyrghynnedhel
amgylchfyd; amgylchedd: kyrghynnedh
amharchu; dianrhydeddu: disenora
amharchu; dianrhydeddu: disenor
amharchu; dianrhydeddu: dienora
amhosib; amhosibl: anpossybyl
amlen: maylyer
aml; mynych; cyniwair; cyniweirio; mynychu: daromres
amlwg: apert
amrantu; chwincio; wincian; wincio: gwynkya
amrantu; chwincio; wincian; wincio: gwynk
amryfuso; ffaelu: kammdybi
amryfuso; ffaelu: errya
amryfuso; ffaelu: kammwul
amryw: divers
amserlen: euryador
amyneddgar; claf: godhevyas
amyneddgar; claf: godhevyades
anabl: evredhek
anabl: evredh
anabledd: evredhder
anableddau: evredhderyow
anaddas: anwiw
anadl: anall
anadlu: anella
anaf; archolli; clwyfo: goli
anaf; archolli; clwyfo: golia
anafiadau: goliow
anafu: shyndya
anafu: pystiga
anarferol: anusadow
anarwyddocaol: distyr
anffodus: anfeusik
anffurfiol: anstrethys
anfoddio: displesya
anfoddog: anvodhek
anfoddog: hell
anfon: dannvon
anfonedig: dannvenys
angau; marwolaeth: mernans
angau; marwolaeth: vernans
angel: el
angen: esow
angen: edhomm
anghenion: edhommow
anghenus: edhommek
anghoelio; anghredu: diskrysi
anghofio; ebargofi: ankevi
anghydraddoldeb: disparedh
anghydsynio: dissentya
anghydsynio: dissent
anghyfiawnder: kammhynseth
anghyfleuster; anhwyluso: dises
anghyfleusterau: disesys
angori: ankorya
angori: ankor
angylion; engyl: eledh
anhawster: kaletter
anhawster: danjer
anheddau; preswyliau: annedhow
anhrefn: disordyr
anhygoel: ankrysadow
anhysbys: anwodhvos
anialwch; diffeithwch: gwylvos
anifail: enyval
anifail: mil
anifeiliaid: enyvales
animeiddiad: bywekheans
animeiddio; bywhau; bywiogi: bywekhe
annedd; preswyl: annedh
annerbyniol: ankemmeradow
annibyniaeth: anserghogheth
annibynnol; annibynnwr: omsevyek
annibynnol; annibynnwr: anserghek
annoeth: anfur
annwyl: keresik
annwyl: ker
annymunol: anhwek
anobeithio; gwanobeithio: desper
anochel: anwoheladow
anrhydedd; anrhydeddu; breinio; breintio; urddo: enora
anrhydedd; anrhydeddu; breinio; breintio; urddo: enor
anrhydeddau: enorys
ansad: dyantell
ansad: dheantel
ansicrwydd: ansurneth
ansoddau: gnasow
anturio; mentro: vyaj
anturio; mentro: bedhas
anufuddhau: disobaya
anweddu; ymageru: ethenna
anweledig: anweladow
anwybodaeth: diskians
ar: war
aradru; aredig; aredig: arader
aradru; aredig; aredig: aras
araf: hell
araf: lent
arbedion: erbysyon
arbenigol; arbenigwr: arbenniger
arbenigwyr: arbennigoryon
arbennig: arbennik
arbrofiad; arbrawf; arbrofi: prevyans
arbrofiad; arbrawf; arbrofi: arbrov
arbrofiad; arbrawf; arbrofi: attent
arbrofiad; arbrawf; arbrofi: arbrevi
arbrofiadau; arbrofion: arbrovow
arch: geler
archeb; archebu: erghi
archwilio: tavella
ardalau; ardaloedd; bröydd: ranndiryow
ardal; bro: ranndir
arddangos: displetya
arddangos: displetyans
arddull; steil; arddullio: gis
ardystio; arwystlo; gwystlo: arwystel
ardystio; arwystlo; gwystlo: gwystla
ardystio; arwystlo; gwystlo: gwystel
arf: arv
arfau: arvow
arfer: usadow
arfer; defnyddio: usya
arfer; defnyddio: devnydhya
arfer; defnyddio: les
arfer; defnyddio: dhevnydhya
arferol: usys
arfog: arvek
arfog: ervys
arfordir: arvor
arfordiroedd: arvoryow
arfordirol: arvorek
ar frys; taer: ter
arglwydd: arloedh
arglwyddi: arlydhi
arglwyddiaethu; llywodraethu: governya
argraffydd; argraffwr: jynn-pryntya
argraffyddion; argraffwyr: jynnow-printya
argyfyngus; critigol; beirniadol: tykkli
arholiad: apposyans
arholi; profi: apposya
arian; pres: owr
arian; pres: arghans
arian; pres: mona
arlein; ar-lein: warlinenn
arllwys; goferu; tywallt: diveri
arllwys; goferu; tywallt: dinewi
arloesedd: nowedhas
arlunydd; artist: lymner
arna; arnaf: warnav
arnom: warnan
arnyn; arnynt: warnedha
arogl; aroglau; arogli; gwyntio; sawrio; sawru: blasa
arogl; aroglau; arogli; gwyntio; sawrio; sawru: blas
arswydo; echrydio; echrydu: agha
arswydo; echrydio; echrydu: euthekter
arsylwi: aspia
arsylwi: avisya
arthio: grommya
artiffisial; gosod: annaturek
aruthrol; rhyfeddol; bendigedig: barthusek
arwain; ledio; tywysio; tywysu: hembronk
ar wasgar; gwasgaredig: keskar
arweddu: ors
arweddu: perthi
arweiniadau: gedyoryon
arweiniad; cyfarwyddiaeth: gedyans
arweiniad; llwybreiddio: gedya
arweiniad; llwybreiddio: gedyer
arweinwyr; arweinyddion: hembrenkysi
arweinydd; arweinydd: gwlesik
arweinydd; arweinydd: gwalader
arweinydd; arweinydd: hembrenkyas
arweinyddiaeth; arweinyddol: lywyans
arwydd; arwyddo; llofnodi: arwoedh
arwyddion: arwoedhyow
arwyneb: enep
arwyneb: bejeth
arwynebau: enebow
arwynebau: bejethow
asgell; adain; aden: askell
asgwrn: askorn
asiantaeth: ajenteth
asio; ymuno: junya
astudiaeth; astudio; efrydio; efrydu: studhya
astudiaeth; astudio; efrydio; efrydu: studhyans
atafaelu: argeles
ateb; ateb: gorthyp
ateb; ateb: korthybi
ateb; ateb: gorthybi
atebion: gorthybow
ategol: heweres
atgyweiriad; atgyweirio: ewnhe
atgyweiriad; atgyweirio: ewnheans
atgyweiriadau: ewnheansow
athrawon: dyskadoresow
athrawon: dyskadoryon
athreiddio; treiddio: dewana
at; i: dhe
atmosffer; awyrgylch: ayrgylgh
atomig: atomek
aur: owr
awchlymu; blaenllymu; llymhau: bleynya
awdur: awtour
awdurdod: awtorita
awduron: awtours
awgrymiad: profyans
awgrymiadau: profyansow
awgrymiadau: brofyansow
awgrymu: profya
awr: our
awr: eur
Awst: Est
Awstralia: Ostrali
awydd; awyddu; chwennych; chwenychu: hwansa
awydd; awyddu; chwennych; chwenychu: hwans
awydd; awyddu; chwennych; chwenychu: desirya
awyddus: ter
awyddus: freth
awyr: ebrenn
awyren: jynn-ebrenn
awyrennau: jynnow-ebrenn
awyro; gwyntyllu: ayrella
baban; babi: baban
baban; babi: babi
baban; babi: vaban
babanod: babanes
babanod: babiow
bach; bychan: byghan
bach; bychan: vyghan
bachgen: maw
bachu: hig
bachu: bagh
bachu: higenna
bachu: higenn
bae: gammas
bae: kammas
bag; bagio: sagh
bagiau: seghyer
baglu; tripio: kerdh
bai: fowt
bai: blam
bai: fall
baich: begh
baich: beghya
balchder: goeth
baldorddi; preblan: gerya
banc; bancio: glann
banc; bancio: arghantti
banc; bancio: bankenn
banciau: bankennow
banciau: arghanttiow
banciau: arghanntiow
banciau: glannow
band: band
band: bond
banerau; baneri: baneryow
baner; llumanu: baner
bara: bara
bara: vara
bar; bario: barr
barcud: sarf-nija
barddoniaeth; prydyddiaeth: bardhonyeth
barddoniaeth; prydyddiaeth: bardhonieth
bargeinion: bargenyow
bargen; bargeinio: bargen
bargen; bargeinio: chyffar
bargen; bargeinio: bargenya
barn: breus
barnau: breusow
barnwr; barnu: breusyas
barnwr; barnu: breusi
barnwr; barnu: breusydh
barnwr; barnu: justis
barnwyr: justisyow
barnwyr: breusysi
barnwyr: breusydhyon
barrau: barrys
bas: bas
bas: faborden
basged: kanstell
basged: kest
basged: ganstell
basgedi: ganstellow
basgedi: kestow
basgedi: kanstellow
bath: badh
bathau: badhes
batingo; hofio: bigell
batingo; hofio: fynngla
batio: batt
batio: askel-groghen
baw: leys
be; beth: py
be; beth: pana
be; beth: by
be; beth: pyth
bedd: bedh
beddau: bedhow
bedyddio: besydhya
begian; cardota: begya
beiau: fowtow
beichiau: beghyow
beicio; seiclo: diwrosa
beiddio; meiddio: bedha
beiddio; meiddio: vedha
beio: blam
beio: blamya
bendith: ras
bendith: bennath
bendithio: benniga
bendithion: bennathow
benthycio: chevisya
benyw: benynreydh
benyw: benow
benywaidd: gwregel
benyweta; hwrio; puteinio: hora
benyweta; hwrio; puteinio: gast
berweddu; bragu; bryweddu; macsu: braga
berwi: bryjyon
berwi: pryjyon
bet; betio: kenwystla
bet; betio: kenwystel
betiau: kenwystlow
beunyddiol; dyddiol: pubdydhyek
bihafio; ymarweddu; ymddwyn: fara
bil; bilio: reken
bin: argh
biolegol: bywoniethek
blaengar: a-gammow
blaenori; rhagflaenu: bleynya
blas; blasu; profi: blasa
blas; blasu; profi: blas
blawd: bleus
ble: pleth
ble: ple
blino; lluddedu; nogio: annia
blodau: bleujyow
blodau: flourys
blodau: bleujennow
blodiau: bleusyow
blodyn; blodeuo: flour
blodyn; blodeuo: bleujyowa
blodyn; blodeuo: bleujenn
bloeddio; crochweiddi; gweiddi: karma
bloeddio; crochweiddi; gweiddi: garm
bloeddio; crochweiddi; gweiddi: garma
blwch; bocs; bocsio; paffio: kyst
blwch; bocs; bocsio; paffio: boksusi
blwch; bocs; bocsio; paffio: boks
blychau; bocsys: boksow
blychau; bocsys: boksys
blychau; bocsys: kystyow
blynyddoedd: blydhynnyow
blynyddoedd: blydhynyow
blynyddoedd: blydhyn
blynyddol: bledhenek
blynyddol: blydhenyek
bob amser: pupprys
bob amser: pup-prys
bob amser: prest
bob amser: nevra
bob amser: nevr'
bod: vos
bod: bos
bod: bones
boddhau; plesio: plegya
boddi: veudhi
boddi: beudhi
bodd; pleser: fansi
bodd; pleser: plesour
boddro: ankombra
bodolaeth: bosva
bolltio: ebil
bôn: ben
bonau; bonion: benyow
bonws: bonus
bore: myttin
botwm; botymu: botonya
botwm; botymu: boton
botymau: botonyow
bowlio; powlio: bolla
braf; dirwyo: deg
braf; dirwyo: teg
braf; dirwyo: brav
braich; arfogi: arva
braich; arfogi: bregh
bras; braster; tew: tew
brasgamu: braskamma
brasgamu: braskamm
brathu; dantu: bratha
brathu; dantu: brath
brawd: vroder
brawd: broder
brawychu; bygylu: broweghi
brecio: fronna
brecio: fronn
brecwastau: hanselyow
brecwast; brecwasta: hansel
breferu; bugunad: bedhygla
brefu: bryvya
bregus: brottel
breichiau: diwvregh
breichiau: breghow
brenhinoedd: myghternedh
brenin: myghtern
breuddwyd; breuddwydio: hunrosa
breuddwyd; breuddwydio: hunros
breuddwydion: hunrosow
briciau: brykkow
briciau: brykkys
bricsen; bricio: brykk
britho: britha
briwlio; brwylio: broylya
brodio: brosya
brodorol: teythyek
brodyr: breder
brolio: bost
brolio: bostya
bron: nammnag
bron: nammna
bronnau: diwvronn
bronnau: bronnow
brown: gell
brws; brwsio: skubell
brwsiau: skubellow
brwydr: batel
brwydrau: batelyow
brwydro; cwffio; ymladd: batalyas
brwydro; cwffio; ymladd: fo
brwydro; cwffio; ymladd: omladha
brwyno; dolurio: dughanhe
brwyno; dolurio: grevya
brwyno; dolurio: keudhi
brwyno; dolurio: galari
brydiau: brysyow
bryd; meindio: vrys
bryd; meindio: brys
bryniau; bryn: woen
bryniau; bryn: bre
bryniau; bryn: brenn
bryniau; bryn: goen
bryniau; bryn: bronn
bryniau; bryn: bryn
bryniau; bryn: vre
brys: hastenep
brys: toeth
brys: hast
brysio; prysuro: fistena
brysio; prysuro: fyski
buarthu; corlannu; cytio: bluvenn
buarthu; corlannu; cytio: pluvenn
buchod: bughes
buddiant: gwayn
buddugoliaeth: budhogoleth
budr; trochi: plos
busnes: negys
busnesau: negysyow
buwch: bugh
bwlch: aswa
bwlch: bolgh
bwlch: gwagla
bwnglera; dallgeibio: kammwonis
bwrdd: moes
bwrdd: voes
bwrdeistref: burjestra
bwriad: vrys
bwriad: brys
bwriadau: brysyow
bwrsariaeth: arghas
bwrsariaethau: arghasow
bwrw; ergydio; taro: astel-ober
bws: kettryn
bws: kyttryn
bws: kittrin
bws: kyttrin
bws: kyttrin
bwthyn: pennti
bwyd: boes
bwyd: voes
bwyta: dybri
bwyta: tybri
bwyta: dhybri
byclo; byclu; sigo: bokla
byclo; byclu; sigo: bokyl
byd: bys
byd: nor
byd: norvys
byddar: bodhar
byddaru: bodharhe
bydoedd: bysow
bydwragedd: gwelivedhesow
bydwraig: gwelivedhes
bygwth; bygythiad: wodros
bygwth; bygythiad: godros
bygwth; bygythio; bytheirio: godros
bygwth; bygythio; bytheirio: wodros
bygwth; bygythio; bytheirio: degynsywa
bygwth; bygythio; bytheirio: bragya
bygythion; bygythiadau: godrosow
bỳlb: bollenn
bylbiau: bollennow
bylchau: aswaow
bylchau: gwagleow
bylchau: bolghow
bylchu: bolgha
byrddio: bord
byrddio: gesva
byrddio: kesva
byrfoddau; talfyriadau: berrheansow
byrfodd; talfyriad: berrheans
byrhau; cwtanu; cwtáu; cwtogi: berrhe
bys; byseddu; bysio; bysu: bysya
bys; byseddu; bysio; bysu: bys
bysedd: bysyes
bysiau; bysys: kyttrinyow
byw; bywyd: vywnans
byw; bywyd: bywnans
bywiog: bywek
bywiog: dyllo
bywiol: byw
bywydau: bywnansow
caboli; disgleirio; tywynnu: splanna
caboli; disgleirio; tywynnu: golowi
caboli; disgleirio; tywynnu: dewynnya
cachu: kawgha
cadair; cadeirio: kador
cadair; cadeirio: gador
cadarnach: kreffa
cadarn; ffyrm: fyrv
cadarn; ffyrm: fast
cadarnhau; conffirmio: afydhya
cadeirydd: kaderyer
cadw: kwitha
cadw: gwitha
cadwynau; cadwyni: chaynys
cadwyn; cadwyno: chayn
cadwyn; cadwyno: chaynya
caeau; meysydd: gwelyow
caeedig: deges
cae; maes; maesu: gwel
cafflo; coegio; hocedu: hyga
cafnio; cafnu: gobans
cais; erchi: dhervynn
cais; erchi: gorholedh
cais; erchi: desir
cais; erchi: dervynn
caled: kales
caled: gales
calonogi: kennertha
camacennu: kammleverel
camau: grisys
camau: gradhow
camau: kammow
camau: grisyow
cam; cam; camu: gradh
cam; cam; camu: gris
cam; cam; camu: kamm
camddeall: kammgonvedhes
camera: kamera
cameras; camerau: kameras
camfarnu: kammvreusi
camfihafio; camymddwyn: kammomdhoen
camgymeriadau: kammgemmeryansow
camgymeriad; camdybio; camgymryd; camsynio: kammgemmeryans
can: kanna
can: kavasa
can: kannya
cân: kan
cân: gan
cancru; crawnio; madru: gori
caneuon; cerddau; cerddi: kanow
canfed: kansves
canfod; ffeindio: havoes
canfod; ffeindio: dismyk
canfod; ffeindio: kavoes
canfod; ffeindio: gavoes
cangen; canghennu: skorenn
canghennau: skorennow
canghennau: skorr
canhwyllau: kantolyow
caniatâd: cumyas
caniatâd: kummyas
caniatâd: gront
caniatadau: grontow
caniatadau: kummyasow
caniatadau: grontys
caniau: kavasow
caniau: kannow
canlyn; dilyn; olynu: sywya
canlyn; dilyn; olynu: holya
canlyniadau: sywyansow
canmol; clodfori; moli; moliannu: gormel
cannoedd: kansow
cannu: kanna
cannwyll: kantol
canol: gres
canol: kres
canol: mysk
canolfan: kresenn
canolfan: gresenn
canolfannau: kresennow
canol nos: hanternos
canran: kansrann
canrannau: kansrannow
canrif: kansblydhen
canrifau; canrifoedd: kansblydhynyow
canser: kanker
canserau: kankres
cant: gans
cant: kans
canu: gana
canu: kana
canwaith: kankweyth
canys; oblegid; oherwydd: a-ban
capasiti; cynhwysedd: dalgh
capel: chapel
capeli: chapelyow
capio: chappenn
capio: kappa
capteiniaid; capteniaid: kaptenyon
capten: kapten
car: karr
carchar: prison
carchar: pryson
cardiau: kartennow
caredig: deboner
caredigrwydd: hwekter
cariad; caru; serchu: kerensa
cariad; caru; serchu: kara
cario; cludo: toen
cario; cludo: doen
cario; cludo: degi
carn: handla
carn: dornla
carn: dornysi
carnau: dornleow
carpedu: leurlenn
carpio; carpu; darnio; rhwygo: dagrenn
carpio; carpu; darnio; rhwygo: dager
carreg; maen; llabyddio: men
cartrefu; cyfanheddu: annedhi
casáu: kasa
casgen: balyer
casgenni: balyers
casgenni: balyow
castell: gastell
castellu: kera
cath: hath
cath: kath
cath: gath
cathod: hathes
cathod: gathes
cathod: kathes
cebl: fun
ceblau: funyow
cecru; cweryla; cynhenna; cynhennu; ffraeo; ymdaeru; ymdderian; ymdderu; ymgecru: kedrynna
ceffyl: margh
ceffylau: vergh
ceffylau: mergh
cefnogaeth; cynhaliaeth; ategu; cefnogi; cyfatal; cynnal; cynorthwyo; ochri; pleidio: skoedhya
cefnogaeth; cynhaliaeth; ategu; cefnogi; cyfatal; cynnal; cynorthwyo; ochri; pleidio: skoedhyans
cefnogwyr; cynhalwyr: skoedhyoryon
cegau: ganowow
ceg; cega: ganow
cegin: gegin
cegin: kegin
ceginau: keginow
cegrythu; ymagor: deleva
cegu: daslenki
cei: kay
cei: gay
ceiau: kayow
ceiau: kayow
ceincio; ymehangu: displewyas
ceiniog: diner
ceiniogau: dinerennow
ceir: kerri
ceisiadau: desirys
ceisiadau: govynnadow
ceisio; trio: assaya
cêl; cuddiedig; cudd: kel
celfau; celfyddydau: artys
celfau; celfyddydau: artow
celf; celfyddyd: art
celffeinio; crino; gywyo: gwedhra
cell: bagh
celloedd: baghow
celloedd: kellow
Celtaidd: keltek
celwyddo: byw
celwyddo: gow
celwyddo: gorwedha
celwyddo: wow
celwyddo: korwedha
cemegol: kemyk
cenedl: kenedhel
cenedlaethau: henedhow
cenedlaethol: kenedhlek
cenedlaetholgar: kenedhloger
cenedlaetholi; gwladoli: kenedhlegi
cenfigennu; eiddigeddu: envi
cenfigennu; eiddigeddu: avi
cenfigennus: envius
cenhedlaeth: henedh
cenhedloedd: kenedhlow
cerbyd: karyans
cerdd: bardhonogow
cerdded; llwybro: kerdh
cerdded; llwybro: kerdhes
cerddoriaeth; cerdd: ilow
cerddorol: ilowek
cerddwr: kerdher
cerddwr: kerdhor
cerddwyr: kerdhoryon
cerdyn: kartenn
cerdyn credyd: kartenn-gresys
cerfio; naddu: gravya
cerfio; naddu: kervya
cerflun: delow
cerfluniau: delowyow
ceryddu; dwrdio: deraylya
cethru; gwanu; trywanu: gwana
chwaer: hwoer
chwaith: naneyl
chwalpio; cigyddio: kiger
chwarae: wari
chwarae: gwari
chwarae: kwari
chwarae: seni
chwedl: drolla
chwedlau: drollow
Chwefror: Hwevrer
chweil; tra: hag
chweil; tra: ha
chweil; tra: hedra
chwerthin: hwerthin
chwerw: ahas
chwerw: hwerow
chwibanu; chwibianu: hwibanowl
chwibanu; chwibianu: hwibana
chwibanu; chwibianu: hwythell
chwildroadau: hweldroyow
chwildroad; chwyldro: hweldro
chwildroad; chwyldro: domhwelans
chwiorydd: hwerydh
chwipio: hwyppya
chwipio: hwypp
chwith: kledh
chwith: kledh-barth
chwith: gledh
chwydu; cyfogi: hwyja
chwyrlïo; chwyrnellu: rosella
chwyrlïo; chwyrnellu: forlya
chwyrn: hwerow
chwyrn: asper
chwyrn: anhwek
chwysigennu; pothellu: gusigenn
chwysigennu; pothellu: gwennenn
chwysigennu; pothellu: bothell
chwythu: boemm
chwythu: boks
chwythu: boemenn
chwythu: hwytha
ci: ky
ci: gi
ci: gy
ci: hi
ci: ki
cig: kig
cigoedd: kigyow
ciledrych; cipedrych; pipio; sbecian: gyki
cilgnoi: dasknias
cilio; encil; encilio; ymgilio: argel
cilio; encil; encilio; ymgilio: fo
cilydd; arall; llall: ken
cilyddion; eraill; lleill: erell
ciniawau: koenyow
ciniawau: kinyewow
cinio: koen
cinio: kinyow
ciprys; haeru; ymdaro; ymdynnu; ymgiprys; ymryson: kenkia
ciw; ciwio: lost
clasurol; clasur: klasek
clawdd; gwrych: ke
clawdd; gwrych: keas
clawr; cyfori; cyfro; gorchuddio; huddo: gorher
clawr; cyfori; cyfro; gorchuddio; huddo: gorheri
cledru; curo; pwyo: fetha
clefyd: dises
clefydau: disesys
cleifion: godhevysi
cleifion: godhevyadesow
cleisio: brewyon
clic; clicio: clykya
clir; eglur; clirio: kler
cloc; clocio: klokk
clociau: klokkow
cloc larwm: difunell
clo; cloi: florenn
clo; cloi: alhwedha
clo; cloi: alhwedha
cloddfa; cloddio; mwyngloddio: bal
cloddfa; cloddio; mwyngloddio: dhymm
cloddfeydd: balyow
cloddiau; gwrychoedd: keow
cloriannu; cydbwyso; cyfantoli; mantoli; tafoli: kespoes
cloriau: gorheryow
clos: tynn
cludiant; trawsgludo: karya
clustiau: diwskovarn
clwb; clybio: fusta
clyfar: skentel
clyfar: sley
clymu: kelmi
clywed: klywes
cnawd: keher
cnawd: keherow
cnocio: frappya
cnocio: bonk
cnocio: bonkya
cobleru: kerya
coch: rudh
codi; cyfodi: gorrans
codi; cyfodi: jynn-yskynn
codi; cyfodi: sevel
coed: gwydh
coeden: gwydhenn
coelcerth; coelcerth: tansys
coelcerthi; coelcerthi: tansysyow
coelio; credu: grysi
coelio; credu: krysi
coetir: gwydhegi
cof: kov
coffi: koffi
cofleidio: gwrynya
cofleidio: byrla
cofnod; record; cofnodi; recordio: rekord
cofnod; record; cofnodi; recordio: kovath
coginio: kegi
coginio: keginer
coleg: kollji
colled: koll
colledig; coll: kellys
colli: kelli
colofn: koloven
colofnau: kolovenyow
colynnu: bros
colynnu: brosa
colynnu: piga
comisiwn; comisiynu: desedhek
comisiynau: desedhogow
concrit: kentevynn
condemnio: dampnya
conglau; corneli: kornellow
congl; cornel; cornelu: kornell
contractau: ambosow
contract; contractio; cyfangu: ambos
copa; copa: gwartha
copa; copa: barr
copâu; copaon: barrow
copïau: dasskrifow
copi; copïo: dasskrif
copi; copïo: kopi
copi; copïo: dasskrifa
côr: keur
corau: keuryow
corff: korf
corff: gorf
corganu; llafarganu: keurgan
coroni: kurun
coroni: gurun
cosb: kessydhyans
cosbi: kessydhya
cosi; merwino: debreni
cosi; merwino: debron
costau: kostow
cost; costio: kost
costrelu; potelu: botellya
costrelu; potelu: potellya
costrelu; potelu: botell
cowntio; cyfrif; cyfrifo; dyrifo; rhifo: amontya
cowntio; cyfrif; cyfrifo; dyrifo; rhifo: akontya
crafangu: ewin
craffu; crapio; gafael; ymaelyd; ymafael: dalghenna
craffu; crapio; gafael; ymaelyd; ymafael: dalghenn
craig: karrek
craig: garrek
craig: rokk
crasu; pobi: fornya
crecio: grega
creigiau: kerrek
creigiau: karregi
creu: gwruthyl
criw: kriw
croen; blingo; croeni; digroeni: kenn
croes; croesi: grows
croeso; croesawu: dynnerghi
croeso; croesawu: tynnerghi
croeso; croesawu: dhynnerghi
croeso; croesawu: dynnargh
crogi; hongian: kregi
cronfa: arghas
cronfeydd: arghasow
cropio; tocio; trimio: godreghi
croyw; ffres; ir: fresk
crwydro: gwandra
crybwyll; sôn; sonio: kampoell
crybwyll; sôn; sonio: veneges
crybwyll; sôn; sonio: kampoella
crybwyll; sôn; sonio: kampoella
crybwyll; sôn; sonio: meneges
cryf: fen
cryf: men
cryf: krev
cryffáu; cryfhau; grymuso; nerthu: krevhe
crygleisio: hosi
crymu; gwargrymu; gwarro: gwargromma
crynodeb: berrskrif
crynodebau: berrskrifow
crynodebu; crynhoi: berrskrifa
cryn; rhywfaint: nebes
crynu; rhynnu; ysgrytio: degrena
cuddio; cwato; llechu: kudha
cuddio; cwato; llechu: keles
culach: kulla
cul; culhau; meinhau: gul
cul; culhau; meinhau: kul
cusanu: baya
cusanu: amm
cusanu: amma
cusanu: bay
cwch: skath
cwestiwn; cwestiynu: govynn
cwestiwn; cwestiynu: kovynn
cwestiynau: govynnow
cwlio: keredh
cwmwl: kommolenn
cŵn: keun
cwpanau: hanafow
cwpan; cwpanu: hanaf
cwpl; cyplu; cyplysu: dewdhen
cwpl; cyplu; cyplysu: kopel
cwpwrdd: amari
cwrdd: omguntell
cwrdd: dyerbynna
cwrdd: metya
cwrdd; cyfarfod: kuntellyans
cwrs: stus
cwrw: korev
cwrw: gorev
cwsmer: prener
cwsmer: brener
cwta; byr: verr
cwta; byr: berr
cwyn: gyth
cwynau; cwynion: krodhvolasow
cychod: skathow
cychwyn: dhalleth
cychwyn: talleth
cychwyn: dalleth
cychwyn: talleth
cychwyn: dalleth
cychwyn: dhalleth
cycyllu: hod
cydateb; gohebu; llythyra; llythyru: kesskrifa
cyd; cymal: als
cyd-destunau; cyd-destunau: kettestennow
cyd-destun; cyd-destun: kettestenn
cydgeisio; cystadlu; ymbrofi: kessstrivya
cydgyffwrdd; cydredeg: keslamma
cydladd; cydsynio; cytuno: akordya
cydladd; cydsynio; cytuno: assentya
cydnabod; arddel: avowa
cydnabyddiaeth: aswonnvos
cydnaws: kesplegadow
cydradd: gwahalyeth
cydraddau: hynsa
cydraddau: gwahalyethow
cydsyniad: vodh
cydsyniad: bodh
cyduno; cyfanhau; uno; unoli: kesya
cyfaddefiad: amyttyans
cyfaddefiad: aswonnans
cyfaddefiadau: aswonnansow
cyfarchiad; annerch; cyfarch: dynnargh
cyfarchiadau; anerchion; cyfarchion: gorhemmynnadow
cyfarchu: keser
cyfarch; ymannerch: haylya
cyfarch; ymannerch: haylhe
cyfarpar; cyfarparu; paratoi: pareusi
cyfarpar; cyfarparu; paratoi: dyghtya
cyfarpar; cyfarparu; paratoi: darbari
cyfarpar; cyfarparu; paratoi: bareusi
cyfarpar; offer: darbar
cyfarpar; offer: daffar
cyfarth: hartha
cyfarth: harth
cyfarwyddiadau; cyfarwyddiadau; cyfarwyddydau: dannvonadow
cyfatebol: kehaval
cyfathrach; cyfathrachu; cymysgu: kemmyska
cyfathrebiadau; cyfathrebiadau: keskomunyansow
cyfathrebiad; cyfathrebiad: keskomunyans
cyfathrebu; cymuno: keskomunya
cyfeiriad: du
cyfeiriad: tu
cyfeiriad; annerch: trigva
cyfeiriad; annerch: trygva
cyfeiriadau: trigvaow
cyfeiriadau: trygvaow
cyfeiriadau: tuyow
cyfeiriannu: hwilreseger
cyfeirnodau: kampoellansow
cyfeirnodau: dustuniow
cyfeirnod; cyfeirnodi: dustuni
cyfeirnod; cyfeirnodi: kampoellans
cyferbyn; gwrthwyneb: a-dal
cyffelyb; tebyg: hevelep
cyffelyb; tebyg: kehaval
cyffelyb; tebyg: haval
cyffelybu; cymharu: keheveli
cyffredin: kemmyn
cyfiawnder: ewnder
cyfiawnder: justys
cyfiawnder: gwir-vreus
cyfiawnderau; hawliau: gwiryow
cyfieithiad: trelyans
cyfieithiedig: treylys
cyfieithu; trosi: dreylya
cyfieithu; trosi: treylya
cyfieithwyr; cyfieithyddion: dreyloryon
cyfieithydd: treylyer
cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen: tien
cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen: dhien
cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen: kowlwul
cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen: dien
cyflawnrwydd: dieneth
cyfle: spas
cyfleoedd; cyfleon: spasow
cyflogaeth: arveth
cyflogai: arvethesik
cyflogau: arveth
cyflogeion: arvethesigyon
cyflogi: arveth
cyflogwr: arvethores
cyflogwr: arvethor
cyflogwyr: arvethoryon
cyflogwyr: arvethoresow
cyflymder; goryrru: toeth
cyflym; ymprydio: buan
cyflym; ymprydio: vuan
cyflym; ymprydio: snell
cyfnewidfâu: keschanjow
cyfnewid; trwco: keschanj
cyfnewid; trwco: keschanjya
cyfochrog; paralel: kettuel
cyfoed: kevos
cyfoes; modern: arnowydh
cyfraith: lagha
cyfran: darnas
cyfrannau: darnasow
cyfredol: a-lemmyn
cyfredol: poll
cyfredol: kesres
cyfreithiol: laghyl
cyfresol: a-gevres
cyfrif: akont
cyfrifau; cyfrifon: akontow
cyfrifau; cyfrifon: akontys
cyfrifiad: niveryans
cyfrifiad: niverans
cyfrifiadurol; cyfrifiadur: jynn-amontya
cyfrifiaduron: jynnow-amontya
cyfrifiannu: amontya
cyfrifoldeb: omgemmeryans
cyfrwyo: dibra
cyfrwyo: diber
cyfryngau: media
cyfryngu: omworra
cyfundrefn; system: system
cyfuniad: kesunyans
cyfuniadau: kesunyansow
cyfuno: kesunya
cyfweliadau: keswelyow
cyfweliad; cyfweld: kesweles
cyfweliad; cyfweld: keswel
cyfyngu: finwedh
cyfyngu: finwedha
cyhoedd; cyhoeddus: poblek
cyhoeddiad: dyllans
cyhoeddiadau: dyllansow
cyhoeddwr: dyller
cyhoeddwyr: dylloryon
cyhyr: keher
cyhyrau: keherow
cyhyrog: keherek
cylchgrawn: lyver-termyn
cylchgrawn: magasin
cyllid; ariannu; cyllido: arhgansereth
cyllidol: arghansek
cymalau: alsyow
cymdeithas: kowethas
cymdeithas: gowethas
cymdeithasau: gowethasow
cymdeithasau: kowethasow
cymdogaeth: kentreveth
cymdogaethau: kentrevethow
cymdogion: kentrevogesow
cymeradwy; derbyniol: kemmeradow
cymeryd; cymryd: gemmeres
cymeryd; cymryd: kemmeres
cymesur; cymesurol: kemusur
cymesuredd: kemusur
cymhennu; tacluso; twtio: kempenn
cymhennu; tacluso; twtio: kempenna
cymodi; cysoni: akordya
cymorth; helpio; helpu: kweres
cymorth; helpio; helpu: weres
cymorth; helpio; helpu: gweres
Cymru: Kembra
cymunedau: kemmyniethow
cymunedol; cymuned: kemmynieth
cymydog: kentrevoges
cymydog: kentrevogyon
cymylau: kommolennow
cymylau: kommol
cymynnu; cymynroddi: kemmynna
cymysgedd: kemmysk
cyn: kyns
cynefin: bywva
cynefinoedd: bywvaow
cynfas: kanvas
cynffon: lost
cyngerdd: keskan
cyngherddau: keskanow
cynghorwr; cynghorydd: konseller
cynghorwr; cynghorydd: konseler
cynghorwyr; cynghoryddion: konseloryon
cynghoryn: bleyn
cynghreirio: keffrysyas
cyngor: konsel
cyngor: gonsel
cyngorynnau: bleynyow
cynhadledd: keskusulyans
cynharach; cynt: a-varra
cynhesach: toemma
cynhyrchiad: askorrans
cynhyrchu; gweithgynhyrchu: askorr
cynhyrchwr; cynhyrchydd: askorrer
cynhyrchwyr; cynyrchyddion: askorroryon
cynhyrfu: amovya
cynllun; cynllunio: dowlenna
cynllun; cynllunio: dowlenn
cynllun; cynllunio: towlenn
cynllun; cynllunio: towlenna
cynlluniau: towlennow
cynnar: a-var
cynnar: a-varr
cynnes; gwresog; cynhesu; poethi; twymno: toemm
cynnig: kynnik
cynnig; cynigio; cynnig: profya
cynnydd: avonsya
cynnyrch: askorras
cynorthwyol: heweres
cynorthwyol; cynorthwyydd: darbarer
cynorthwyyddion: darbaroryon
cynwyseddau: dalghow
cyplau: koplow
cypyrddau: amariow
cypyrddau: amaris
cyrchadwy; hygyrch: hedhadow
cyrfau: korevow
cyrn: dewgorn
cyrn: kern
cyseilio: fondyans
cysgodi; llochesu: glawji
cysgodi; llochesu: harber
cysgu; huno: koska
cysgu; huno: hun
cysidro; pwyllo; ystyried; ystyrio: ombrederi
cystadlaethau: kesstrivyansow
cystadlaethau: kesstryvyansow
cystadleuaeth: kesstriv
cystadleuaeth: kesstrif
cystadleuwr: kesstrivor
cystadleuwyr: kesstrivoryon
cystwyo: kessydhya
cytal: kesvywa
cytgord: akord
cytgord: kessenyans
cythru; rhuthro: broennenn
cythryblu: arvedh
cytsain: kessonenn
cytseiniaid: kessonennow
cytûn; cytundebol; cytunedig: unnverhes
cytundebau: unnverheans
cytundebau: akordyans
cytundebau: kessenyans
cytundebau: akord
cywain; halian; halio: halya
cywaith; project; prosiect; bargodi; taflunio: projekt
cywilyddio; gwaradwyddo: meth
cywir; cywiro: ewna
cywir; cywiro: ewn
cywirdeb: ewnhynseth
cywiriad: ewnans
cywiriadau: ewnansow
dadansoddi: dielvenna
dadansoddiad: dielvennans
dadansoddiadau: dielvennansow
dadlau: dadhla
dadlau: disputya
dadlwytho: diskarga
dadlwytho: diveghya
dadwneud; datod; datroi: diswul
dadwneud; datod; datroi: diswuthyl
dadwneud; datod; datroi: diswruthyl
daearyddiaeth: doronieth
daearyddol: doroniethel
dal: synsi
dal: synsy
dal: gavel
dall; dallu: dalla
dall; dallu: dall
damwain: droglamm
damweiniau: gwallow
damweiniau: droglammow
dannedd; dant: dans
dan; o dan; oddi tan: dann
dan; o dan; oddi tan: yn-dann
dan; o dan; oddi tan: is
darganfod: diskudha
darganfyddiad: diskudhans
darganfyddiadau: diskudhansow
darlith; darlithio: areth
darllenedig; darllen: redya
darllenedig; darllen: redyes
darllenedig; darllen: redys
darllenedig; darllen: redyes
darlosgi: goleski
darn: dral
darn: dernik
darn: brewyonenn
darn: darn
darn arian; bathodi; bathu: bath
darn arian; bathodi; bathu: batha
darnau: temmyn
darnau: darnow
darnau arian: bathow
darpariaeth: darbar
datblygiad: displegyans
datblygiadau: displegyansow
datblygu: displegya
datblygu: dhisplegya
datgan; datganu: disklerya
datganiad: diskleryans
datgloi: dialhwedha
datglymu: digelmi
datgodydd: digodennell
datguddio: disklosya
datgymalu: diskevelsi
datgysylltiedig: distag
datgysylltiol: distagadow
dathlu: solempnya
datrys: digelmi
datrysiad: digolm
dau ddeg: ugens
dawns; dawnsio: tonsya
dawns; dawnsio: karol
dawns; dawnsio: dons
dawns; dawnsio: donsya
dawns; dawnsio: karoli
dawnsiau: karolyow
dawnsiau: donsyow
dawnswr: donsyores
dawnswr: donsyer
dawnswyr: donsyoryon
dawnswyr: donsyoresow
ddoe: de
de: soth
de: deghow
de: dheghow
deall: konvedhes
de-ddwyrain: deghow-est
defaid; dafad: dhavas
defaid; dafad: davas
defaid; dafad: deves
defnyddiau; deunyddiau: devnydhyow
defnyddiol: dhe-les
defnyddiwr: devnydhyer
defnyddwyr: devnydhyoryon
defnynnu: devera
degaid; degawd: degblydhen
degau: degow
degawdau; degeidiau: degblydhynyow
degol; degol; degol; degolyn: degedhek
degwm; degymu: dega
deifio; plymio: gwirotti
deifio; plymio: sedha
deiliad; tenant: gobrener
deiliad; tenant: delghyas
deiliaid; tenantiaid: delghysi
deiliaid; tenantiaid: gobrenoryon
deilio: delenn
deinosor: arghpedrevan
deinosoriaid: arghpedrevanes
deintydd: medhyk-dens
delffu; ffwndro; mwydro; pendroni: amaya
delifro: delivra
delwedd: imaj
delweddau: imajys
democrataidd: gwerinel
democratiaeth: gwerinieth
deng; deg: deg
deng; deg: dek
deor; deori: gori
derbyn; derbynio: degemmeres
derbyniad: kemmeryans
derbyniwr; derbyniwr; derbynnydd: degemmerer
derbynneb; derbynneb: akwityans
derbynwyr; derbynwyr; derbynnyddion: degemmeroryon
derwen: derow
derwen: dherow
deunaw: etek
dewis: dewis
dewis: kestewis
dewis: dewis
dewis: kestewis
dewis: dewisi
diadellu: gre
dianc; dihangu; dihengyd; ymachub: skapya
dianc; dihangu; dihengyd; ymachub: diank
diarfogi: disarva
diau; sicr: diogel
diawlio; melltithio: molleth
diawlio; melltithio: emskemunya
diawlio; melltithio: mollethi
dibenion; perwylau; pwrpasau: ententys
diben; perwyl; pwrpas: porpos
diben; perwyl; pwrpas: entent
diboblogi: dibobla
dibriod: andhemmedhys
dibrisio; dirmygu; diystyried; diystyru; tremygu: dispresya
dichlynu; graddoli: gradh
diddiwedd: dibenn
diddorol: didheurek
diddyfnu: didhena
dieithr: estrenes
dieithr: estren
dieithriaid: estrenyon
dieithriaid: estrenesow
dieithr; tramor: astranj
dieithr; tramor: estrenyek
dieithr; tramor: estren
difa; dinistrio; distrywio: distrui
diferynnu; driblo: glavor
diferynnu; driblo: glaveri
diffiniad: styr
diffiniedig: styrys
diffodd: difeudhi
diffryd; diffyn; diogelu; gwarchod: difres
diffyg: fowt
diffygiol: difygyek
diffygion: fowtow
diffynnydd: difenner
diffynyddion: difennoryon
difyr: didhan
difyr: didhanus
difyrru: didhana
dig: serrys
digennu; dirisglo; pilio; pilo; rhisglio: diruska
digennu; dirisglo; pilio; pilo; rhisglio: kenn
digidol: bysyel
digio: serri
digolledu: astiveri
digon: lowr
digwydd: happya
digwydd: darvos
digwyddiad: darvos
digwyddiad: hwarvos
digwyddiadau: darvosow
digwyddiadau: hwarvosow
digwyddiadau: wharfosow
dileu: dilea
dillad: dillasow
dilladu: dillasi
dilynydd: helerghyas
dilynyddion: helerghysi
dilysrwydd: gwiryonses
dim: na
dim: nyns
dim: ny
dioddef; dioddefaint: godhevyans
dioddef; goddef: godhav
dioddef; goddef: wodhav
dioddef; goddef: godhevel
diodydd: diwosow
diod; yfed: diwes
diod; yfed: eva
diofryd; diofrydu; ymwadu: hepkorr
diog: diek
diog: dhiek
diogel; dihangol: salow
diogelwch: diogeledh
diolch: grassa
diolchiadau; diolch: gras
diolchiadau; diolch: grasow
diolchiadau; diolch: grassow
diolchiadau; diolch: grassys
diraddio: iselhe
dirywiad: gwethter
disberod: gwandrek
disglair; llachar: golow
disglair; llachar: glow
disglair; llachar: dergh
disglair; llachar: splann
disgleirdeb; gloywder: gwynnder
disgleirdeb; gloywder: kann
disgleirdeb; gloywder: splannder
disgownt: diskontya
disgownt: diskont
disgowntiau: diskontow
disgresiwn: furneth
disgrifiad: deskrifans
disgrifiadau: deskrifansow
disgrifio: deskrifa
disgwyliad: gwaytyans
disgybl: dyskybel
disgyblion: dyskyblon
disgyn: diyskynna
distaw: didros
diswyddo: gordhyllo
diwedd: penn
diwedd: diwedh
diwedd: diwedha
diwedd: gorfenn
diwedd: finwedh
diwedd: benn
diwedd: fin
diweddion: finyow
diweithdra: diweythieth
diwerth: euver
diwerth: diles
diwerth: didhevnydh
diwydiannau: diwysyansow
diwydiannau: dhiwysygnethow
diwydiannol: diwysyansek
diwydiant: diwysygneth
diwydiant: diwysyans
diwygiad; diwygio: dasfurvya
diwylliannol: gonisogothek
diwylliannol: gonisogethek
diwylliant: gonisogeth
diwylliant: gonisogieth
diwyro; sythu; unioni: digamma
dod: dhevedhys
dod: dones
dod: dos
dod: devones
dod: tos
dod: devedhys
dod: dhos
dodrefn: mebyl
dodrefn: gotrel
doeth: fur
doeth: doeth
dofi; gwarhau: dova
dofi; gwarhau: dov
dofi; gwarhau: dovhe
dominyddu; tra-awdurdodi: gwarthevya
dosbarth: klas
dosbarthiadau: klasow
dosbarthiadau: klasys
dotio; dwlu; ffoli; gwirioni: dotya
draen; dihysbyddu; disbyddu; draenio; traenio: dowrgleudh
dramatig: dramasek
dreiniau: dowrgleudhyow
drewi: flerya
dros; drosodd; trosodd; tros: dres
drud; drudfawr: ger
drwg: drog
drwodd; trwy; drwy: der
drwodd; trwy; drwy: dre
drws: daras
drych: gweder
drychau: gwedrow-mires
drygioni: kammweythres
drygu: kamm
drysau: darasow
dryswch: deray
duo; pardduo: duhe
duw: dyw
duwiau: dywow
dwbl; dwbl; dyblo; dyblu: dewblek
dweud; dywedyd; medd: yn-medh
dweud; dywedyd; medd: leverel
dwfn: down
dwfn: dhown
dŵr; dyfrhau; dyfrio; dyfru: dowra
dŵr; dyfrhau; dyfrio; dyfru: dhowr
dŵr; dyfrhau; dyfrio; dyfru: dowr
dwyieithog: diwyethek
dwyieithrwydd: diwyethogeth
dwylo: diwla
dwylo: dornow
dwyn; lladroni: ladra
dwyrain: howldrehevel
dwys: tynn
dwysach: tynna
dwysedd: doester
dwyseddau: doesteryow
dwywaith: diwweyth
dyblyg; dyblygu: dewblekhe
dychweliadau: attalow
dychweliad; dychwelyd: tehweles
dychweliad; dychwelyd: dehwelans
dychweliad; dychwelyd: dhehweles
dychweliad; dychwelyd: dehweles
dychweliad; dychwelyd: dewheles
Dydd Gwener: dy'Gwener
Dydd Gwener: gwener
dyddiad; dyddio: dydh
dyddiad; dyddio: dydhya
dyddiad; dyddio: jydh
dyddiadur: dydhlyver
dyddiaduron: dydhlyvrow
dyddiau: jornyow
dyddiau: dydhyow
Dydd Iau: Yow
Dydd Iau: dy'Yow
Dydd Llun: dy'Lun
Dydd Llun: lun
Dydd Mawrth: dy'Meurth
Dydd Mercher: dy'Mergher
Dydd Mercher: mergher
Dydd Sadwrn: dy'Sadorn
Dydd Sadwrn: sadorn
dyfais: devis
dyfeisiau: devisyow
dyffryn: nans
dyffrynnoedd: nansow
dyfnder: downder
dyfnderoedd: downderyow
dyfnhau: downhe
dyfodiad: devedhyans
dyfroedd: dowrow
dyfynnu; dyfynodi: devynna
dygnu: disesya
dyheadau: gorvynnow
dyled: kendon
dyledwr: kendoner
dyledwr: kendonores
dyledwyr: kendonoresow
dyledwyr: kendonoryon
dyletswydd: devar
dyluniadau: desinyow
dyluniad; dylunio: desinieth
dyluniad; dylunio: desin
dyluniad; dylunio: desinya
dymchweliad: domhwel
dymuniad: bolonjedh
dynol: mabdenek
dynol: denel
dynoli; gwareiddio: hwarhe
dyrchafael; dyrchafu: ughelhe
dyrnod; pwnio: peuns
dyrnu: drushya
dysgu: dysky
dysgu: dhyski
dysgu: dyski
dywediad: lavar
dywediadau: lavarow
eb; ebe: leverys
eb; ebe: yn-medh
ebost; ebostio: e-bost
Ebrill: Ebryl
Ebrill: Ebryll
ebychu: dyewa
economaidd: erbysiethek
economïau: erbysyow
edrychiad; golwg; edrych; edrychyd; sbïo; sbio; ysbïo: mires
efengyl: aweyl
efengylau: aweylys
efengylau: aweylyow
effaith; effeithio: effeyth
effeithiol: effeythus
effro: difun
effro: a-dhifun
efydd; efydd: brons
egino: egina
eglurder: ylynder
egluro; esblygu; esbonio: styrya
eglwys: eglos
eglwysi: eglosyow
ehangu: omlesa
ehedeg; ehedfan; hedfan; hedo: nija
ehedeg; ehedfan; hedfan; hedo: kelyonenn
ehudo: ardhynya
ei: hi
ei: hy
ei: y
eicon: eykyon
eiconau: eykyonnow
eilio; secondio: eylenn
eilio; secondio: nessa
eilio; secondio: eyla
eilio; secondio: assa
ein: agan
ein: dh'agan
eira; eirio: ergh
eirch: geleryow
eironig: eyronek
eistedd: esedha
eisteddfodol: esedhvos
eitem: poynt
eithaf; uchafsymiol; uchafswm; mwyafswm; uchafbwynt: ughboynt
eithr; eithro; eithriadu; eithrio; ymeithrio: marnas
eithr; eithro; eithriadu; eithrio; ymeithrio: saw
eithr; eithro; eithriadu; eithrio; ymeithrio: ma's
eleni: hevlena
eleni: hevlyna
elfen: elvenn
elfennau: elvennow
elfennol: elvennek
eliffant: olifans
eliffantod: olifanses
elusen: aluseneth
elusen: kerensa
elusen: cheryta
elusen: alusen
elusennau: alusenethow
elw; buddio; buddioli; elwa; maelio; proffidio: budh
elw; buddio; buddioli; elwa; maelio; proffidio: bris
emyn: hymna
emynau: hymnys
enaid: enev
enbyd; peryglus: dheantel
enbyd; peryglus: dyantell
eneidiau: enevow
eneinio; iro: elia
enghraifft; esiampl: ensampel
enghreifftiau; esiamplau: ensamplow
enghreifftiau; esiamplau: ensamplys
enillwr; enillydd: gwaynyores
ennill: gwaynya
enwau: henwyn
enw; cyfenwi; enwi: hanow
enw; cyfenwi; enwi: henwel
enwebiad: hanwesigeth
enwebiadau: hanwesigethow
enwebu: apoyntya
enwedig: speshyal
enwog: a-vri
eog: eghek
erbyn; wrth; gan: er
erbyn; wrth; gan: par
erbyn; wrth; gan: far
erbyn; wrth; gan: re
erbyn; wrth; gan: ryb
erbyn; wrth; gan: ren
erbyn; wrth; gan: tann
erbyn; wrth; gan: gans
erglywed; gwrando: goslowes
erglywed; gwrando: koslowes
erioed: bydh
erioed: bykken
erioed: byttydh
erioed: byskweth
erioed: vykken
erioed: nevra
erioed: bythkweyth
erioed: jammes
erioed: bythkweth
erioed: nevr'
ers: a-dhia
ers: a-ban
erthygl: erthygel
erthyglau: erthyglow
erw; acer: erow
erwau; aceri: erewi
esboniad: displegyans
esboniadau: displegyansow
esgid: arghena
esgid: eskis
esgidiau: arghenas
esgidiau: eskisyow
esgob: epskop
esgobaeth: epskobeth
esgobaethau: epskobethow
esgobion: epskobow
esgor: dineythi
esgus; diheuro; esgusodi: digeredhi
esgus; diheuro; esgusodi: askusya
esgus; diheuro; esgusodi: askus
esgusion: askusyow
esgyll; adenydd; adenydd: eskelli
esgyrn: eskern
estron: alyon
estron: estren
estroniaid: estrenyon
estroniaid: alyons
estyn: drehedhes
estyn: trehedhes
estyn: hedhes
estyniadau; ymestyniadau: ystynnansow
estyniad; ymestyniad: ystynnans
ethnig: ethnek
etholiad: dewisyans
etholiadau: dewisyansow
etifeddiaeth: kemmynro
etifeddiaeth: kemmynn
etifeddiaethau: kemmynrohow
etifeddiaethau: kemmynnow
etifeddiaeth; treftadaeth: ertach
etifeddiaeth; treftadaeth: ertaj
etifeddio; etifeddu: erita
eto: hogen
eto; eilwaith; drachefn: arta
eu: dh'aga
eu: aga
euro; goreuro: gorowra
Ewrop: Europa
Ewrop: Europ
Ewrop: Ewrop
Ewropeaidd: Europek
fel; cyfryw; megis; hoffi; leicio; licio: a-vel
fel; cyfryw; megis; hoffi; leicio; licio: kepar
fel; cyfryw; megis; hoffi; leicio; licio: avel
ffa: fav
ffafrio: favera
ffafrio: favour
ffalsio; twyllo: toella
ffantasi: fantasi
ffasno: fasthe
ffatri: gweythva
ffatrïoedd: gweythvaow
ffeil; ffeilio: liv
ffeiriau: feryow
ffenest; ffenestr: fenester
ffenestri: fenestri
fferm; ffarmio; ffermio: ammetha
fferm; ffarmio; ffermio: bargen-tir
ffermwr: tiek
ffermwyr: tiogyon
ffermydd: bargenyow-tir
ffeuen: favenn
ffidlan; ffidlo: fyllya
ffidlan; ffidlo: harfyll
ffidlan; ffidlo: fyll
ffilm; ffilmio: fylm
ffilm; ffilmio: fylmya
ffilm; ffilmio: kennenn
ffilmiau: fylmow
ffilmiau: kennennow
ffiniau: hinyow
ffiniau: emlow
ffin; ymylu: amal
ffin; ymylu: hin
ffit; heini; ffitio: abel
ffon; sticio: glusa
ffon; sticio: glena
ffont: besydhven
fforchio: forgh
ffordd: forth
ffordd: fordh
fforffedu: gaja
ffortiwn: happ
ffortiwn: fortun
ffortiynau: fortunyow
ffos: kleudh
ffosydd: kleudhyow
ffotograff: skeusenn
ffotos: skeusennow
ffracsiwn: darnas
ffracsiynau: darnasow
Ffrainc: Frynk
ffrâm; fframio: framya
fframwaith: fram
fframweithiau: framow
ffrind: kowethes
ffrind: goweth
ffrind: koweth
ffrindiau: kowethesow
ffrindiau: kowetha
ffrio: fria
ffroeni: ronk
ffrwd; llifeirio: goeth
ffrwd; llifeirio: fros
ffrwtian; goferwi; iasu; lledferwi: govryjyon
ffrwydrad; tanchwa: tardh
ffrwydrad; tanchwa: dardh
ffrwyth: frut
ffrwyth: froethenn
ffrwyth: froeth
ffrwythau: frutys
ffrydiau: goethow
ffrydiau: frosow
ffug: fals
ffug: fekyl
ffug; cymryd ar; cogio: fasya
ffug; cymryd ar; cogio: dolos
ffugio: fugya
ffuglen: fugieth
ffwdanu: brogha
ffydd: kres
ffydd: fydh
ffydd: fay
ffydd: gres
ffyniannus; llewyrchus: sewen
ffyrdd: fordhow
ffyrnig: gwyls
fideo: gwydhyow
fi; i: vy
fi; i: my
fioled: glasrudh
fory; yfory: a-vorrow
fory; yfory: a-vorow
fy: dh'ow
fy: ow
fy: am
fy: dhe'm
fyny; uchod; uwchben: a-wartha
fyny; uchod; uwchben: a-ugh
fyny; uchod; uwchben: a-vann
gadael: asa
gadael: avodya
gadael: gasa
gaeafau: gwavow
gaeaf; gaeafu: gwav
gafaelion: dalghennow
gafr: gaver
gair: ger
gallu; medru: alloes
gallu; medru: galloes
galluog: abel
galwadau: galwennow
galw; galwad; galw: galwenn
galw; galwad; galw: kelwel
galw; galwad; galw: gelwel
gamblo; hapchwarae: happwari
ganddyn; ganddynt; ganddyn nhw; ganddynt hwy; gynnon nhw: gansa
gardd; garddio: jardin
gardd; garddio: jarn
gardd; garddio: lowarth
garw: garow
garw: garma
garw: harma
gefeillio: gevella
gefynnu: karghara
gefynnu: karghar
geifr: gever
geiriadur: gerlyver
geiriaduron: gerlyvrow
geiriau: geryow
geiriau: geryow
geiriau: gerennow
geiriau: er
gelyn: eskar
gelyn: envi
gelynion: eskerens
gemau; chwaraeon: gwariow
gêm; chwarae: gwari
gêm; chwarae: sport
gêm; chwarae: wari
genedigaeth: dineythyans
genedigaethau: dineythyansow
geneth: vowes
geneth: mowes
genethod: mowesi
genetig: genynnek
gennyf; gen i; gyn i; gennyf fi: genef
gennyf; gen i; gyn i; gennyf fi: genev
gennym; gennym ni; gynnon ni; gennyn ni: genen
gerddi: lowarthyow
ger; gerllaw: ogas
gesio: dismyk
gesio: dismygi
glân; glanhau: glanhe
glân; glanhau: glan
glân; glanhau: klanhe
glas: las
glas: glas
glaswellt; gwellt: gwels
glaw; glawio: glaw
gludio: glenus
gludog: glusek
gludo; pastio: glus
gobaith; gobeithio: waytya
gobaith; gobeithio: gwaytya
gobaith; gobeithio: govenek
goddefol: godhevus
gofal: with
gofal: charj
gofal: gwith
gofalu: gorwitha
gofid: bern
gofyn; holi: pysi
gofyn; holi: govynn
gofyn; holi: kovynn
gogledd: kledh-barth
gogledd: kledh
gogledd: gogledh
gogledd: gledh
gogleisiol: hegos
gogoniant: glori
gogoniant: gormeula
gogoniant: golowder
gogr: kasyer
gogwyddo: goleder
gohebydd: kesskrifer
gohebyddion; gohebwyr: kesskriforyon
golau; cynnau; cynnu: skav
golau; cynnau; cynnu: golow
golchi: golghi
goleuau: golowys
gollyngiad; rhyddhad; gollwng; rhyddhau: delivra
gollyngiad; rhyddhad; gollwng; rhyddhau: divagla
golygon: gwelyow
golygydd: pennskrifer
gorau: gwella
gorboethi: gordoemma
gorchfygus: budhogel
gorchfygus: budhek
gorchmynion: gorhemmynnow
gorchmynion: arghadowyow
gorchudd: gorheras
gorchymyn; gorchymyn: arghadow
gorchymyn; gorchymyn: gorhemmynn
gordewdra: berri
gorffenedig: gorfennys
gorffenedig: du
gorffeniad: gorfenna
gorffeniad: diwedhva
Gorffennaf: Gortheren
gorffennol; heibio: passys
gorffwys; diluddedu; gorffwyso: diskwitha
gorffwys; diluddedu; gorffwyso: powes
gorfodi: fors
gorfodi: nerth
gorfoleddus: gormeuledhek
gorgyffyrddiad; gorgyffwrdd: gorgudha
gorlifo: fenna
gorlwytho: gorharga
gorlwytho: gorveghya
gormesu; llethu: arwaska
gorsaf: gorsav
gorsafoedd: gorsavow
goruchel: flour
gorwedd: growedha
gorwel: gorwel
gorwelion: gorwelyow
gorwlychu; ymdrochi: gwlyghi
gorymdeithio; martsio; ymdeithio: keskerdhes
gorymdeithio; martsio; ymdeithio: keskerdh
gosodiad: desedhans
gostyngedig: uvel
gradd: degre
graddau: degrys
graddedigion: gradhesigesow
graddedigion: gradhesigyon
graddio; graddnodi: gredhya
graddio; graddnodi: gradhesik
graddio; graddnodi: gradhesiges
gram: gramm
gramadeg: gramer
gramau: grammow
grant: gront
grant: grontya
grantiau: grontys
grantiau: grontow
grillianu: gryllya
gris: gris
grisiau: grisys
grisiau: grisyow
grwnan: drylsi
grŵp; grwpio: bagas
grwpiau: bagasow
gwacter: gwakter
gwactod; gwagle: gwagva
gwadnu: godhen
gwadu: denagha
gwaed: goes
gwaedu: goesa
gwaelod: woeles
gwaelod: goeles
gwaelodion: goelesow
gwaeth: gweth
gwaethaf: gwettha
gwag; gwacáu; gwagio; gwagu: gwag
gwagleoedd: gwagvaow
gwahaniaeth: dyffrans
gwahaniaethau: dyffransow
gwahanol: dyffrans
gwaharddiad: difennadow
gwahoddedig; gwestai: gwester
gwahoddedig; gwestai: gwestores
gwahoddedigion; gwesteion: gwestoresow
gwahoddedigion; gwesteion: gwestoryon
gwahoddiad: galow
gwair: goera
gwaith; gweithio: gonis
gwaith; gweithio: ober
gwaith; gweithio: gweythya
gwaith; gweithio: hwel
gwaith; gweithio: oberi
gwaith; gweithio: gweyth
gwallau; gwall: mor||meur
gwallau; gwall: kammweyth
gwallau; gwall: kammdybyans
gwallgof: gorboellek
gwallt: blew
gwallt: blewenn
gwan: anven
gwan: gwann
gwanhau; gwanychu: bludhya
gwanhau; gwanychu: gwannhe
gwarafun; gwrthod; nacáu; pallu: skonya
gwarafun; gwrthod; nacáu; pallu: nagha
gwarantu: mewgh
gwario; treulio: spena
gwartheg: chatel
gwasanaeth: gonis
gwasanaethau: gonisyow
gwasanaethau: gonisow
gwasanaethau: wonisyow
gwasanaethu; gweini; gweinyddu; serfio: venystra
gwastad; fflat: gwastas
gwatwar; gwawdio: gesya
gwawrio: bora
gwe: gwias
gwead: gwiasedh
gweadau: gwiasedhow
gweddau; ymddangosiadau: favours
gweddïo; paderu: pysi
gweddw: gwedhow
gweddwhau: gwedhwes
gweddwhau: gwedhowes
gwedd; ymddangosiad: favour
gwedd; ymddangosiad: fas
gwefannau; safweoedd: gwiasvaow
gwefan; safwe: gwiasva
gwefan; safwe: wiasva
gwehyddu; ystofi: gwia
gweinidog; gweinidogaethu; offeiriadu: menyster
gweinidogion: menysters
gweinidogion: venysters
gweinyddiaeth; gweinyddiaeth: menystrans
gweinyddiaeth; gweinyddiaeth: venystrans
gweision; gwas: gonisek
gweithgar: diwysek
gweithiwr: gweythor
gweithred: gwrians
gweithred: gweythres
gweithredoedd: gwriansow
gweithredwr: gweythresek
gweithredwyr: gweythresogyon
gweithwyr: gweythoryon
gweld: weles
gweld: kweles
gweld: gweles
gwell: gwell
gwella; gwellhau; gwelliannu: gwellhe
gwelliannau: gwellheansow
gwelliant: gwellheans
gwelliant: gwellhans
gwelltyn: gwelsenn
gwely: gweli
gwelyau: gweliow
gwendid: gwannder
gwenieithio; gwenieithu; truthio: fekla
gwenu: minhwerthin
gwenwyn; gwenwyno: gwenon
gweoedd: gwiasow
gwepio; wylo: dagrewi
gwerin: gwerin
gwers: dyskans
gwersi: dyskansow
gwersyll; campio; gwersylla; pabellu: kampya
gwersyll; campio; gwersylla; pabellu: kamp
gwersylloedd: kampow
gwersylloedd: kampys
gwerthiannau: gwerthow
gwerthiannau: gwerthasow
gwerthiant: gwerth
gwerthiant: gwerthas
gwerthu: kwertha
gwerthu: gwertha
gwerthu: wertha
gwerthuso; enrhifo: arbrisya
gwerthwr: gwerther
gwerthwyr: gwerthoryon
gwestai; gwestyau: ostelyow
gwesty: ostel
gwesty: ostell
gwichian: gwigh
gwichian: gwighal
gwifrau: gwivrennow
gwifren; gwifrio; weirio; weiro: gwivrenn
gwifren; gwifrio; weirio; weiro: gwiver
gwin: gwin
gwingo: kamma
gwirfoddol: bodhek
gwirfoddol: a-vodh
gwirfoddolwr; gwirfoddoli: bodhogyon
gwirfoddolwr; gwirfoddoli: bodhek
gwirio: chekkya
gwirionedd: gwiryonedh
gwirionedd: sodh
gwirionedd: gwirder
gwisg; gwisgo; ymddilladu; ymwisgo: kwiska
gwisg; gwisgo; ymddilladu; ymwisgo: gwiska
gwisg; gwisgo; ymddilladu; ymwisgo: pows
gwisgoedd: powsyow
gwlad: gwlas
gwlad: bro
gwlad: pow
gwledd; cyfeddach; gwledda: fest
gwledd; cyfeddach; gwledda: goel
gwledd; cyfeddach; gwledda: goelya
gwleddoedd: festow
gwledydd: broyow
gwledydd: gwlasow
gwledydd: powyow
gwleidyddol: gwlasek
gwleidyddol: politek
gwlyb: glybya
gwlyb: glyb
gwnïo: gwrias
gwobrwyo: piwas
gwobrwyo: gober
gwobrwyo: fiwas
gwobrwyo: gwerison
gwobrwyo: reward
gwobrwyo: piwas
gŵr: gorti
gŵr: gour
gwragedd: gwragedh
gwraidd; gwreiddiau: gwreydhyow
gwraidd; gwreiddiau: gwreydh
gwraig: wreg
gwraig: gwreg
gŵr; dyn: den
gŵr; dyn: gour
gwregysu: grogysa
gwreiddyn; gwreiddio: gwreydhenn
gwresydd: jynn-toemma
gwresyddion: jynnow-toemma
gwrhydau: gourhysow
gwrteithio; teilo: karrdeyl
gwrthbrofi: disprevi
gwrthbwyso: gorthpoesa
gwrthneidio: ergila
gwrthsoddi: gorthsedhi
gwrthwynebiad: enebieth
gwrthwynebu: enebi
gwryd: gourhys
gwrymio: gwri
gwryw: gorow
gwryw: gorreydh
gwrywaidd: gourel
gwybed: gwibes
gwybedyn: gwibesenn
gwybodaeth: aswonnvos
gwybyddus; hysbys: aswonnys
gwych; penigamp: bryntin
gwyddbwyll: gwydhboell
gwyddonol: godhoniethek
gwyddonwyr: godhonydhyon
gwyddonydd: godhonydh
gwydr: gwedrenn
gwydrau: gwedrennow
gwydrau: gwedrow
gŵyl: ty'goelya
gŵyl: dy'goelya
gwyllt: goedh
gwymon: goemmon
gwynebau; wynebau: fismens
gwynebau; wynebau: fassow
gwyneb; wyneb; wynebu: fas
gwyneb; wyneb; wynebu: fisment
gwyneb; wyneb; wynebu: bysaj
gwyneb; wyneb; wynebu: greuv
gwynnu: gwynhe
gwynt; cenglu; dirwynu; weindio: awel
gwynt; cenglu; dirwynu; weindio: gwyns
gwyntoedd: awelyow
gwyntoedd: gwynsow
gwŷr: gwerti
gwŷr: gwer
gwyrdd: gwyr
gwyrdd: gwyrdh
gwyrdd: glas
gwyrdd: las
gwŷr; dynion: dhen
gwŷr; dynion: gwer
gyrru: lywya
gyrrydd; gyrrwr: lywyer
gyryddion; gyrwyr: lywyoryon
hadu: hasenn
hadu: has
haenellu: plat
haf: havi
hafau: havow
hagráu; hagru: difasya
haint: ynklevyans
halen; halltu: hoelan
hallt: hoelanek
hanes: ystory
hanes: istori
hanes; stori: hwedhlow
hanes; stori: hwedhel
haneswr; hanesydd: istorior
haneswyr; hanesyddion: istorioryon
hanesyddol: istorek
hanner: hanter
hapfasnachu: aventurya
hapus: lowen
harneisio: hernesya
harneisio: hernes
hau; heu: konis
hau; heu: banow
hau; heu: gwis
hau; heu: hasa
haul; heulo: howl
hawdd; rhwydd: es
hawlfraint: gwirbryntyans
hawliadau: chalenjys
hawliad; hawlio; honni: chalenj
hawliad; hawlio; honni: chalenjya
hawliad; hawlio; honni: perghennogi
haws: esya
hebddynt: hebdha
heb; heblaw: heb
heb; heblaw: hep
hecsagon: hweghkorn
hecsagonau: hweghkornyow
heddiw: hedhyw
heddlu; plismona: kreslu
heddwch: gres
heddwch: kres
hefyd: keffrys
hefyd: ynwedh
hefyd: kekeffrys
heglu; ffoi: fia
heidio; heigio: hesya
heidio; heigio: hes
heintiau: ynklevyansow
hela: helghi
hela: helgh
hen: hen
hen: koth
hen: goth
heno: haneth
herfeiddio: defia
herfeiddio: herya
heriau; sialensau: chalenjys
her; sialens; herio; sialensio: chalenj
her; sialens; herio; sialensio: challenj
her; sialens; herio; sialensio: chalenjya
heulwen: howlsplann
hifflo: dewraga
hifflo: frosa
hiliol: aghel
hinsawdd: hin
hinsoddau: hinyow
hir: hir
hiraeth: hireth
hirbarhau: wodhevel
hirgylch: hirgylgh
hirgylchau: hirgylghyow
hoelio: kentrewi
hoelio: genter
hoelio: ebil
hoelio: kentra
hoelio: kenter
hofran: bargesi
holiadur: govynnek
holiaduron: govynnegi
holl; cwbl; cwbwl: oll
hollol: yn-tien
hollti: fols
hollti: felsys
hollti: folsa
hudladrata: hyg
hudladrata: fug
hufen; hufennu: dyenn
hufennau: dyennow
hunan: honan
hunllef: hulla
hunllef: hunlev
hunllef: stag
hurio; llogi: arveth
hurio; llogi: gobrena
hwnt: a-der
hwnt: dres
hwpio; hwpo; hyrddio; hyrddu: hordh
hwyhau: hirhe
hwyl: lowender
hwyl: delit
hwylio; mordwyo; morio: goel
hwylio; mordwyo; morio: goelya
hwy; nhw: i
hwyr: diwedhes
hwyr: helergh
hwyrach: diwettha
hwyrach; efallai: martesen
hy: hardh
hy: bold
hyblyg: hebleth
hyblyg: gwedhyn
hyblygrwydd: gwedhynder
hybu: avonsya
hybu: ragworra
hyd: hys
hyd: hirder
hyder; ymddiriedaeth: fydhyans
hyfrydwch; hyfrydu; ymddigrifo: delit
hyll: hager
hymian: hwyrni
hymynnu; lletemu; rhybedio; rhybedu: gorthkentrewi
hymynnu; lletemu; rhybedio; rhybedu: gorthkenter
hŷn; hynaf: kottha
hysbysebu: argemmynna
hysbysiad: gwarnyans
hysbysiadau: gwarnyansow
iach: salow
iach: yagh
iaith: yeth
iaith: tavas
iaith: taves
iau: yowynka
iau: avi
iau; cyfieuo; ieuo: yew
iawn: fest
iawn: pur
iawn: fast
ie: ya
iechyd: yeghes
iechyd: poynt
ieithoedd: yethow
ieithoedd: tavosow
ieuanc; ifanc: yowynk
i lawr: dann
i lawr: woen
i lawr: goen
impio: graffya
impio: ympyas
indemniad: eskolm
Ionawr: Genver
isadeiledd: isframweyth
isafswm; lleiafswm; isafbwynt: ispoynt
isafsymiau; lleiafsymiau; isafbwyntiau: ispoyntow
is-bwyllgor: iskessedhek
is-bwyllgorau: iskessedhegow
isel: isel
is; gostwng; iselhau; iselu: iselhe
is; gostwng; iselhau; iselu: is
is; gostwng; iselhau; iselu: a-is
is; gostwng; iselhau; iselu: isella
isio; eisiau: mynnes
isio; eisiau: vynnes
isio; eisiau: fynnes
islaw; isod: isos
islaw; isod: a-woeles
islaw; isod: is
islaw; isod: a-is
Iwerddon: Iwerdhon
jar; cnecio; cnecu: seth
jariau: sethow
jocan; jocian; smalio: ges
jwg: podik
jygiau: podigow
lamp: lugarn
lamp: golowlester
lampau: golowlestri
lampau: lugern
lefel; gwastatáu; gwastatu; lefelu; llyfnhau: nivel
lefel; gwastatáu; gwastatu; lefelu; llyfnhau: kompes
lefel; gwastatáu; gwastatu; lefelu; llyfnhau: nivell
leiniau; leins; llinellau: linyow
leiniau; leins; llinellau: linennow
lein; llinell: linenn
lein; llinell: lin
lladd: ladha
lladd: omladha
llaes: lows
llaeth; godro: leth
llaeth; godro: kodra
llaeth; godro: godra
llafariad: bogalenn
llafariaid: bogalennow
llai: byghanna
llai: le
llaith: gwlygh
llanc: bacheler
llanciau: bachelers
llanw; llenwi: lenwel
llarpio; lleibio; safnio: devorya
llaw: torn
llaw: dorn
llawen: digeudh
llawen: heudh
llawenhau; llawenychu; ymlawenhau; ymlawenychu: omlowenhe
llawer; sawl: lyes
llawer; sawl: lies
llawer; sawl: meur
llawlyfr: dornlyver
llawn: leun
llawr: grond
llawr: nor
llawr: dor
llawr; llorio: leur
llawysgrif: dornskrif
llawysgrifau: dornskrifow
lledu; taenu; tannu; ymdannu; ymledu: lesa
llefarwr; llefarydd; siaradwr: arethor
llefarwyr; llefaryddion; siaradwyr: arethoryon
lleiaf: lyha
lleihad: digressya
lleihad: digressyans
lleihau: byghanhe
lleol: kyrghynnedhel
llety: gwest
lleuad: loer
lleuadau: loeryow
llew: lew
llewod: lewes
llif: liv
llif: liva
llif; dylifo; llifo: bera
llifio: heskenn
llifio: heskenna
llinyn; llinynnu; rhibinio: funenn
llinynnau: funennow
lliw; cluro; coluro; lliwio: liwya
lliwiau: liwyow
llochi; tolachu: chershya
Lloegr: Sows
llofft: chambour
llofftydd: chambouryow
llong: gorhel
llongau: gorholyon
llongyfarch: keslowenhe
llongyfarchiadau: keslowena
llonni; sirioli: heudhhe
llonydd: hogen
lloriau: leuryow
llorwedd; llorweddol: gorwelyek
llosgi: leski
llosgi: dewi
Llundain: Loundres
lluniadau; lluniadau: delinyansow
lluniad; lluniad: delinyans
lluniadu; tynnu: delinya
lluniaethu; trefnu: ordena
lluniaethu; trefnu: restra
lluniaethu; trefnu: araya
llutrodi: defola
llwch: doust
llwch: diboltra
llwyaid: loas
llwyau: loyow
llwybr: hyns
llwybrau: hynsyow
llwyd: loes
llwyddiannus: sewen
llwyddiannus: sewenek
llwyddiant: sewena
llwyddo; tycio: seweni
llwyeidiau: loasyow
llwy; llwya: lo
llwythi: kargow
llwythi: beghyow
llwyth; llwytho: begh
llwyth; llwytho: karg
llwyth; llwytho: karga
llydan: efan
llydan: ledan
llyfn; esmwyth; rhathu: gwastas
llyfrau: lyverow
llyfrau: lyvrow
llyfr; bwcio; llyfru: lyver
llygad y dydd: boreles
llygaid: dewlagas
llygredd: defolans
llygru: defola
llyn: lynn
llyn: logh
llyncu: lenki
llyncu: gwennel
llynedd: warlyna
llynnoedd: lynnow
llys; cwrt: lys
llysiau: losowennow-kegin
llysiau: losow-kegin
llysieuyn: losowenn-gegin
llywodraeth: governans
llywodraethau: governansow
llywodraethwr: governour
llywodraethwyr: governours
logo: logo
loncian: goresek
loteri; lotri: gwari-dall
loteris; lotris: gwarriow-dall
lwc: chons
lwcus: feusik
lwfans: alowans
mab: mab
maddau: gava
Mai: Me
maint: braster
mamau: damyow
mamiaith: mammyeth
mamiaith: vammyeth
mam; mamogi: dama
mam; mamogi: vamm
mam; mamogi: mamm
man; lle; dodi; gosod: tyller
man; lle; dodi; gosod: settya
man; lle; dodi; gosod: le
mannau; llefydd; lleoedd: leow
mannau; llefydd; lleoedd: tylleryow
mapiau: mappaow
map; mapio: mappa
marchnad: varghas
marchnad: marghas
marchnadoedd: varghasow
marchnadoedd: marghasow
marsiandïo; marchnata; masnachu: kenwertha
marsiandïwr: gwikor
marsiandïwyr: gwikoryon
marw: marow
marw; trigo: verwel
marw; trigo: merwel
masnach: kenwerth
masnachol; marsiandïol: kenwerthel
mater: mater
materion: materyow
materion: materow
materion: vateryow
materion: vaterow
materol; defnydd; deunydd: devnydh
mathemateg: awgrym
math; teipio: far
math; teipio: par
math; teipio: jynnskrifa
Mawrth: Meurth
mecanwaith; peirianwaith: jynnweyth
mecanyddol; peirianyddol: jynnweythek
meddal: isel
meddal: blin
meddal: medhel
meddal: bludh
meddalhau; meddalu; nawseiddio; tyneru: bludhya
meddalhau; meddalu; nawseiddio; tyneru: medhelhe
meddiannau: kerthow
meddiant: kerth
meddwl; synied; synio; ymsynio: prederi
meddwl; synied; synio; ymsynio: brederi
meddwl; synied; synio; ymsynio: tybi
meddyg; doctora; doctoran: medhyk
meddyg; doctora; doctoran: doktour
meddygon: medhygyon
meddygon: doktours
meddyliau: brederow
Medi: Gwynngala
Mehefin: Metheven
meistri: arlydhi
meistr; meistroli: arloedh
melin: melin
melin: velin
melinau: melinyow
melyn; melynu: melyn
melys: hweg
melys: hwegynn
menyn: amanenn
menyn: amanenna
menyw: venyn
menyw: benyn
menyw: benynreydh
menyw: ben
menywod: venynes
menywod: benynes
merch: myrgh
mercheta: benyna
metel: alkan
meteloedd: hern
methiannau: difygyow
methiant: falladow
methiant: dhyfyk
methiant: fall
methiant: difyk
mewnblannu: ympyas
mewnforiadau: emborthow
mewnforiad; mewnforio: emborth
mewnforiad; mewnforio: emberthi
mewnfudwr: envroyas
mewnfudwyr: envroysi
mewn; yn: yn
mil: vil
mil: mil
miliwn: milvil
miliynau: milvilyow
milltir: mildir
milltiroedd: vildiryow
milltiroedd: mildiryow
miloedd: milyow
milwr: souder
milwyr: soudoryon
mis: vis
mis: mis
misoedd: misyow
moch: hoghes
moch: mogh
mochyn: hogh
modrwyau: bysowyer
modrwy; modrwyo: bysow
modrwy; modrwyo: seni
moethus: fethus
moldio; mowldio: furv
monitro; monitro: gorwoelyas
monitro; monitro: gorwoelyas
môr: mor
mor; felly: mar
mor; felly: dell
mor; felly: bar
mor; felly: par
moroedd: moryow
morthwylio: morthol
mwg; mygu; smocio; smygu; ysmygu: megi
mwmial; mwmialu; mwmian; swnial: hanasa
mwmial; mwmialu; mwmian; swnial: hanas
mwyach: nes
mwyach: namoy
mydylu; tasio; tasu: bern
mydylu; tasio; tasu: dasa
mydylu; tasio; tasu: bernya
myfyriwr: studhyer
myfyriwr: studhyores
myfyrwyr: studhoryon
mynd: vos
mynd: mones
mynd: mos
mynydd: menydh
mynyddoedd: menydhyow
mysg; plith: mysk
Nadolig: Nadelik
Nadolig: Nadelek
nage: na
nag; na: es
nag; na: ages
naill; naill; ychwaith: po
naill; naill; ychwaith: poken
naill; naill; ychwaith: boken
nain: dama-wynn
nain: mamm-wynn
nain: mammwynn
nain: vammwynn
nant: gover
natur: gnas
nawr; rŵan: lemmyn
negesydd: hannas
negesydd: kannas
negesydd: gannas
negesyddion: kannasow
neidio: lamma
neilltu: a-denewan
neilltu: a-denewenn
neithiwr: nyhewer
nentydd: goverow
nerthol; pwerus: galloesek
nerthol; pwerus: gallosek
nerthol; pwerus: kevoethek
nes; tan: bys
nes; tan: tereba
nes; tan: ernag
nes; tan: erna
neuadd: hel
neuaddau: helyow
neuaddau: helyow
newidiadau: chanjyow
newidiad; newid: chanj
newidiad; newid: chanjya
newidiedig: treylys
newydd: nowydh
newyddach: nowyttha
newyddion: newodhow
newyddion: nowodhow
newynu: famya
ni: ni
ni: ny
niferus: pals
niwed; difrod; colledu: damaj
niwed; difrod; colledu: shyndya
niweidio: drokter
niweidio: aperya
niweidio: dregynn
niwl: niwl
niwloedd: niwlow
nodiad; nodyn; nodi: notya
nodiad; nodyn; nodi: notenn
noethi: destrypya
nofio: neuvya
nôl: kyrghes
nôl: hedhes
nos; noson: nos
noswaith: gorthugher
nwy: gas
nwyddau: gwara
nwyon: gasow
nyrs; nyrsio: klavjiores
nyth; nythu: neyth
o: of
o: a
o amgylch; o gwmpas: a-der-dro
o amgylch; o gwmpas: a-derdro
ochain; ochneidio: hanas
ochain; ochneidio: hanasenn
ochain; ochneidio: hanasa
ochrau: tuyow
ochrau: emlow
od: dibarow
odanynt: yn-danna
oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua: a-dro
oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua: gever
oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua: kever
oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua: adro
oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua: yn-kever
oddiwrth; oddi; rhag; o: a-dhiworth
oddiwrth; oddi; rhag; o: diworth
oddiwrth; oddi; rhag; o: dhiworth
oediad: delatya
oediad: delatyans
oedran; oes; heneiddio: oes
oen; llydnu; oeni; wyna: devesik
oer: yeyn
oerach: oerra
o flaen: a-dherag
o flaen: dherag
o flaen: a-rag
o flaen: derag
ofnau: doutys
ofn; ofni: own
ofn; ofni: doutya
ofn; ofni: dhout
ofn; ofni: dout
ogof: kav
ogof: gogo
ogof: fow
ogofau: kavyow
ogofau: fowys
ohonom: diworthyn
ohonom: ahanan
ohonyn; ohonynt: diworta
ohonyn; ohonynt: anedha
olew; oelio: oyl
olion; traciau: lerghow
ôl; maethu; magu: delergh
ôl; trac; olrhain; tracio: helerghi
olwynion: rosow
olwyn; olwynio: ros
ond: mes
ongl: elin
onglau: elinyow
onibai; oni; onid: marnas
onibai; oni; onid: ma's
oren: rudhvelyn
oriau: euryow
oriau: ouryow
oriawr; gwylio: euryor
oriorau: euryoryow
ots; problem: kudynn
pa: by
pa: py
pabell: tylda
palmant: kons
palmentydd: konsyow
palu; rhawio; rhofio: palas
pan: pan
panylu; pyllu; tolcio: brall
panylu; pyllu; tolcio: brallya
papurau: baperyow
papurau: paperyow
papur; papuro: paper
para: durya
para: diwettha
parciau: parkow
parc; parcio; parco: park
pardynu: gevyans
parhau: pesya
parod: parys
parodrwydd: fynn
parodrwydd: bynn
parodrwydd: pynn
pâr; paru: parya
parti: parti
pasio: tremena
pastynu: batt
pastynu: blojon
patrymwaith: brithweyth
pawb: pubonan
pe: a
pe: mars
pe: mara
pe: mar
pecyn: fardell
pecyn: fardella
pecynnau: fardellow
Pedr: Beder
Pedr: peder
pegio: ebil
peiriannau: jynnow
peiriannau: jynnys
peiriannwr; peiriannu: jynnweythor
peiriant: jynn
peirianwyr: jynnweythoryon
pêl: bel
pêl: pel
pêl-droed: peldroes
pêl-droed: pel-droes
peli: pelyow
pell: pell
pell: bell
pellter: pellder
pen: penn
pen: benn
penblwydd; pen-blwydd: penn-bloedh
pencampwriaeth: gampyorieth
pencampwriaeth: kamporieth
pencampwriaeth: kampyorieth
penderfyniad: ervirans
penderfyniadau: erviransow
penderfynu: ervira
penillion: gwersyow
pennaeth: chyf
pennau: pollow
pennill: gwers
pennod: chaptra
penodau: chapters
pentref: gwig
pentref: treveglos
pentref: dreveglos
pentrefi: gwigow
pentwr; twr; tyrru: gronn
pentwr; twr; tyrru: graghell
penwythnos: pennseythun
penwythnos: bennseythun
penwythnos: bennsythun
penwythnosau: bennseythunyow
penwythnosau: pennseythunyow
perchen; meddu: perghenna
perchennog: perghenn
perchennog: perghennek
perchnogaeth; perchenogaeth: perghennogeth
perchnogion: perghennow
perchnogion: berghennoryon
perchnogion: perghennogyon
perchnogion: perghennoryon
perffaith; perffeithio: flour
perfformiad: gwrythyans
perfformio: performya
perfformio: berformya
perfformiwr: gwrythyer
perfformwyr: gwrythyoryon
perifferol: amalek
person: bobell
person: person
person: pobell
personau: persons
perthynol: kares
perthynol: kar
perthynol: gares
peth: tra
peth: dra
pethau: taklow
pethau: traow
petrus: a-gynnik
petruso: hokya
petryal: hirbedrek
petryal: hirbedrogow
picellu; tryferu: gywa
picellu; tryferu: gyw
pigo: gwan
pinc: gwynnrudh
plagio: ball
planhigion: losowennow
planhigion: losow
planhigyn; plannu: losowenn
planhigyn; plannu: les
plant: fleghes
platfform: arethva
platfform: bynk
platfform: kay
platfform: gay
platfformydd: bynkyow
platfformydd: arethvaow
platfformydd: kayow
platfformydd: kayow
pleidlais; pleidleisio: votya
plentyn: flogh
plotiau: splattyow
plotiau: splattys
plot; plotio: brasa
pluennu: pluvenn
plwg; plygio: ebilyer
plwyf: plu
plwyfi: pluyow
plygiau: ebilyerow
plygu: plegya
pnawnau; pnawn; prynhawn: androw
pnawnau; pnawn; prynhawn: dohajydh
pob: peub
pob: bub
pob: kettep
pob: pub
pob: pup
poblogi: pobla
pobl; pobol: werin
pobl; pobol: bobell
pobl; pobol: tus
pobl; pobol: pobell
pobl; pobol: dus
poergarthu; poeri: trewa
poergarthu; poeri: ber
poethach: poettha
polisi; polisïol: folisi
pont; pontio: pons
pontydd: ponsyow
popeth: puptra
pori: peuri
porthiant; bwydo; porthi: boesa
porthiant; bwydo; porthi: maga
posib; posibl: possyble
posib; posibl: possybl
posib; posibl: possybyl
positif: poesedhek
pot: pott
potiau: pottow
prawf: apposyans
prawf: prevyans
pregethu: aweyla
pregethwr: pronter
pregethwyr: pronteryon
preifat: priva
preifat: privedh
presennol; anrheg; anrhegu; presenoli: a-lemmyn
pridd; baeddu; budro; diwyno: weres
pridd; baeddu; budro; diwyno: gweres
prin: skant
prin: tanow
prin: skantlowr
priod: demmedhys
priodas: priosoleth
priodi: demmedhi
pris; prisio: bris
pris; prisio: pris
problemau: kudynnow
proffesiynolion: galwesigyon
proffesiynol; proffesiynol: galwesik
profi: previ
prosesau: argerdhow
proses; prosesu: argerdhes
proses; prosesu: argerdh
prosesydd: argerdhell
prosesyddion: argerdhellow
prun: pyneyl
pryd: boes
Prydain: Breten
Prydeinig: British
Prydeinig: Breten-Veurek
Prydeinig: Breten-veurek
Prydeinig: breten-veurek
pryder; gofidio; poeni; pryderu: govijyon
pryderon: grevow
prydferth: teg
prydferth: deg
prydlesi: gobrenansow
prydles; lesio: gobrenans
pryf cop: gwiader
pryfed cop: gwiadoryon
pryniant; pwrcasu: prenans
prynu: prena
prynu: brena
prysur: bysi
prysur: vysi
pur: kler
pwdr: breyn
pwdr: poder
pwffian; pwffio: hwyth
pwll: bollenn
pwll: poll
pwno: gweskel
pwno: kweskel
pwyllgor: kessedhek
pwyllgorau: kessedhogow
pwynt; pwyntio: bleynya
pwynt; pwyntio: poynt
pwysedd; gwasgedd: gwasketh
pwysedd; gwasgedd: waskedh
pwysedd; gwasgedd: gwaskedh
pwysedd; gwasgedd: poester
pwysedd; gwasgedd: wasketh
pwysig: bysi
pwysig: vysi
pybyr: gwresek
pydru: breyna
pydru: breynder
pyllau: pollow
pyllau: bollennow
pynnu; byrnio; byrnu; sypio; sypynio; sypynnu: gronna
pysgodyn; pysgod; pysgota: pyskessa
pysgodyn; pysgod; pysgota: pysk
pysgodyn; pysgod; pysgota: fysk
radio: radyo
radio: diwiver
radios: radyoyow
rasio: res
rasio: agh
realiti: gwirvos
rhaeadru: froslamm
rhaffo; rhaffu: lovan
rhagair: rag-skrif
rhagfynegi: darleverel
Rhagfyr: Kevardhu
rhaglenni: towlennow
rhaglennwr: programmer
rhaglen; rhaglennu: towlenn
rhagolygu: dargana
rhagolygu: dargan
rhagor: moy
rhagosodol; diofynnu: defowt
rhagrybuddio: darwarnya
rhai; rhyw: nep
rhai; rhyw: neb
rhan: diberth
rhan: rann
rhanbarthol; ardal: ranndiryek
rhanbarthol; ardal: ranndirek
rhannu; cydrannu: disranna
rhannu; siario: kevrenn
rhechu: bramm
rhechu: bramma
rhediad; rhedeg: resek
rhediad; rhedeg: poenya
rhediad; rhedeg: resys
rheidrwydd; anghenraid; rhaid; angenrheidrwydd: res
rheilffordd: hyns-horn
rheilffyrdd: hynsyow-horn
rheng: gre
rheng: degre
rhengau: degrys
rhengau: greys
rheol: rewl
rheolaeth: rewl
rheolau: rewlow
rheolyddion; rheolwyr: dyghtyoryon
rheolyddion; rheolwyr: rewloryon
rheolydd; rheolwr: dyghtyer
rheolydd; rheolwr: rewler
rheolydd; rheolwr: rewlya
rheswm; rhesymu; ymresymu: argya
rheswm; rhesymu; ymresymu: acheson
rhesymau: achesonys
rhesymau: achesonyow
rhieni: kerens
rhieni: gerens
rhif: niver
rhif: riv
rhifau: niverow
rhinwedd: ras
rhodd: ro
rhoddion: rohow
rhoddi; rhoi: ri
Rhufeinig: Romanek
rhugl: freth
rhusio: gohelus
rhwdu; rhydu: gossen
rhwdu; rhydu: gosseni
rhwng: ynter
rhwng: yntra
rhwymynnu: dramm
rhy: re
rhy: kekeffrys
rhybudd: gwarnyans
rhybudd: bysna
rhybuddio: gwarnya
rhybuddion: gwarnyansow
rhyddid: frankedh
rhyfedd: estren
rhyfedd: koynt
rhyfedd: ankoth
rhyfedd: astranj
rhyfeddod: marthus
rhyfeddod: aneth
rhyfeddodau: anethow
rhyfel: bresel
rhyfel: kas
rhyfela: gwerrya
rhyfeloedd: breselyow
rhyngddynt: yntredha
rhyngrwyd: kesroesweyth
rhyngwladol: keswlasek
rhywbeth: neppyth
rhywun: nebonan
sachau: seghyer
sach; sacio; seco: sagh
sadrwydd; sefydlogrwydd: faster
saer: karpenter
saethiad: tennys
saethu: egin
saffach: salwa
safle: trig
sail; seilio; sylfaenu: ben
sail; seilio; sylfaenu: grond
sail; seilio; sylfaenu: selya
sain; swnio; swno: tros
saint; seintiau: sens
sâl: drog
sâl: klav
sant: dremas
sant: sans
sant: sen
sarhad; sarhau: despitya
sarnu: skoellya
sbarduno: kentrynna
sbarduno: kentrynn
sbectrwm: kammneves
sbeitio: atti
sbwriel: atal
sebon; seboni: sebon
sedd: esedh
seddau: esedhow
sefydledig: selys
sefyll: sav
sefyllfa: desedhans
seicoleg: brysonieth
seicolegol: brysoniethel
seiliau: benyow
seilwaith; sylfaen: sel
seiniau: trosyow
seiri: karpentoryon
selio: sel
selio: selya
senedd: senedh
seneddau: senedhow
sengl: unik
seremoni: solempnyta
sero; dim: mann
serth; mwydioni; mwydo: serth
sesiwn: esedhvos
sesiynau: esedhvosow
sglefrio; ysglefrio: karleyth
sgrifennu; sgwennu; ysgrifennu: dornskrifa
sgrifennu; sgwennu; ysgrifennu: skrifa
sgwrs; sgwrsio: klappya
sianel: kanel
sianeli: kanolyow
siapiau: furvow
siâp; siapio; siapo: furv
siâp; siapio; siapo: furvya
siawnsiau; siawnsys: happys
siawnsiau; siawnsys: fortunyow
siawnsiau; siawnsys: chonsyow
siawns; siawnsio: chonsya
siawns; siawnsio: fortunya
siawns; siawnsio: chons
sibrwd: hwystra
sibrwd: hwystrenn
siec: chekkenn
sieciau: chekkennow
sieciau: chekkennyow
silff: estyllenn
silffoedd: estyllennow
sinema: sinema
siocled: choklet
sioe; dangos: diskwedhes
sioe; dangos: dhiskwedhes
sioe; dangos: tiskwedhes
sionc; chwim: skav
siopau: gwerthjiow
siop; siopa: gwerthji
siroedd: kontethow
sisial: hanas
sisyrnau: gwelsigow
siwgr: sugra
siwr; siŵr; sicr: sur
smwddio; ysmwddio: horn
smwddio; ysmwddio: hornella
soddi; suddo; ymanodi: sedhi
sortio: eghenn
sortio: sort
sortio: digemmyska
stafelloedd; ystafelloedd: stevellow
stafell; ystafell: stevell
statws: gre
stiwardio: goelyas
stiwdio: studhla
stociau: kargha-prenn
stopiau: hedhow
stop; peidio; stopio: hedhi
stop; peidio; stopio: hedh
storïau; straeon: hwedhlow
storio: gwithva
storm: tewedh
straen: gwasketh
straen: wasketh
straen: gwask
straen: gwaskedh
straen: waskedh
stryd: stret
strydoedd: stretow
strydoedd: stretys
stumogi: glas
stwffio: devnydh
sugno: dena
Sul; Dydd Sul: dy'Sul
Sul; Dydd Sul: sul
sut: fatla
sut: fatell
swigen; byrlymu: hwythfi
swigen; byrlymu: hwythenn
swigod: hwythennow
sŵn: tros
swp: bagasik
swyddfa: soedhva
swyddfeydd: soedhvaow
swyddog: soedhek
swyddogaeth: gweythres
swyddogaethol: gweythresel
swyddogion: soedhogyon
swyddogol: soedhogel
swyno: gorhana
sychedu: syghes
sych; hesbio; sychu: desygha
sych; hesbio; sychu: sygh
sydyn: tromm
sylwau; sylwadau: kampoellow
sylwi; sylwi: avisyans
sylwi; sylwi: attendya
sylwi; sylwi: argemmynn
sylw; sylwad: kampoell
symbolaidd: arwoedhek
symudiadau: movyansow
symudol: gwayadow
symud; ymod: gwaya
symud; ymod: movya
syniad: tybyans
syniau: trosyow
sypiau: bagasigow
syrffio: mordardha
Tachwedd: du
tacio: kentrik
tacsi: taksi
tacsis: taksis
tad: das
tad: tas
tad: thas
taflen: folennik
taflenni: folennigow
tai: chiow
taid: tas-gwynn
taid: keugh
tal: hir
talu: be
talu: pe
talu: pesya
talu: tyli
talu: dyli
tanau: tanyow
ta; neu; ai; ynteu: po
ta; neu; ai; ynteu: bo
tân; tanio: tan
tanysgrifiad: ragbren
tâp; tapio: snod
tardd: devedhyans
tardd: dallethvos
tarddion: dhevedhyansow
tarddion: devedhyansow
taten: aval-dor
tatws: avalow-dor
taw; fod: honna
taw; fod: henna
taw; fod: henn
taw; fod: honn
te: te
te: de
tebygol: gwirhaval
tebygrwydd: havalder
tebygu: hevelebi
technoleg: deknolojieth
teg; ffair: gwynn
teg; ffair: fer
teidiau: tasow-wynn
teidiau: keughyon
teimlo; ymdeimlo: klywes
teimlo; ymdeimlo: omglywes
teipiadur: jynn-skrifa
teipiaduron: jynnow-skrifa
teithiwr: tremenyes
teithwyr: tremenysi
teleffon: pellgowsel
teleffon: pellgowsel
teleffon: pellgowser
teleffonau: pellgowserow
tenantiaeth: delghyaseth
tenau: voen
tenau: moen
tenau: tanow
tendro: bludh
terfynol: finek
testun: skrif
testunau: skrifow
teulu: deylu
teulu: theylu
teulu: teylu
teuluoedd: teyluyow
teuluoedd: deyluyow
theatr: wariva
theatr: gwariva
theatrau: gwarivaow
tir; glanio; tirio: tir
tir; glanio; tirio: dir
tir; glanio; tirio: dira
tir; glanio; tirio: gwlas
tir; glanio; tirio: tira
tirlun; tirlunio; tirweddu: tirwel
tiroedd: tiryow
tiroedd: gwlasow
tlawd: boghosek
tlodi: boghosekhe
tocyn: tokyn
tocynnau: tokynyow
toeau: tohow
ton; chwifio: mordonn
ton; chwifio: gwevya
ton; chwifio: wevya
tonnau: mordonnow
toredig: brew
toredig: terrys
toriad; sgathru; ysgathru: dreghi
toriad; sgathru; ysgathru: treghi
toriad; sgathru; ysgathru: treghys
torri: brewi
torri: terri
to; toi: to
traddodiad: hengov
traddodiadau: hengovyow
traddodiadol: hengovek
traed: tewdroes
traed: dewdroes
traed: troes-hys
traeth: dreth
traeth: treth
traethau: trethow
trafferthion: ankenyow
trafferth; trafferthu; trwblio; trwblo: anken
trafferth; trafferthu; trwblio; trwblo: ahwer
trafferth; trafferthu; trwblio; trwblo: kedrynn
traffig; trafnidiaeth: daromres
trafod: negys
tramwyfa: fordh-lan
tramwyfeydd: fordhow-glan
trapio: bagha
trapio: antell
traul; sarsio; siarsio: charjya
trawiad; llofelu: boemenn
trawiad; llofelu: handla
traws; tros; ar draws: a-dreus
trawswyro: pervertya
tref: tre
tref: dre
trefnau; trefniadau; trefniannau: restri
trefniad; trefniant: aray
trefniad; trefniant: rester
trefnlenni: thowlennow
trefnwr; trefnydd: ordenor
treial; treialu: trial
trenau: trenow
trên; hyfforddi; treinio: tren
tresbasu; tresmasu: kammdremena
tresbasu; tresmasu: kammweyth
tribiwnlys: barr
tribiwnlysoedd: barrys
trigain: triugens
trigolyn; trigolion: trigoryon
trigolyn; trigolion: annedhysi
triniaeth: dyghtyans
trist: drist
trist: trist
trochi: gorthroghya
troed: troes-hys
troedio: godhen
trosedd: drogober
trosedd: galweyth
troseddau: drogoberow
troseddau: galweythyow
troseddol; troseddwr: drogoberer
troseddwyr: drogoberoryon
tro; troad; troi: tro
tro; troad; troi: dreylya
tro; troad; troi: dreylya
tro; troad; troi: treylya
tro; troad; troi: trelya
trwchus: tew
trwm: poes
trwyddynt: dredha
trychu: divynya
trychu: hakkya
trydan: tredan
trydan: dredan
tryleu: glew
tryleu: boll
trystio; ymddiried; ymddiriedu: fydhyans
trystio; ymddiried; ymddiriedu: fydhya
tu allan i: a-ves
tu allan i: a-der
tua; tuag: war-tu
tua; tuag: trohag
tua; tuag: troha
tudalen: enep
tudalen: folen
tudalen: folenn
tudalennau: folennow
tudalennau: enebow
tu mewn i: a-ji
tun: sten
tun: alkan
tunnell: tonnas
tu; ochr: tu
tu; ochr: amal
tu ôl i : war-lergh
tu ôl i : a-dhelergh
tu ôl i : a-dryv
twll: tell
twll: toll
tŵr: tour
twristaidd: tornyas
twristiaeth: tornyaseth
twt: glanyth
twyll: frows
twyn: begel
twyni: begelyow
: chi
tybied; tybio: desevos
tylino: toesa
tyngedfennu: destna
tynhau: fastya
tynnu; dragio; llusgo: draylya
tynnu; dragio; llusgo: drayl
tyst: dustuni
tyst: dustunier
tyst: dhustunier
tystiolaeth: rekord
tystion: dustunioryon
tystion: dustuniow
tystio; tystiolaethu: dustunia
tystio; tystiolaethu: desta
tywydd; hindreulio: gewer
tywydd; hindreulio: kewer
tywyll: tewl
uchaf: ughella
uchafbwynt: barr
uchafbwyntiau: barrow
uchderau: ardhow
uchderau: bannow
uchder; taldra: ardh
uchel: ughel
uchelgais: gorvynn
uchelgeisiau: gorvynnow
unfarn; unfryd; unfrydol: keskolonn
unig: unnsel
unig: hepken
unig: unnik
unigryw: unik
unigryw: dibarow
union: a-dhevis
uniongyrchol; cyfarwyddo; cyfeirio; sianelu: brennya
unrhyw: vydh
unrhyw: nep
unrhyw: vyth
unrhyw: neb
unwaith: unnweyth
urddas: dynyta
uwch: ughella
uwch: ugella
uwchdechnoleg: ugh-tek
uwchfarchnad: gorvarghas
uwchfarchnadoedd: gorvarghasow
waled: tigenn
waledau: tigennow
waliau; muriau: fosow
wal; mur; magwyro; walio: fos
wedi: a-wosa
wedi: wosa
wedi: war-lergh
weithiau: treweythyow
wy: oy
wyau: oyow
ŵyn: devesigow
ŵyn: eyn
wythnos: seythun
wythnosau: seythunyow
y: dhe'n
y: an
ych: eal
ŷd: ys
yma: omma
yma: ma
ymadael; ymadu: diberth
ymadrodd; brawddegu: lavar
ymadroddion: lavarow
ymadrodd; ymddiddan; ymgomio: keskewsel
ymaflyd: grabalyas
ymagwedd; agosáu; cyrchu; dynesáu; dynesu; nesáu; nesu: nesa
ymaith: dhe-ves
ymaith: ahanan
ymbaratoi: fyttya
ymchwiliad: hwithrans
ymchwiliadau: hwithransow
ymchwilio: whythra
ymchwilio: hwithra
ymddadlau: bresel
ymddadlau: debatya
ymddial: diala
ymddiheuro: dihares
ymddygiad: fara
ymdyrru: bush
ymerawdwyr: emperours
ymerodraeth: emperoureth
ymerodres: emperes
ymerodresau: emperesow
ymestyn: ystynna
ymgodymu: gwrynya
ymgreinio: omuvelhe
ymgrymu; ymostwng: gwarak
ymgynghori: keskusulya
ymgynghoriadau: keskusulyansow
ymgynhorydd: kusulyas
ymgynnull: keskorra
ymgyrch: kaskyrgh
ymgyrch: kaskyrghes
ymgyrchoedd: kaskyrghow
ymgyrchwr: kaskyrgher
ymgyrchwr: gaskyrgher
ymgyrchwyr: gaskyrghoryon
ymgyrchwyr: kaskyrghoryon
ymherodr; ymerawdwr: emperour
ymhlith; ymysg: ynter
ymneilltuo: kildenna
ymochel; osgoi: goheles
ymochel; osgoi: avoydya
ymolchi: omwolghi
ymosodiad; ymgyrchu; ymorchestu; ymosod: omsettya
ymsennu: keredhi
ymwaredu: dasprena
ymweliadau: godrigow
ymweliad; ymweld: visitya
ymweliad; ymweld: godriga
ymweliad; ymweld: vysyt
ymweliad; ymweld: kodriga
ymweliad; ymweld: godrik
ymwelwr; ymwelydd: godriger
ymwelwyr; ymwelyddion: godrigoryon
ymwrthodiad: hepkorrans
ymyl: amal
ymylon: emlow
ymyrraeth: godorr
ymyrru: goderri
ynad: justis
ynadon: justisyow
ynddynt: ynna
ynof: ynnov
yn ôl: herwyth
yn ôl: herwydh
yn ôl; cefn; bacio: geyn
yn ôl; cefn; bacio: tre
yn ôl; cefn; bacio: dhe-dre
yntau: ev
yntau: ef
ynys: ynys
ynysoedd: ynysow
ysbrydion: gwirosow
ysbrydoli: aweni
ysbrydoliaeth: awen
ysbyty: klavji
ysbyty: glavji
ys; fel: avel
ys; fel: a-vel
ys; fel: par
ys; fel: far
ys; fel: par
ys; fel: bar
ysgafnach: skaffa
ysgall: askall
ysgallen: askallenn
ysgogiad; ysgogiad; symbyliad; symbyliadau: bros
ysgol: skol
ysgol: skeul
ysgolhaig: skoler
ysgolheigion: skoleryow
ysgolion: skolyow
ysgolion: skeulyow
ysgrifenedig; ysgrifenedig: skrifys
ysgrifennydd: skrifynnyas
ysgubo: skuba
ysgwyddau: diwskoedh
ysgwyd; ysgydwo; ysgytio: Krena
ysgyrnygu: grysla
ysgyrnygu: deskerni
ystyriaeth: avis
yswiriant: surheans
yswirio: diogeli