a: o
a: pe
a-ban: canys; oblegid; oherwydd
a-ban: ers
abel: galluog
abel: ffit; heini; ffitio
acheson: achos; achosi; peri
acheson: rheswm; rhesymu; ymresymu
acheson: achlysur; achlysuro
achesonyow: rhesymau
achesonyow: achlysuron
achesonyow: achosion
achesonys: achlysuron
achesonys: achosion
achesonys: rhesymau
a-dal: cyferbyn; gwrthwyneb
a-denewan: neilltu
a-denewenn: neilltu
a-der: tu allan i
a-der: hwnt
a-derdro: o amgylch; o gwmpas
a-der-dro: o amgylch; o gwmpas
a-dhelergh: tu ôl i
a-dherag: o flaen
a-dhevis: union
a-dhia: ers
a-dhifun: effro
a-dhiworth: oddiwrth; oddi; rhag; o
adhyskans: addysg
adhyski: addysgu
a-dreus: traws; tros; ar draws
adro: oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua
a-dro: oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua
a-dryv: tu ôl i
afina: addurno
afinans: addurniad
Afrika: Affrica
afydhya: cadarnhau; conffirmio
aga: eu
a-gammow: blaengar
agan: ein
ages: nag; na
a-gevres: cyfresol
agh: rasio
agha: arswydo; echrydio; echrydu
aghel: hiliol
a-gynnik: petrus
ahanan: ohonom
ahanan: ymaith
ahas: chwerw
ahwer: trafferth; trafferthu; trwblio; trwblo
a-is: is; gostwng; iselhau; iselu
a-is: islaw; isod
ajenteth: asiantaeth
a-ji: tu mewn i
akont: cyfrif
akontow: cyfrifau; cyfrifon
akontya: cowntio; cyfrif; cyfrifo; dyrifo; rhifo
akontys: cyfrifau; cyfrifon
akord: cytgord
akord: cytundebau
akordya: cydladd; cydsynio; cytuno
akordya: cymodi; cysoni
akordyans: cytundebau
akwityans: derbynneb; derbynneb
Alban: Alban
a-lemmyn: cyfredol
a-lemmyn: presennol; anrheg; anrhegu; presenoli
alhwedh: allwedd; allweddol; agoriad; allwedd; allweddu
alhwedha: clo; cloi
alhwedha: clo; cloi
alhwedhow: allweddi; allweddi; agoriadau; allweddau
alinya: alinio
alkan: metel
alkan: tun
alloes: gallu; medru
Almayn: Almaen
alowans: lwfans
als: cyd; cymal
alsyow: cymalau
alusen: elusen
aluseneth: elusen
alusenethow: elusennau
alyon: estron
alyons: estroniaid
am: fy
amal: tu; ochr
amal: ymyl
amal: ffin; ymylu
amalek: perifferol
amanenn: menyn
amanenna: menyn
amari: cwpwrdd
amariow: cypyrddau
amaris: cypyrddau
amaya: delffu; ffwndro; mwydro; pendroni
ambos: addewid; addo
ambos: contract; contractio; cyfangu
ambosa: addewid; addo
ambosow: contractau
ambosow: addewidion
Amerikanek: Americanaidd
Amerikanek: Americanaidd
amkan: amcanu; anelu
amm: cusanu
amma: cusanu
ammeth: amaeth; amaethyddiaeth
ammetha: fferm; ffarmio; ffermio
ammok: amddiffyniad
amontya: amcangyfrif; amcangyfrif
amontya: cyfrifiannu
amontya: cowntio; cyfrif; cyfrifo; dyrifo; rhifo
amovya: cynhyrfu
amyttya: addef; cyfaddef
amyttyans: cyfaddefiad
an: y
anall: anadl
andhemmedhys: dibriod
androw: pnawnau; pnawn; prynhawn
anedha: ohonyn; ohonynt
anella: anadlu
aneth: rhyfeddod
anethow: rhyfeddodau
anfeusik: anffodus
anfur: annoeth
anhwek: annymunol
anhwek: chwyrn
ankemmeradow: annerbyniol
anken: trafferth; trafferthu; trwblio; trwblo
ankenyow: trafferthion
ankevi: anghofio; ebargofi
ankombra: boddro
ankor: angori
ankorya: angori
ankoth: rhyfedd
ankresya: aflonyddu; menu; tarfu
ankrysadow: anhygoel
annaturek: artiffisial; gosod
annedh: annedd; preswyl
annedhi: cartrefu; cyfanheddu
annedhow: anheddau; preswyliau
annedhysi: trigolyn; trigolion
annia: blino; lluddedu; nogio
anpossybyl: amhosib; amhosibl
anserghek: annibynnol; annibynnwr
anserghogheth: annibyniaeth
anstrethys: anffurfiol
ansurneth: ansicrwydd
antell: trapio
anusadow: anarferol
anven: gwan
anvodhek: anfoddog
anweladow: anweledig
anwiw: anaddas
anwodhvos: anhysbys
anwoheladow: anochel
apert: amlwg
aperya: niweidio
apoyntya: enwebu
apposya: arholi; profi
apposyans: arholiad
apposyans: prawf
arader: aradru; aredig; aredig
a-rag: o flaen
aras: aradru; aredig; aredig
aray: trefniad; trefniant
araya: lluniaethu; trefnu
arbenniger: arbenigol; arbenigwr
arbennigoryon: arbenigwyr
arbennik: arbennig
arbrevi: arbrofiad; arbrawf; arbrofi
arbrisya: gwerthuso; enrhifo
arbrov: arbrofiad; arbrawf; arbrofi
arbrovow: arbrofiadau; arbrofion
ardh: uchder; taldra
ardhow: uchderau
ardhynya: ehudo
areth: darlith; darlithio
arethor: llefarwr; llefarydd; siaradwr
arethoryon: llefarwyr; llefaryddion; siaradwyr
arethva: platfform
arethvaow: platfformydd
argel: cilio; encil; encilio; ymgilio
argeles: atafaelu
argemmynn: sylwi; sylwi
argemmynna: hysbysebu
argerdh: proses; prosesu
argerdhell: prosesydd
argerdhellow: prosesyddion
argerdhes: proses; prosesu
argerdhow: prosesau
argh: bin
arghadow: gorchymyn; gorchymyn
arghadowyow: gorchmynion
arghanntiow: banciau
arghans: arian; pres
arghansek: cyllidol
arghantti: banc; bancio
arghanttiow: banciau
arghas: cronfa
arghas: bwrsariaeth
arghasow: bwrsariaethau
arghasow: cronfeydd
arghena: esgid
arghenas: esgidiau
arghow: adnau; adneuo; dyddodi
arghpedrevan: deinosor
arghpedrevanes: deinosoriaid
argya: rheswm; rhesymu; ymresymu
arhgansereth: cyllid; ariannu; cyllido
arloedh: arglwydd
arloedh: meistr; meistroli
arlydhi: arglwyddi
arlydhi: meistri
arnowydh: cyfoes; modern
art: celf; celfyddyd
arta: eto; eilwaith; drachefn
artow: celfau; celfyddydau
artys: celfau; celfyddydau
arv: arf
arva: braich; arfogi
arvedh: cythryblu
arvek: arfog
arveth: cyflogau
arveth: cyflogi
arveth: hurio; llogi
arveth: cyflogaeth
arvethesigyon: cyflogeion
arvethesik: cyflogai
arvethor: cyflogwr
arvethores: cyflogwr
arvethoresow: cyflogwyr
arvethoryon: cyflogwyr
arvor: arfordir
arvorek: arfordirol
arvoryow: arfordiroedd
arvow: arfau
arwaska: gormesu; llethu
arwoedh: arwydd; arwyddo; llofnodi
arwoedhek: symbolaidd
arwoedhyow: arwyddion
arwystel: ardystio; arwystlo; gwystlo
asa: gadael
askall: ysgall
askallenn: ysgallen
askel-groghen: batio
askell: asgell; adain; aden
askorn: asgwrn
askorr: cynhyrchu; gweithgynhyrchu
askorrans: cynhyrchiad
askorras: cynnyrch
askorrer: cynhyrchwr; cynhyrchydd
askorroryon: cynhyrchwyr; cynyrchyddion
askus: esgus; diheuro; esgusodi
askusya: esgus; diheuro; esgusodi
askusyow: esgusion
aslamm: adlamu
asper: chwyrn
aspia: arsylwi
assa: eilio; secondio
assaya: ceisio; trio
assentya: cydladd; cydsynio; cytuno
astel-ober: bwrw; ergydio; taro
astiveri: digolledu
astranj: dieithr; tramor
astranj: rhyfedd
asver: adfer; adferu; dadroddi; edfryd
aswa: bwlch
aswaow: bylchau
aswonnans: cyfaddefiad
aswonnansow: cyfaddefiadau
aswonnvos: gwybodaeth
aswonnvos: cydnabyddiaeth
aswonnys: gwybyddus; hysbys
atal: sbwriel
atomek: atomig
attal: ad-daliad
attalow: dychweliadau
attendya: sylwi; sylwi
attent: arbrofiad; arbrawf; arbrofi
atti: sbeitio
attyli: ad-dalu
a-ugh: fyny; uchod; uwchben
aval-dor: taten
avalow-dor: tatws
a-vann: fyny; uchod; uwchben
a-var: cynnar
a-varr: cynnar
a-varra: cynharach; cynt
avel: ys; fel
avel: fel; cyfryw; megis; hoffi; leicio; licio
a-vel: ys; fel
a-vel: fel; cyfryw; megis; hoffi; leicio; licio
aventurya: hapfasnachu
a-ves: tu allan i
avi: cenfigennu; eiddigeddu
avi: iau
avis: ystyriaeth
avisya: arsylwi
avisyans: sylwi; sylwi
a-vodh: gwirfoddol
avodya: gadael
avon: afon
avonsya: cynnydd
avonsya: hybu
avonyow: afonydd
a-vorow: fory; yfory
a-vorrow: fory; yfory
avowa: cydnabod; arddel
avoydya: ymochel; osgoi
a-vri: enwog
a-wartha: fyny; uchod; uwchben
awel: gwynt; cenglu; dirwynu; weindio
awelyow: gwyntoedd
awen: ysbrydoliaeth
aweni: ysbrydoli
aweyl: efengyl
aweyla: pregethu
aweylyow: efengylau
aweylys: efengylau
awgrym: mathemateg
a-woeles: islaw; isod
a-wosa: wedi
awtorita: awdurdod
awtour: awdur
awtours: awduron
ayr: aer
ayrella: awyro; gwyntyllu
ayrgylgh: atmosffer; awyrgylch
baban: baban; babi
babanes: babanod
babi: baban; babi
babiow: babanod
bacheler: llanc
bachelers: llanciau
badh: bath
badhes: bathau
bagas: grŵp; grwpio
bagasigow: sypiau
bagasik: swp
bagasow: grwpiau
bagh: cell
bagh: bachu
bagha: trapio
baghow: celloedd
bal: cloddfa; cloddio; mwyngloddio
ball: plagio
balyer: casgen
balyers: casgenni
balyow: casgenni
balyow: cloddfeydd
band: band
baner: baner; llumanu
baneryow: banerau; baneri
bankenn: banc; bancio
bankennow: banciau
bannow: uchderau
banow: hau; heu
baperyow: papurau
bar: ys; fel
bar: mor; felly
bara: bara
bardhonieth: barddoniaeth; prydyddiaeth
bardhonogow: cerdd
bardhonyeth: barddoniaeth; prydyddiaeth
bareusi: cyfarpar; cyfarparu; paratoi
bargen: bargen; bargeinio
bargen-tir: fferm; ffarmio; ffermio
bargenya: bargen; bargeinio
bargenyow: bargeinion
bargenyow-tir: ffermydd
bargesi: hofran
barr: copa; copa
barr: bar; bario
barr: tribiwnlys
barr: uchafbwynt
barrow: uchafbwyntiau
barrow: copâu; copaon
barrys: barrau
barrys: tribiwnlysoedd
barthusek: aruthrol; rhyfeddol; bendigedig
bas: bas
batalyas: brwydro; cwffio; ymladd
batel: brwydr
batelyow: brwydrau
bath: darn arian; bathodi; bathu
batha: darn arian; bathodi; bathu
bathow: darnau arian
batt: batio
batt: pastynu
bay: cusanu
baya: cusanu
be: talu
Beder: Pedr
bedh: bedd
bedha: beiddio; meiddio
bedhas: anturio; mentro
bedhow: beddau
bedhygla: breferu; bugunad
begel: twyn
begelyow: twyni
begh: llwyth; llwytho
begh: baich
beghya: baich
beghyow: beichiau
beghyow: llwythi
begya: begian; cardota
bejeth: arwyneb
bejethow: arwynebau
bel: pêl
bell: pell
ben: sail; seilio; sylfaenu
ben: bôn
ben: menyw
benn: pen
benn: diwedd
bennath: bendith
bennathow: bendithion
benniga: bendithio
bennseythun: penwythnos
bennseythunyow: penwythnosau
bennsythun: penwythnos
benow: benyw
benyn: menyw
benyna: mercheta
benynes: menywod
benynreydh: benyw
benynreydh: menyw
benyow: bonau; bonion
benyow: seiliau
ber: poergarthu; poeri
bera: llif; dylifo; llifo
berformya: perfformio
berghennoryon: perchnogion
bern: gofid
bern: mydylu; tasio; tasu
bernya: mydylu; tasio; tasu
berr: cwta; byr
berrhe: byrhau; cwtanu; cwtáu; cwtogi
berrheans: byrfodd; talfyriad
berrheansow: byrfoddau; talfyriadau
berri: gordewdra
berrskrif: crynodeb
berrskrifa: crynodebu; crynhoi
berrskrifow: crynodebau
besydhven: ffont
besydhya: bedyddio
beudhi: boddi
bigell: batingo; hofio
blam: bai
blam: beio
blamya: beio
blas: blas; blasu; profi
blas: arogl; aroglau; arogli; gwyntio; sawrio; sawru
blasa: blas; blasu; profi
blasa: arogl; aroglau; arogli; gwyntio; sawrio; sawru
bledhenek: blynyddol
bleujenn: blodyn; blodeuo
bleujennow: blodau
bleujyow: blodau
bleujyowa: blodyn; blodeuo
bleus: blawd
bleusyow: blodiau
blew: gwallt
blewenn: gwallt
bleyn: cynghoryn
bleynya: awchlymu; blaenllymu; llymhau
bleynya: blaenori; rhagflaenu
bleynya: pwynt; pwyntio
bleynyow: cyngorynnau
blin: meddal
blojon: pastynu
bludh: meddal
bludh: tendro
bludhya: gwanhau; gwanychu
bludhya: meddalhau; meddalu; nawseiddio; tyneru
bluvenn: buarthu; corlannu; cytio
blydhenyek: blynyddol
blydhyn: blynyddoedd
blydhynnyow: blynyddoedd
blydhynyow: blynyddoedd
bo: ta; neu; ai; ynteu
bobell: pobl; pobol
bobell: person
bodh: cydsyniad
bodhar: byddar
bodharhe: byddaru
bodhek: gwirfoddolwr; gwirfoddoli
bodhek: gwirfoddol
bodhogyon: gwirfoddolwr; gwirfoddoli
boemenn: chwythu
boemenn: trawiad; llofelu
boemm: chwythu
boes: pryd
boes: bwyd
boesa: porthiant; bwydo; porthi
bogalenn: llafariad
bogalennow: llafariaid
boghosek: tlawd
boghosekhe: tlodi
boken: naill; naill; ychwaith
bokla: byclo; byclu; sigo
boks: chwythu
boks: blwch; bocs; bocsio; paffio
boksow: blychau; bocsys
boksusi: blwch; bocs; bocsio; paffio
boksys: blychau; bocsys
bokyl: byclo; byclu; sigo
bold: hy
bolgh: bwlch
bolgha: bylchu
bolghow: bylchau
boll: tryleu
bolla: bowlio; powlio
bollenn: bỳlb
bollenn: pwll
bollennow: bylbiau
bollennow: pyllau
bolonjedh: dymuniad
bond: band
bones: bod
bonk: cnocio
bonkya: cnocio
bonus: bonws
bora: gwawrio
bord: byrddio
boreles: llygad y dydd
bos: bod
bost: brolio
bostya: brolio
bosva: bodolaeth
botell: costrelu; potelu
botellya: costrelu; potelu
bothell: chwysigennu; pothellu
boton: botwm; botymu
botonya: botwm; botymu
botonyow: botymau
braga: berweddu; bragu; bryweddu; macsu
bragya: bygwth; bygythio; bytheirio
brall: panylu; pyllu; tolcio
brallya: panylu; pyllu; tolcio
bramm: rhechu
bramma: rhechu
brasa: plot; plotio
braskamm: brasgamu
braskamma: brasgamu
braster: maint
brath: brathu; dantu
bratha: brathu; dantu
brav: braf; dirwyo
bre: bryniau; bryn
breder: brodyr
brederi: meddwl; synied; synio; ymsynio
brederow: meddyliau
bregh: braich; arfogi
breghow: breichiau
brena: prynu
brener: cwsmer
brenn: bryniau; bryn
brennya: uniongyrchol; cyfarwyddo; cyfeirio; sianelu
bresel: rhyfel
bresel: ymddadlau
breselyow: rhyfeloedd
Breten: Prydain
breten-veurek: Prydeinig
Breten-veurek: Prydeinig
Breten-Veurek: Prydeinig
breus: barn
breusi: barnwr; barnu
breusow: barnau
breusyas: barnwr; barnu
breusydh: barnwr; barnu
breusydhyon: barnwyr
breusysi: barnwyr
brew: toredig
brewi: torri
brewyon: cleisio
brewyonenn: darn
breyn: pwdr
breyna: pydru
breynder: pydru
bris: pris; prisio
bris: elw; buddio; buddioli; elwa; maelio; proffidio
britha: britho
brithweyth: patrymwaith
British: Prydeinig
bro: gwlad
broder: brawd
broennenn: cythru; rhuthro
brofyansow: awgrymiadau
brogha: ffwdanu
bronn: bryniau; bryn
bronnow: bronnau
brons: efydd; efydd
bros: colynnu
bros: ysgogiad; ysgogiad; symbyliad; symbyliadau
brosa: colynnu
brosya: brodio
brottel: bregus
broweghi: brawychu; bygylu
broylya: briwlio; brwylio
broyow: gwledydd
bryjyon: berwi
brykk: bricsen; bricio
brykkow: briciau
brykkys: briciau
bryn: bryniau; bryn
bryntin: gwych; penigamp
brys: bryd; meindio
brys: adeg; amser; amseru
brys: bwriad
brysonieth: seicoleg
brysoniethel: seicolegol
brysyow: bwriadau
brysyow: brydiau
bryvya: brefu
buan: cyflym; ymprydio
bub: pob
budh: elw; buddio; buddioli; elwa; maelio; proffidio
budhek: gorchfygus
budhogel: gorchfygus
budhogoleth: buddugoliaeth
bugh: buwch
bughes: buchod
burjestra: bwrdeistref
bush: ymdyrru
by: be; beth
by: pa
bydh: erioed
byghan: bach; bychan
byghanhe: lleihau
byghanna: llai
bykken: erioed
bynk: platfform
bynkyow: platfformydd
bynn: parodrwydd
byrla: cofleidio
bys: nes; tan
bys: byd
bys: bys; byseddu; bysio; bysu
bysaj: gwyneb; wyneb; wynebu
bysi: pwysig
bysi: prysur
byskweth: erioed
bysna: rhybudd
bysow: bydoedd
bysow: modrwy; modrwyo
bysowyer: modrwyau
bysya: bys; byseddu; bysio; bysu
bysyel: digidol
bysyes: bysedd
bythkweth: erioed
bythkweyth: erioed
byttydh: erioed
byw: bywiol
byw: celwyddo
bywek: bywiog
bywekhe: animeiddio; bywhau; bywiogi
bywekheans: animeiddiad
bywnans: byw; bywyd
bywnansow: bywydau
bywoniethek: biolegol
bywva: cynefin
bywvaow: cynefinoedd
chalenj: her; sialens; herio; sialensio
chalenj: hawliad; hawlio; honni
chalenjya: hawliad; hawlio; honni
chalenjya: her; sialens; herio; sialensio
chalenjys: hawliadau
chalenjys: heriau; sialensau
challenj: her; sialens; herio; sialensio
chambour: llofft
chambouryow: llofftydd
chanj: newidiad; newid
chanjya: newidiad; newid
chanjyow: newidiadau
chapel: capel
chapelyow: capeli
chappenn: capio
chapters: penodau
chaptra: pennod
charj: gofal
charjya: traul; sarsio; siarsio
chatel: gwartheg
chayn: cadwyn; cadwyno
chaynya: cadwyn; cadwyno
chaynys: cadwynau; cadwyni
chekkenn: siec
chekkennow: sieciau
chekkennyow: sieciau
chekkya: gwirio
chershya: llochi; tolachu
cheryta: elusen
chevisya: benthycio
chi: tŷ
chiow: tai
choklet: siocled
chons: lwc
chons: siawns; siawnsio
chonsya: siawns; siawnsio
chonsyow: siawnsiau; siawnsys
chyf: pennaeth
chyffar: bargen; bargeinio
clykya: clic; clicio
cumyas: caniatâd
dadhla: dadlau
daffar: cyfarpar; offer
dager: carpio; carpu; darnio; rhwygo
dagrenn: carpio; carpu; darnio; rhwygo
dagrewi: gwepio; wylo
dalgh: capasiti; cynhwysedd
dalghenn: craffu; crapio; gafael; ymaelyd; ymafael
dalghenna: craffu; crapio; gafael; ymaelyd; ymafael
dalghennow: gafaelion
dalghow: cynwyseddau
dall: dall; dallu
dalla: dall; dallu
dalleth: cychwyn
dalleth: cychwyn
dallethvos: tardd
dama: mam; mamogi
damaj: niwed; difrod; colledu
dama-wynn: nain
dampnya: condemnio
damyow: mamau
danjer: anhawster
dann: dan; o dan; oddi tan
dann: i lawr
dannvenys: anfonedig
dannvon: anfon
dannvonadow: cyfarwyddiadau; cyfarwyddiadau; cyfarwyddydau
dans: dannedd; dant
daras: drws
darasow: drysau
darbar: darpariaeth
darbar: cyfarpar; offer
darbarer: cynorthwyol; cynorthwyydd
darbari: cyfarpar; cyfarparu; paratoi
darbaroryon: cynorthwyyddion
dardh: ffrwydrad; tanchwa
dargan: rhagolygu
dargana: rhagolygu
darleverel: rhagfynegi
darn: darn
darnas: ffracsiwn
darnas: cyfran
darnasow: cyfrannau
darnasow: ffracsiynau
darnow: darnau
daromres: aml; mynych; cyniwair; cyniweirio; mynychu
daromres: traffig; trafnidiaeth
darvos: digwydd
darvos: digwyddiad
darvosow: digwyddiadau
darwarnya: rhagrybuddio
das: tad
dasa: mydylu; tasio; tasu
dasfurvya: diwygiad; diwygio
daskavoes: adennill
dasknias: cilgnoi
daslea: adleoli
daslenki: cegu
dasleverel: ailadrodd; ailddweud
daspobla: ailboblogi
dasprena: ymwaredu
daspryntya: ailargraffiad; adargraffu; ailargraffu
dasseni: adlais; atsain
dasserghi: ailfywio; dadebru
dassevel: ailadeiladu
dasskrif: copi; copïo
dasskrifa: copi; copïo
dasskrifow: copïau
dasson: adlais; atsain
dassonyow: adleisiau; atseiniau
dastalleth: ailgychwyn; ailddechrau
dastewynnya: adlewyrchu
dastineythi: adeni; aileni; dadeni
dastrehevel: ailadeiladu
dasunya: aduno
dasvywa: ailfywio; dadebru
daswel: adolygiad; adolygu
dasweles: adolygiad; adolygu
daswelyow: adolygiadau
daswul: adfer; adferu; dadroddi; edfryd
davas: defaid; dafad
de: ddoe
de: te
debatya: ymddadlau
deboner: caredig
debreni: cosi; merwino
debron: cosi; merwino
dedhewadow: addewid; addo
dedhewi: addewid; addo
defendya: amddiffyn
defens: amddiffyniad
defia: herfeiddio
defola: llutrodi
defola: llygru
defolans: llygredd
defowt: rhagosodol; diofynnu
deg: deng; deg
deg: prydferth
deg: braf; dirwyo
dega: degwm; degymu
degblydhen: degaid; degawd
degblydhynyow: degawdau; degeidiau
degea: agos; cau
degedhek: degol; degol; degol; degolyn
degemmerer: derbyniwr; derbyniwr; derbynnydd
degemmeres: derbyn; derbynio
degemmeres: addef; cyfaddef
degemmeroryon: derbynwyr; derbynwyr; derbynnyddion
deges: caeedig
deghow: de
deghow-est: de-ddwyrain
degi: cario; cludo
degow: degau
degre: rheng
degre: gradd
degrena: crynu; rhynnu; ysgrytio
degrys: graddau
degrys: rhengau
degynsywa: bygwth; bygythio; bytheirio
dehwelans: dychweliad; dychwelyd
dehweles: dychweliad; dychwelyd
dek: deng; deg
deknolojieth: technoleg
delatya: oediad
delatyans: oediad
delenn: deilio
delergh: ôl; maethu; magu
deleva: cegrythu; ymagor
delghyas: deiliad; tenant
delghyaseth: tenantiaeth
delghysi: deiliaid; tenantiaid
delinya: lluniadu; tynnu
delinyans: lluniad; lluniad
delinyansow: lluniadau; lluniadau
delit: hwyl
delit: hyfrydwch; hyfrydu; ymddigrifo
delivra: gollyngiad; rhyddhad; gollwng; rhyddhau
delivra: delifro
dell: mor; felly
delow: cerflun
delowyow: cerfluniau
demmedhi: priodi
demmedhys: priod
den: gŵr; dyn
dena: sugno
denagha: gwadu
denel: dynol
der: drwodd; trwy; drwy
derag: o flaen
deray: dryswch
deraylya: ceryddu; dwrdio
dergh: disglair; llachar
derivas: adroddiad
derivas: adroddiad
dermyn: adeg; amser; amseru
dernik: darn
derow: derwen
dervynn: cais; erchi
deryvas: adroddiad
deryvas: adroddiad
desedhans: sefyllfa
desedhans: gosodiad
desedhek: comisiwn; comisiynu
desedhogow: comisiynau
desevos: tybied; tybio
desin: dyluniad; dylunio
desinieth: dyluniad; dylunio
desinya: dyluniad; dylunio
desinyow: dyluniadau
desir: cais; erchi
desirya: awydd; awyddu; chwennych; chwenychu
desirys: ceisiadau
deskerni: ysgyrnygu
deskrifa: disgrifio
deskrifans: disgrifiad
deskrifansow: disgrifiadau
desper: anobeithio; gwanobeithio
despitya: sarhad; sarhau
desta: tystio; tystiolaethu
destna: tyngedfennu
destrypya: noethi
desygha: sych; hesbio; sychu
devar: dyletswydd
devedhyans: tardd
devedhyans: dyfodiad
devedhyansow: tarddion
devedhys: dod
devera: defnynnu
deves: defaid; dafad
devesigow: ŵyn
devesik: oen; llydnu; oeni; wyna
devis: dyfais
devisyow: dyfeisiau
devnydh: materol; defnydd; deunydd
devnydh: stwffio
devnydhya: arfer; defnyddio
devnydhyer: defnyddiwr
devnydhyoryon: defnyddwyr
devnydhyow: defnyddiau; deunyddiau
devones: dod
devorya: llarpio; lleibio; safnio
devynn: alldynnu; echdynnu
devynna: alldynnu; echdynnu
devynna: dyfynnu; dyfynodi
dewana: athreiddio; treiddio
dewblek: dwbl; dwbl; dyblo; dyblu
dewblekhe: dyblyg; dyblygu
dewdhen: cwpl; cyplu; cyplysu
dewdroes: traed
dewgorn: cyrn
dewheles: dychweliad; dychwelyd
dewi: llosgi
dewis: dewis
dewis: dewis
dewisi: dewis
dewisyans: etholiad
dewisyansow: etholiadau
dewlagas: llygaid
dewraga: hifflo
dewynnya: caboli; disgleirio; tywynnu
deylu: teulu
deyluyow: teuluoedd
dh'aga: eu
dh'agan: ein
dhalleth: cychwyn
dhalleth: cychwyn
dhavas: defaid; dafad
dhe: at; i
dhe: am; cyfer; ar gyfer
dheantel: ansad
dheantel: enbyd; peryglus
dhe-dre: adref; adre; adref
dhe-dre: yn ôl; cefn; bacio
dheghow: de
dhehweles: dychweliad; dychwelyd
dhe-les: defnyddiol
dhe'm: fy
dhen: gwŷr; dynion
dhe'n: y
dherag: o flaen
dherow: derwen
dhervynn: cais; erchi
dhevedhyansow: tarddion
dhevedhys: dod
dhe-ves: ymaith
dhevnydhya: arfer; defnyddio
dhiek: diog
dhien: cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen
dhiskwedhes: sioe; dangos
dhisplegya: datblygu
dhiworth: oddiwrth; oddi; rhag; o
dhiwysygnethow: diwydiannau
dhos: dod
dhout: ofn; ofni
dhout: amau
dh'ow: fy
dhown: dwfn
dhowr: dŵr; dyfrhau; dyfrio; dyfru
dhrehevel: adeiladiad; adeiladu
dhustunier: tyst
dhybri: bwyta
dhyfyk: methiant
dhymm: cloddfa; cloddio; mwyngloddio
dhynnerghi: croeso; croesawu
dhyski: dysgu
diala: ymddial
dialhwedh: allwedd; allweddol; agoriad; allwedd; allweddu
dialhwedha: datgloi
diank: dianc; dihangu; dihengyd; ymachub
dibarow: unigryw
dibarow: od
dibenn: diddiwedd
diber: cyfrwyo
diberth: rhan
diberth: ymadael; ymadu
dibobla: diboblogi
diboltra: llwch
dibra: cyfrwyo
didhan: difyr
didhana: difyrru
didhanus: difyr
didhena: diddyfnu
didheurek: diddorol
didhevnydh: diwerth
didros: distaw
diek: diog
dielvenna: dadansoddi
dielvennans: dadansoddiad
dielvennansow: dadansoddiadau
dien: cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen
dieneth: cyflawnrwydd
dienora: amharchu; dianrhydeddu
difasya: hagráu; hagru
difennadow: gwaharddiad
difenner: diffynnydd
difennoryon: diffynyddion
difeudhi: diffodd
difres: diffryd; diffyn; diogelu; gwarchod
difun: effro
difunell: cloc larwm
difyga: aflwyddo; diffygio; methu
difygyek: diffygiol
difygyow: methiannau
difyk: methiant
digamma: diwyro; sythu; unioni
digelmi: datglymu
digelmi: datrys
digemmyska: sortio
digeredhi: esgus; diheuro; esgusodi
digeudh: llawen
digodennell: datgodydd
digolm: datrysiad
digompes: afreolaidd
digressya: lleihad
digressyans: lleihad
dihares: ymddiheuro
dilea: dileu
diles: diwerth
dillasi: dilladu
dillasow: dillad
diner: ceiniog
dinerennow: ceiniogau
dinewi: arllwys; goferu; tywallt
dineythi: esgor
dineythyans: genedigaeth
dineythyansow: genedigaethau
diogel: diau; sicr
diogeledh: diogelwch
diogeli: yswirio
dir: tir; glanio; tirio
dira: tir; glanio; tirio
direson: afresymol
diruska: digennu; dirisglo; pilio; pilo; rhisglio
disarva: diarfogi
disenor: amharchu; dianrhydeddu
disenora: amharchu; dianrhydeddu
dises: anghyfleuster; anhwyluso
dises: clefyd
disesya: dygnu
disesys: clefydau
disesys: anghyfleusterau
diskarga: dadlwytho
diskevelsi: datgymalu
diskians: anwybodaeth
disklerya: datgan; datganu
diskleryans: datganiad
disklosya: datguddio
diskont: disgownt
diskontow: disgowntiau
diskontya: disgownt
diskrysi: anghoelio; anghredu
diskudha: darganfod
diskudhans: darganfyddiad
diskudhansow: darganfyddiadau
diskwedhes: sioe; dangos
diskwitha: gorffwys; diluddedu; gorffwyso
dismygi: gesio
dismygriv: amcangyfrif; amcangyfrif
dismygriva: amcangyfrif; amcangyfrif
dismygrivow: amcangyfrifon
dismyk: canfod; ffeindio
dismyk: gesio
disobaya: anufuddhau
disordyr: anhrefn
disparedh: anghydraddoldeb
displegya: datblygu
displegyans: datblygiad
displegyans: esboniad
displegyansow: datblygiadau
displegyansow: esboniadau
displesya: anfoddio
displetya: arddangos
displetyans: arddangos
displewyas: ceincio; ymehangu
dispresya: dibrisio; dirmygu; diystyried; diystyru; tremygu
disprevi: gwrthbrofi
disputya: dadlau
disranna: rhannu; cydrannu
dissent: anghydsynio
dissentya: anghydsynio
distag: datgysylltiedig
distagadow: datgysylltiol
distrui: difa; dinistrio; distrywio
distyr: anarwyddocaol
diswruthyl: dadwneud; datod; datroi
diswul: dadwneud; datod; datroi
diswul: afradu; amharu; andwyo; babanu; sbwylio; ysbwylio
diswuthyl: dadwneud; datod; datroi
divagla: gollyngiad; rhyddhad; gollwng; rhyddhau
diveghya: dadlwytho
diveri: arllwys; goferu; tywallt
divers: amryw
divres: alltudio
divroa: alltudio
divynya: trychu
diwedh: diwedd
diwedha: diwedd
diwedhes: hwyr
diwedhva: gorffeniad
diwes: diod; yfed
diwettha: para
diwettha: hwyrach
diweythieth: diweithdra
diwiver: radio
diwla: dwylo
diworta: ohonyn; ohonynt
diworth: oddiwrth; oddi; rhag; o
diworthyn: ohonom
diwosow: diodydd
diwrosa: beicio; seiclo
diwskoedh: ysgwyddau
diwskovarn: clustiau
diwvregh: breichiau
diwvronn: bronnau
diwweyth: dwywaith
diwyethek: dwyieithog
diwyethogeth: dwyieithrwydd
diwysek: gweithgar
diwysyans: diwydiant
diwysyansek: diwydiannol
diwysyansow: diwydiannau
diwysygneth: diwydiant
diyskynna: disgyn
doen: cario; cludo
doester: dwysedd
doesteryow: dwyseddau
doeth: doeth
dohajydh: pnawnau; pnawn; prynhawn
doktour: meddyg; doctora; doctoran
doktours: meddygon
dolos: ffug; cymryd ar; cogio
domhwel: dymchweliad
domhwelans: chwildroad; chwyldro
dones: dod
dons: dawns; dawnsio
donsya: dawns; dawnsio
donsyer: dawnswr
donsyores: dawnswr
donsyoresow: dawnswyr
donsyoryon: dawnswyr
donsyow: dawnsiau
dor: llawr
dorn: llaw
dornla: carn
dornleow: carnau
dornlyver: llawlyfr
dornow: dwylo
dornskrif: llawysgrif
dornskrifa: sgrifennu; sgwennu; ysgrifennu
dornskrifow: llawysgrifau
dornysi: carn
doronieth: daearyddiaeth
doroniethel: daearyddol
dos: dod
dotya: dotio; dwlu; ffoli; gwirioni
doust: llwch
dout: amau
dout: ofn; ofni
doutya: ofn; ofni
doutya: amau
doutys: ofnau
dov: dofi; gwarhau
dova: dofi; gwarhau
dovhe: dofi; gwarhau
dowlenn: cynllun; cynllunio
dowlenna: cynllun; cynllunio
down: dwfn
downder: dyfnder
downderyow: dyfnderoedd
downhe: dyfnhau
dowr: dŵr; dyfrhau; dyfrio; dyfru
dowra: dŵr; dyfrhau; dyfrio; dyfru
dowrgleudh: draen; dihysbyddu; disbyddu; draenio; traenio
dowrgleudhyow: dreiniau
dowrow: dyfroedd
dra: peth
dral: darn
dramasek: dramatig
dramm: rhwymynnu
drayl: tynnu; dragio; llusgo
draylya: tynnu; dragio; llusgo
dre: tref
dre: drwodd; trwy; drwy
dredan: trydan
dredha: trwyddynt
dreghi: toriad; sgathru; ysgathru
dregynn: niweidio
drehedhes: estyn
drehevel: adeiladiad; adeiladu
drehevyans: adeilad
drehevyansow: adeiladau
drehevys: adeiledig
dremas: sant
dres: dros; drosodd; trosodd; tros
dres: hwnt
dreth: traeth
dreveglos: pentref
dreyloryon: cyfieithwyr; cyfieithyddion
dreylya: cyfieithu; trosi
dreylya: tro; troad; troi
dreylya: tro; troad; troi
drist: trist
drog: sâl
drog: drwg
droglamm: damwain
droglammow: damweiniau
drogober: trosedd
drogoberer: troseddol; troseddwr
drogoberoryon: troseddwyr
drogoberow: troseddau
drokter: niweidio
drolla: chwedl
drollow: chwedlau
drushya: dyrnu
drylsi: grwnan
du: cyfeiriad
du: Tachwedd
du: gorffenedig
dughanhe: brwyno; dolurio
duhe: duo; pardduo
durya: para
dus: pobl; pobol
dustuni: cyfeirnod; cyfeirnodi
dustuni: tyst
dustunia: tystio; tystiolaethu
dustunier: tyst
dustunioryon: tystion
dustuniow: tystion
dustuniow: cyfeirnodau
dyantell: ansad
dyantell: enbyd; peryglus
dybri: bwyta
dydh: dyddiad; dyddio
dydhlyver: dyddiadur
dydhlyvrow: dyddiaduron
dydhya: dyddiad; dyddio
dydhyow: dyddiau
dyenn: hufen; hufennu
dyennow: hufennau
dyerbynna: cwrdd
dyewa: ebychu
dyffra: amgenu; ymrafaelio
dyffrans: gwahaniaeth
dyffrans: gwahanol
dyffransow: gwahaniaethau
dyghtya: cyfarpar; cyfarparu; paratoi
dyghtyans: triniaeth
dyghtyer: rheolydd; rheolwr
dyghtyoryon: rheolyddion; rheolwyr
dy'goelya: gŵyl
dy'Gwener: Dydd Gwener
dyli: talu
dyllans: cyhoeddiad
dyllansow: cyhoeddiadau
dyller: cyhoeddwr
dyllo: bywiog
dylloryon: cyhoeddwyr
dy'Lun: Dydd Llun
dy'Mergher: Dydd Mercher
dy'Meurth: Dydd Mawrth
dynnargh: cyfarchiad; annerch; cyfarch
dynnargh: croeso; croesawu
dynnerghi: croeso; croesawu
dynyta: urddas
dy'Sadorn: Dydd Sadwrn
dyskadoresow: athrawon
dyskadoryon: athrawon
dyskans: gwers
dyskansow: gwersi
dyski: dysgu
dysky: dysgu
dyskybel: disgybl
dyskyblon: disgyblion
dy'Sul: Sul; Dydd Sul
dythya: adrodd
dyw: duw
dywow: duwiau
dy'Yow: Dydd Iau
eal: ych
ebil: bolltio
ebil: hoelio
ebil: pegio
ebilyer: plwg; plygio
ebilyerow: plygiau
e-bost: ebost; ebostio
ebrenn: awyr
Ebryl: Ebrill
Ebryll: Ebrill
edhen: aderyn
edhomm: angen
edhommek: anghenus
edhommow: anghenion
ef: yntau
efan: llydan
effeyth: effaith; effeithio
effeythus: effeithiol
eghek: eog
eghenn: sortio
egin: saethu
egina: egino
eglos: eglwys
eglosyow: eglwysi
Ejyp: Aifft
el: angel
eledh: angylion; engyl
elia: eneinio; iro
elin: ongl
elinyow: onglau
elvenn: elfen
elvennek: elfennol
elvennow: elfennau
emberthi: mewnforiad; mewnforio
emborth: mewnforiad; mewnforio
emborthow: mewnforiadau
emlow: ymylon
emlow: ffiniau
emlow: ochrau
emperes: ymerodres
emperesow: ymerodresau
emperour: ymherodr; ymerawdwr
emperoureth: ymerodraeth
emperours: ymerawdwyr
emskemunya: diawlio; melltithio
enebi: gwrthwynebu
enebieth: gwrthwynebiad
enebow: tudalennau
enebow: arwynebau
enep: arwyneb
enep: tudalen
enev: enaid
enevow: eneidiau
eno: acw
enor: anrhydedd; anrhydeddu; breinio; breintio; urddo
enora: anrhydedd; anrhydeddu; breinio; breintio; urddo
enorys: anrhydeddau
enos: acw
ensampel: enghraifft; esiampl
ensamplow: enghreifftiau; esiamplau
ensamplys: enghreifftiau; esiamplau
entent: diben; perwyl; pwrpas
ententys: dibenion; perwylau; pwrpasau
envi: cenfigennu; eiddigeddu
envi: gelyn
envius: cenfigennus
envroyas: mewnfudwr
envroysi: mewnfudwyr
enyval: anifail
enyvales: anifeiliaid
epskobeth: esgobaeth
epskobethow: esgobaethau
epskobow: esgobion
epskop: esgob
er: erbyn; wrth; gan
er: geiriau
erbysiethek: economaidd
erbysyon: arbedion
erbysyow: economïau
erell: cilyddion; eraill; lleill
erewi: erwau; aceri
ergh: eira; eirio
erghi: archeb; archebu
ergila: gwrthneidio
erita: etifeddio; etifeddu
erna: nes; tan
ernag: nes; tan
erow: erw; acer
errya: amryfuso; ffaelu
ertach: etifeddiaeth; treftadaeth
ertaj: etifeddiaeth; treftadaeth
erthygel: erthygl
erthyglow: erthyglau
ervira: penderfynu
ervirans: penderfyniad
erviransow: penderfyniadau
ervys: arfog
es: hawdd; rhwydd
es: nag; na
esedh: sedd
esedha: eistedd
esedhow: seddau
esedhvos: eisteddfodol
esedhvos: sesiwn
esedhvosow: sesiynau
esel: aelod
eseledh: aelodaeth
eseleth: aelodaeth
eseli: aelodau
eskar: gelyn
eskelli: esgyll; adenydd; adenydd
eskerens: gelynion
eskern: esgyrn
eskis: esgid
eskisyow: esgidiau
eskolm: indemniad
esow: angen
esowi: amddifadu; difuddio
esperthi: allforiad; allforio
Est: Awst
estenna: alldynnu; echdynnu
estren: dieithr; tramor
estren: estron
estren: dieithr
estren: rhyfedd
estrenes: dieithr
estrenesow: dieithriaid
estrenyek: dieithr; tramor
estrenyon: estroniaid
estrenyon: dieithriaid
estrik: absenoldeb
estyllenn: silff
estyllennow: silffoedd
esya: haws
etek: deunaw
ethenna: anweddu; ymageru
ethnek: ethnig
eur: awr
eur: adeg; amser; amseru
Europ: Ewrop
Europa: Ewrop
Europek: Ewropeaidd
euryador: amserlen
euryor: oriawr; gwylio
euryoryow: oriorau
euryow: oriau
euthekter: arswydo; echrydio; echrydu
euver: diwerth
ev: yntau
eva: diod; yfed
evredh: anabl
evredhder: anabledd
evredhderyow: anableddau
evredhek: anabl
ewin: crafangu
ewn: cywir; cywiro
ewna: cywir; cywiro
ewnans: cywiriad
ewnansow: cywiriadau
ewnder: cyfiawnder
ewnhe: atgyweiriad; atgyweirio
ewnheans: atgyweiriad; atgyweirio
ewnheansow: atgyweiriadau
ewnhynseth: cywirdeb
Ewrop: Ewrop
eykyon: eicon
eykyonnow: eiconau
eyla: eilio; secondio
eylenn: eilio; secondio
eyn: ŵyn
eyronek: eironig
faborden: bas
fall: methiant
fall: bai
falladow: methiant
fals: ffug
famya: newynu
fansi: bodd; pleser
fantasi: ffantasi
far: math; teipio
far: erbyn; wrth; gan
far: ys; fel
fara: bihafio; ymarweddu; ymddwyn
fara: ymddygiad
fardell: pecyn
fardella: pecyn
fardellow: pecynnau
fas: gwyneb; wyneb; wynebu
fas: gwedd; ymddangosiad
fassow: gwynebau; wynebau
fast: iawn
fast: cadarn; ffyrm
faster: sadrwydd; sefydlogrwydd
fasthe: ffasno
fastya: tynhau
fasya: ffug; cymryd ar; cogio
fatell: sut
fatla: sut
fav: ffa
favenn: ffeuen
favera: ffafrio
favour: ffafrio
favour: gwedd; ymddangosiad
favours: gweddau; ymddangosiadau
fay: ffydd
fekla: gwenieithio; gwenieithu; truthio
fekyl: ffug
felsys: hollti
fen: cryf
fenester: ffenest; ffenestr
fenestri: ffenestri
fenna: gorlifo
fer: teg; ffair
feryow: ffeiriau
fest: iawn
fest: gwledd; cyfeddach; gwledda
festow: gwleddoedd
fetha: cledru; curo; pwyo
fethus: moethus
feusik: lwcus
fia: heglu; ffoi
fin: diwedd
finek: terfynol
finwedh: diwedd
finwedh: cyfyngu
finwedha: cyfyngu
finyow: diweddion
fismens: gwynebau; wynebau
fisment: gwyneb; wyneb; wynebu
fistena: brysio; prysuro
fiwas: gwobrwyo
fleghes: plant
flerya: drewi
flogh: plentyn
florenn: clo; cloi
flour: blodyn; blodeuo
flour: perffaith; perffeithio
flour: goruchel
flourys: blodau
fo: cilio; encil; encilio; ymgilio
fo: brwydro; cwffio; ymladd
fog: aelwyd
fogow: aelwydydd
folen: tudalen
folenn: tudalen
folennigow: taflenni
folennik: taflen
folennow: tudalennau
folisi: polisi; polisïol
fols: hollti
folsa: hollti
fondyans: cyseilio
fordh: ffordd
fordh-lan: tramwyfa
fordhow: ffyrdd
fordhow-glan: tramwyfeydd
forgh: fforchio
forlya: chwyrlïo; chwyrnellu
fornya: crasu; pobi
fors: gorfodi
forth: ffordd
fortun: ffortiwn
fortunya: siawns; siawnsio
fortunyow: ffortiynau
fortunyow: siawnsiau; siawnsys
fos: wal; mur; magwyro; walio
fosow: waliau; muriau
fow: ogof
fowt: diffyg
fowt: bai
fowtow: beiau
fowtow: diffygion
fowys: ogofau
fram: fframwaith
framow: fframweithiau
framweyth: adeiladwaith; strwythur; adeileddu; strwythuro
framya: ffrâm; fframio
frankedh: rhyddid
frappya: cnocio
fresk: croyw; ffres; ir
freth: awyddus
freth: rhugl
fria: ffrio
froeth: ffrwyth
froethenn: ffrwyth
fronn: brecio
fronna: brecio
fros: ffrwd; llifeirio
frosa: hifflo
froslamm: rhaeadru
frosow: ffrydiau
frows: twyll
frut: ffrwyth
frutys: ffrwythau
Frynk: Ffrainc
fug: hudladrata
fugieth: ffuglen
fugya: ffugio
fun: cebl
funenn: llinyn; llinynnu; rhibinio
funennow: llinynnau
funyow: ceblau
fur: doeth
furneth: disgresiwn
furv: moldio; mowldio
furv: siâp; siapio; siapo
furvow: siapiau
furvya: siâp; siapio; siapo
fusta: clwb; clybio
fydh: ffydd
fydhya: trystio; ymddiried; ymddiriedu
fydhyans: hyder; ymddiriedaeth
fydhyans: trystio; ymddiried; ymddiriedu
fyll: ffidlan; ffidlo
fyllel: aflwyddo; diffygio; methu
fyllya: ffidlan; ffidlo
fylm: ffilm; ffilmio
fylmow: ffilmiau
fylmya: ffilm; ffilmio
fynn: parodrwydd
fynnes: isio; eisiau
fynngla: batingo; hofio
fyrv: cadarn; ffyrm
fysk: pysgodyn; pysgod; pysgota
fyski: brysio; prysuro
fyttya: ymbaratoi
gador: cadair; cadeirio
gaja: fforffedu
galari: brwyno; dolurio
gales: caled
galloes: gallu; medru
galloesek: nerthol; pwerus
gallosek: nerthol; pwerus
galow: gwahoddiad
galwenn: galw; galwad; galw
galwennow: galwadau
galwesigyon: proffesiynolion
galwesik: proffesiynol; proffesiynol
galweyth: trosedd
galweythyow: troseddau
gammas: bae
gampyorieth: pencampwriaeth
gan: cân
gana: canu
gannas: negesydd
ganow: ceg; cega
ganowow: cegau
gans: erbyn; wrth; gan
gans: cant
gans: â; ag; efo; gyda; cyda; cyda
gansa: ganddyn; ganddynt; ganddyn nhw; ganddynt hwy; gynnon nhw
ganstell: basged
ganstellow: basgedi
gares: perthynol
garm: bloeddio; crochweiddi; gweiddi
garma: bloeddio; crochweiddi; gweiddi
garma: garw
garow: garw
garrek: craig
gas: nwy
gasa: gadael
gaskyrgher: ymgyrchwr
gaskyrghoryon: ymgyrchwyr
gasow: nwyon
gast: benyweta; hwrio; puteinio
gastell: castell
gath: cath
gathes: cathod
gava: maddau
gavel: dal
gaver: gafr
gavoes: canfod; ffeindio
gay: cei
gay: platfform
gedya: arweiniad; llwybreiddio
gedyans: arweiniad; cyfarwyddiaeth
gedyer: arweiniad; llwybreiddio
gedyoryon: arweiniadau
gegin: cegin
geler: arch
geleryow: eirch
gell: brown
gelwel: galw; galwad; galw
gemmeres: cymeryd; cymryd
genef: gennyf; gen i; gyn i; gennyf fi
genen: gennym; gennym ni; gynnon ni; gennyn ni
genev: gennyf; gen i; gyn i; gennyf fi
genter: hoelio
Genver: Ionawr
genynnek: genetig
ger: drud; drudfawr
ger: gair
gerennow: geiriau
gerens: rhieni
gerlyver: geiriadur
gerlyvrow: geiriaduron
gerya: baldorddi; preblan
geryow: geiriau
geryow: geiriau
ges: jocan; jocian; smalio
gesva: byrddio
gesya: gwatwar; gwawdio
gevella: gefeillio
gever: geifr
gever: oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua
gevyans: pardynu
gewer: tywydd; hindreulio
geyn: yn ôl; cefn; bacio
gi: ci
gis: arddull; steil; arddullio
glan: glân; glanhau
glanhe: glân; glanhau
glann: banc; bancio
glannow: banciau
glanyth: twt
glas: stumogi
glas: glas
glas: gwyrdd
glasrudh: fioled
glaveri: diferynnu; driblo
glavji: ysbyty
glavor: diferynnu; driblo
glaw: glaw; glawio
glawji: cysgodi; llochesu
gledh: gogledd
gledh: chwith
glena: ffon; sticio
glenus: gludio
glew: tryleu
glori: gogoniant
glow: disglair; llachar
glus: gludo; pastio
glusa: ffon; sticio
glusek: gludog
glyb: gwlyb
glybya: gwlyb
gnas: natur
gnasow: ansoddau
gobans: cafnio; cafnu
gober: gwobrwyo
gobrena: hurio; llogi
gobrenans: prydles; lesio
gobrenansow: prydlesi
gobrener: deiliad; tenant
gobrenoryon: deiliaid; tenantiaid
goderri: ymyrru
godhav: dioddef; goddef
godhen: gwadnu
godhen: troedio
godhevel: dioddef; goddef
godhevus: goddefol
godhevyades: amyneddgar; claf
godhevyadesow: cleifion
godhevyans: dioddef; dioddefaint
godhevyas: amyneddgar; claf
godhevysi: cleifion
godhoniethek: gwyddonol
godhonydh: gwyddonydd
godhonydhyon: gwyddonwyr
godorr: ymyrraeth
godra: llaeth; godro
godreghi: cropio; tocio; trimio
godriga: ymweliad; ymweld
godriger: ymwelwr; ymwelydd
godrigoryon: ymwelwyr; ymwelyddion
godrigow: ymweliadau
godrik: ymweliad; ymweld
godros: bygwth; bygythio; bytheirio
godros: bygwth; bygythiad
godrosow: bygythion; bygythiadau
goedh: gwyllt
goel: hwylio; mordwyo; morio
goel: gwledd; cyfeddach; gwledda
goeles: gwaelod
goelesow: gwaelodion
goelya: gwledd; cyfeddach; gwledda
goelya: hwylio; mordwyo; morio
goelyas: stiwardio
goemmon: gwymon
goen: i lawr
goen: bryniau; bryn
goera: gwair
goes: gwaed
goesa: gwaedu
goeth: balchder
goeth: ffrwd; llifeirio
goethow: ffrydiau
gogledh: gogledd
gogo: ogof
gogrys: amau; amheuaeth
goheles: ymochel; osgoi
gohelus: rhusio
goleder: gogwyddo
goleski: darlosgi
golghi: golchi
goli: anaf; archolli; clwyfo
golia: anaf; archolli; clwyfo
goliow: anafiadau
gologhas: addoli; crefyddu
golow: golau; cynnau; cynnu
golow: disglair; llachar
golowder: gogoniant
golowi: caboli; disgleirio; tywynnu
golowlester: lamp
golowlestri: lampau
golowys: goleuau
gonis: gwasanaeth
gonis: gwaith; gweithio
gonisek: gweision; gwas
gonisogeth: diwylliant
gonisogethek: diwylliannol
gonisogieth: diwylliant
gonisogothek: diwylliannol
gonisow: gwasanaethau
gonisyow: gwasanaethau
gonsel: cyngor
gorambos: addewid; addo
gorambosow: addewidion
gorboellek: gwallgof
gordhya: addoli; crefyddu
gordhyans: addoli; crefyddu
gordhyllo: diswyddo
gordoemma: gorboethi
goresek: loncian
gorev: cwrw
gorf: corff
gorfenn: diwedd
gorfenna: gorffeniad
gorfennys: gorffenedig
gorgudha: gorgyffyrddiad; gorgyffwrdd
gorhana: swyno
gorharga: gorlwytho
gorhel: llong
gorhemmynn: gorchymyn; gorchymyn
gorhemmynnadow: cyfarchiadau; anerchion; cyfarchion
gorhemmynnow: gorchmynion
gorher: clawr; cyfori; cyfro; gorchuddio; huddo
gorheras: gorchudd
gorheri: clawr; cyfori; cyfro; gorchuddio; huddo
gorheryow: cloriau
gorholedh: cais; erchi
gorholyon: llongau
gori: cancru; crawnio; madru
gori: deor; deori
gormel: canmol; clodfori; moli; moliannu
gormeula: gogoniant
gormeuledhek: gorfoleddus
gorow: gwryw
gorowra: euro; goreuro
gorrans: codi; cyfodi
gorreydh: gwryw
gorsav: gorsaf
gorsavow: gorsafoedd
Gortheren: Gorffennaf
gorthkenter: hymynnu; lletemu; rhybedio; rhybedu
gorthkentrewi: hymynnu; lletemu; rhybedio; rhybedu
gorthpoesa: gwrthbwyso
gorthroghya: trochi
gorthsedhi: gwrthsoddi
gorthugher: noswaith
gorthybi: ateb; ateb
gorthybow: atebion
gorthyp: ateb; ateb
gorti: gŵr
gorvarghas: uwchfarchnad
gorvarghasow: uwchfarchnadoedd
gorveghya: gorlwytho
gorvynn: uchelgais
gorvynnow: uchelgeisiau
gorvynnow: dyheadau
gorwedha: celwyddo
gorwel: gorwel
gorwelyek: llorwedd; llorweddol
gorwelyow: gorwelion
gorwitha: gofalu
gorwoelyas: monitro; monitro
gorwoelyas: monitro; monitro
goslowes: erglywed; gwrando
gossen: rhwdu; rhydu
gosseni: rhwdu; rhydu
goth: hen
gotrel: dodrefn
gour: gŵr
gour: gŵr; dyn
gourel: gwrywaidd
gourhys: gwryd
gourhysow: gwrhydau
govenek: gobaith; gobeithio
gover: nant
governans: llywodraeth
governansow: llywodraethau
governour: llywodraethwr
governours: llywodraethwyr
governya: arglwyddiaethu; llywodraethu
goverow: nentydd
govijyon: pryder; gofidio; poeni; pryderu
govryjyon: ffrwtian; goferwi; iasu; lledferwi
govynn: gofyn; holi
govynn: cwestiwn; cwestiynu
govynnadow: ceisiadau
govynnegi: holiaduron
govynnek: holiadur
govynnow: cwestiynau
gow: celwyddo
goweth: ffrind
gowethas: cymdeithas
gowethasow: cymdeithasau
grabalyas: ymaflyd
gradh: cam; cam; camu
gradh: dichlynu; graddoli
gradhesiges: graddio; graddnodi
gradhesigesow: graddedigion
gradhesigyon: graddedigion
gradhesik: graddio; graddnodi
gradhow: camau
graffya: impio
graghell: pentwr; twr; tyrru
gramer: gramadeg
gramm: gram
grammow: gramau
gras: diolchiadau; diolch
grasow: diolchiadau; diolch
grassa: diolch
grassow: diolchiadau; diolch
grassys: diolchiadau; diolch
gravya: cerfio; naddu
gre: statws
gre: diadellu
gre: rheng
gredhya: graddio; graddnodi
grega: crecio
gres: ffydd
gres: heddwch
gres: canol
gresenn: canolfan
greuv: gwyneb; wyneb; wynebu
grevons: afiechyd; salwch; clefyd
grevow: pryderon
grevya: brwyno; dolurio
greys: rhengau
gris: cam; cam; camu
gris: gris
grisyow: camau
grisyow: grisiau
grisys: camau
grisys: grisiau
grogysa: gwregysu
grommya: arthio
grond: sail; seilio; sylfaenu
grond: llawr
gronn: pentwr; twr; tyrru
gronna: pynnu; byrnio; byrnu; sypio; sypynio; sypynnu
gront: grant
gront: caniatâd
grontow: caniatadau
grontow: grantiau
grontya: grant
grontys: grantiau
grontys: caniatadau
growedha: gorwedd
grows: croes; croesi
gryllya: grillianu
grysi: coelio; credu
grysla: ysgyrnygu
gul: cul; culhau; meinhau
gurun: coroni
gusigenn: chwysigennu; pothellu
gwag: gwag; gwacáu; gwagio; gwagu
gwagla: bwlch
gwagleow: bylchau
gwagva: gwactod; gwagle
gwagvaow: gwagleoedd
gwahalyeth: cydradd
gwahalyethow: cydraddau
gwakter: gwacter
gwalader: arweinydd; arweinydd
gwallow: damweiniau
gwan: pigo
gwana: cethru; gwanu; trywanu
gwandra: crwydro
gwandrek: disberod
gwann: gwan
gwannder: gwendid
gwannhe: gwanhau; gwanychu
gwara: nwyddau
gwarak: ymgrymu; ymostwng
gwargromma: crymu; gwargrymu; gwarro
gwari: gêm; chwarae
gwari: chwarae
gwari-dall: loteri; lotri
gwarier: actor
gwariores: actores
gwarioresow: actoresau
gwarioryon: actorion
gwariow: gemau; chwaraeon
gwariva: theatr
gwarivaow: theatrau
gwarnya: rhybuddio
gwarnyans: hysbysiad
gwarnyans: rhybudd
gwarnyansow: rhybuddion
gwarnyansow: hysbysiadau
gwarriow-dall: loteris; lotris
gwartha: copa; copa
gwarthevya: dominyddu; tra-awdurdodi
gwask: straen
gwaskedh: straen
gwaskedh: pwysedd; gwasgedd
gwasketh: straen
gwasketh: pwysedd; gwasgedd
gwastas: gwastad; fflat
gwastas: llyfn; esmwyth; rhathu
gwav: gaeaf; gaeafu
gwavow: gaeafau
gwaya: symud; ymod
gwayadow: symudol
gwayn: buddiant
gwaynya: ennill
gwaynyores: enillwr; enillydd
gwaytya: gobaith; gobeithio
gwaytyans: disgwyliad
gweder: drych
gwedhow: gweddw
gwedhowes: gweddwhau
gwedhra: celffeinio; crino; gywyo
gwedhwes: gweddwhau
gwedhyn: hyblyg
gwedhynder: hyblygrwydd
gwedrenn: gwydr
gwedrennow: gwydrau
gwedrow: gwydrau
gwedrow-mires: drychau
gwel: cae; maes; maesu
gweles: gweld
gweli: gwely
gweliow: gwelyau
gwelivedhes: bydwraig
gwelivedhesow: bydwragedd
gwell: gwell
gwella: gorau
gwellhans: gwelliant
gwellhe: gwella; gwellhau; gwelliannu
gwellheans: gwelliant
gwellheansow: gwelliannau
gwels: glaswellt; gwellt
gwelsenn: gwelltyn
gwelsigow: sisyrnau
gwelyow: golygon
gwelyow: caeau; meysydd
gwener: Dydd Gwener
gwennel: llyncu
gwennenn: chwysigennu; pothellu
gwenon: gwenwyn; gwenwyno
gwer: gwŷr; dynion
gwer: gwŷr
gweres: cymorth; helpio; helpu
gweres: pridd; baeddu; budro; diwyno
gwerin: gwerin
gwerinel: democrataidd
gwerinieth: democratiaeth
gwerison: gwobrwyo
gwerrya: rhyfela
gwers: pennill
gwersyow: penillion
gwerth: gwerthiant
gwertha: gwerthu
gwerthas: gwerthiant
gwerthasow: gwerthiannau
gwerther: gwerthwr
gwerthji: siop; siopa
gwerthjiow: siopau
gwerthoryon: gwerthwyr
gwerthow: gwerthiannau
gwerti: gwŷr
gweskel: pwno
gwest: llety
gwester: gwahoddedig; gwestai
gwestores: gwahoddedig; gwestai
gwestoresow: gwahoddedigion; gwesteion
gwestoryon: gwahoddedigion; gwesteion
gweth: gwaeth
gwethter: dirywiad
gwettha: gwaethaf
gwevya: ton; chwifio
gweyth: achlysur; achlysuro
gweyth: gwaith; gweithio
gweythor: gweithiwr
gweythoryon: gweithwyr
gweythres: swyddogaeth
gweythres: gweithred
gweythresek: gweithredwr
gweythresel: swyddogaethol
gweythresogyon: gweithredwyr
gweythva: ffatri
gweythvaow: ffatrïoedd
gweythya: gwaith; gweithio
gweythyow: achlysuron
gwia: gwehyddu; ystofi
gwiader: pryf cop
gwiadoryon: pryfed cop
gwias: gwe
gwiasedh: gwead
gwiasedhow: gweadau
gwiasow: gweoedd
gwiasva: gwefan; safwe
gwiasvaow: gwefannau; safweoedd
gwibes: gwybed
gwibesenn: gwybedyn
gwig: pentref
gwigh: gwichian
gwighal: gwichian
gwigow: pentrefi
gwikor: marsiandïwr
gwikoryon: marsiandïwyr
gwin: gwin
gwirbryntyans: hawlfraint
gwirder: gwirionedd
gwirhaval: tebygol
gwirosow: ysbrydion
gwirotti: deifio; plymio
gwirvos: realiti
gwir-vreus: cyfiawnder
gwiryonedh: gwirionedd
gwiryonses: dilysrwydd
gwiryow: cyfiawnderau; hawliau
gwis: hau; heu
gwiska: gwisg; gwisgo; ymddilladu; ymwisgo
gwith: gofal
gwitha: cadw
gwithti: amgueddfa
gwithva: storio
gwiver: gwifren; gwifrio; weirio; weiro
gwivrenn: gwifren; gwifrio; weirio; weiro
gwivrennow: gwifrau
gwiw: addas; adfeddu
gwlas: gwlad
gwlas: tir; glanio; tirio
gwlasek: gwleidyddol
gwlasow: tiroedd
gwlasow: gwledydd
gwlesik: arweinydd; arweinydd
gwlygh: llaith
gwlyghi: gorwlychu; ymdrochi
gwragedh: gwragedd
gwreg: gwraig
gwregel: benywaidd
gwresek: pybyr
gwreydh: gwraidd; gwreiddiau
gwreydhenn: gwreiddyn; gwreiddio
gwreydhyow: gwraidd; gwreiddiau
gwri: gwrymio
gwrians: gweithred
gwriansow: gweithredoedd
gwrias: gwnïo
gwruthyl: creu
gwrynya: ymgodymu
gwrynya: cofleidio
gwrythyans: perfformiad
gwrythyer: perfformiwr
gwrythyoryon: perfformwyr
gwydh: coed
gwydhboell: gwyddbwyll
gwydhegi: coetir
gwydhenn: coeden
gwydhyow: fideo
gwyls: ffyrnig
gwylvos: anialwch; diffeithwch
gwynhe: gwynnu
gwynk: amrantu; chwincio; wincian; wincio
gwynkya: amrantu; chwincio; wincian; wincio
gwynn: teg; ffair
gwynnder: disgleirdeb; gloywder
Gwynngala: Medi
gwynnrudh: pinc
gwyns: gwynt; cenglu; dirwynu; weindio
gwynsow: gwyntoedd
gwyr: gwyrdd
gwyrdh: gwyrdd
gwystel: ardystio; arwystlo; gwystlo
gwystla: ardystio; arwystlo; gwystlo
gy: ci
gyki: ciledrych; cipedrych; pipio; sbecian
gyth: cwyn
gyw: picellu; tryferu
gywa: picellu; tryferu
ha: chweil; tra
ha: a; ac
hag: a; ac
hag: chweil; tra
hager: hyll
hakkya: trychu
halya: cywain; halian; halio
hanaf: cwpan; cwpanu
hanafow: cwpanau
hanas: sisial
hanas: mwmial; mwmialu; mwmian; swnial
hanas: ochain; ochneidio
hanasa: ochain; ochneidio
hanasa: mwmial; mwmialu; mwmian; swnial
hanasenn: ochain; ochneidio
handla: trawiad; llofelu
handla: carn
haneth: heno
hannas: negesydd
hanow: enw; cyfenwi; enwi
hansel: brecwast; brecwasta
hanselyow: brecwastau
hanter: hanner
hanternos: canol nos
hanwesigeth: enwebiad
hanwesigethow: enwebiadau
happ: ffortiwn
happwari: gamblo; hapchwarae
happya: digwydd
happys: siawnsiau; siawnsys
harber: cysgodi; llochesu
hardh: hy
harfyll: ffidlan; ffidlo
harma: garw
harth: cyfarth
hartha: cyfarth
has: hadu
hasa: hau; heu
hasenn: hadu
hast: brys
hastenep: brys
hath: cath
hathes: cathod
haval: cyffelyb; tebyg
havalder: tebygrwydd
havi: haf
havoes: canfod; ffeindio
havow: hafau
haylhe: cyfarch; ymannerch
haylya: cyfarch; ymannerch
heb: heb; heblaw
hebdha: hebddynt
hebleth: hyblyg
hedh: stop; peidio; stopio
hedhadow: cyrchadwy; hygyrch
hedhes: nôl
hedhes: estyn
hedhi: stop; peidio; stopio
hedhow: stopiau
hedhyw: heddiw
hedra: chweil; tra
hegos: gogleisiol
hel: neuadd
helergh: hwyr
helerghi: ôl; trac; olrhain; tracio
helerghyas: dilynydd
helerghysi: dilynyddion
helgh: hela
helghi: hela
hell: anfoddog
hell: araf
helyow: neuaddau
helyow: neuaddau
hembrenkyas: arweinydd; arweinydd
hembrenkysi: arweinwyr; arweinyddion
hembronk: arwain; ledio; tywysio; tywysu
hen: hen
henedh: cenhedlaeth
henedhow: cenedlaethau
hengov: traddodiad
hengovek: traddodiadol
hengovyow: traddodiadau
henn: taw; fod
henna: taw; fod
henwel: enw; cyfenwi; enwi
henwyn: enwau
hep: heb; heblaw
hepken: unig
hepkorr: diofryd; diofrydu; ymwadu
hepkorrans: ymwrthodiad
hern: meteloedd
hernes: harneisio
hernesya: harneisio
herwydh: yn ôl
herwyth: yn ôl
herya: herfeiddio
hes: heidio; heigio
heskenn: llifio
heskenna: llifio
hesya: heidio; heigio
heudh: llawen
heudhhe: llonni; sirioli
hevelebi: tebygu
hevelep: cyffelyb; tebyg
hevlena: eleni
hevlyna: eleni
heweres: cynorthwyol
heweres: ategol
heyl: aber
heylyow: aberoedd; ebyr
hi: ei
hi: ci
hig: bachu
higenn: bachu
higenna: bachu
hin: hinsawdd
hin: ffin; ymylu
hinyow: hinsoddau
hinyow: ffiniau
hir: tal
hir: hir
hirbedrek: petryal
hirbedrogow: petryal
hirder: hyd
hireth: hiraeth
hirgylgh: hirgylch
hirgylghyow: hirgylchau
hirhe: hwyhau
hod: cycyllu
hoelan: halen; halltu
hoelanek: hallt
hogen: llonydd
hogen: eto
hogh: mochyn
hoghes: moch
hokya: petruso
holya: canlyn; dilyn; olynu
honan: hunan
honn: taw; fod
honna: taw; fod
hora: benyweta; hwrio; puteinio
hordh: hwpio; hwpo; hyrddio; hyrddu
horn: smwddio; ysmwddio
hornella: smwddio; ysmwddio
hosi: crygleisio
howl: haul; heulo
howldrehevel: dwyrain
howlsplann: heulwen
hulla: hunllef
hun: cysgu; huno
hunlev: hunllef
hunros: breuddwyd; breuddwydio
hunrosa: breuddwyd; breuddwydio
hunrosow: breuddwydion
hwans: awydd; awyddu; chwennych; chwenychu
hwansa: awydd; awyddu; chwennych; chwenychu
hwarhe: dynoli; gwareiddio
hwarvos: digwyddiad
hwarvosow: digwyddiadau
hwedhel: hanes; stori
hwedhlow: storïau; straeon
hwedhlow: hanes; stori
hweg: melys
hweghkorn: hecsagon
hweghkornyow: hecsagonau
hwegynn: melys
hwekter: caredigrwydd
hwel: gwaith; gweithio
hweldro: chwildroad; chwyldro
hweldroyow: chwildroadau
hwerow: chwyrn
hwerow: chwerw
hwerthin: chwerthin
hwerydh: chwiorydd
Hwevrer: Chwefror
hwibana: chwibanu; chwibianu
hwibanowl: chwibanu; chwibianu
hwilreseger: cyfeiriannu
hwithra: ymchwilio
hwithrans: ymchwiliad
hwithransow: ymchwiliadau
hwoer: chwaer
hwyja: chwydu; cyfogi
hwypp: chwipio
hwyppya: chwipio
hwyrni: hymian
hwystra: sibrwd
hwystrenn: sibrwd
hwyth: pwffian; pwffio
hwytha: chwythu
hwythell: chwibanu; chwibianu
hwythenn: swigen; byrlymu
hwythennow: swigod
hwythfi: swigen; byrlymu
hy: ei
hyg: hudladrata
hyga: cafflo; coegio; hocedu
hymna: emyn
hymnys: emynau
hyns: llwybr
hynsa: cydraddau
hyns-horn: rheilffordd
hynsyow: llwybrau
hynsyow-horn: rheilffyrdd
hys: hyd
i: hwy; nhw
igeri: agored; agor
igerys: agoredig
ilow: cerddoriaeth; cerdd
ilowek: cerddorol
imaj: delwedd
imajys: delweddau
is: islaw; isod
is: dan; o dan; oddi tan
is: is; gostwng; iselhau; iselu
isel: isel
isel: meddal
iselhe: diraddio
iselhe: is; gostwng; iselhau; iselu
isella: is; gostwng; iselhau; iselu
isframweyth: isadeiledd
iskessedhegow: is-bwyllgorau
iskessedhek: is-bwyllgor
isos: islaw; isod
ispoynt: isafswm; lleiafswm; isafbwynt
ispoyntow: isafsymiau; lleiafsymiau; isafbwyntiau
istorek: hanesyddol
istori: hanes
istorior: haneswr; hanesydd
istorioryon: haneswyr; hanesyddion
Iwerdhon: Iwerddon
jammes: erioed
jardin: gardd; garddio
jarn: gardd; garddio
jornyow: dyddiau
junya: asio; ymuno
justis: barnwr; barnu
justis: ynad
justisyow: barnwyr
justisyow: ynadon
justys: cyfiawnder
jydh: dyddiad; dyddio
jynn: peiriant
jynn-amontya: cyfrifiadurol; cyfrifiadur
jynn-ebrenn: awyren
jynnow: peiriannau
jynnow-amontya: cyfrifiaduron
jynnow-ebrenn: awyrennau
jynnow-printya: argraffyddion; argraffwyr
jynnow-skrifa: teipiaduron
jynnow-toemma: gwresyddion
jynn-pryntya: argraffydd; argraffwr
jynnskrifa: math; teipio
jynn-skrifa: teipiadur
jynn-toemma: gwresydd
jynnweyth: mecanwaith; peirianwaith
jynnweythek: mecanyddol; peirianyddol
jynnweythor: peiriannwr; peiriannu
jynnweythoryon: peirianwyr
jynnys: peiriannau
jynn-yskynn: codi; cyfodi
kaderyer: cadeirydd
kador: cadair; cadeirio
kales: caled
kaletter: anhawster
kamera: camera
kameras: cameras; camerau
kamm: drygu
kamm: cam; cam; camu
kamma: gwingo
kammas: bae
kammdremena: tresbasu; tresmasu
kammdybi: amryfuso; ffaelu
kammdybyans: gwallau; gwall
kammgemmeryans: camgymeriad; camdybio; camgymryd; camsynio
kammgemmeryansow: camgymeriadau
kammgonvedhes: camddeall
kammhynseth: anghyfiawnder
kammleverel: camacennu
kammneves: sbectrwm
kammomdhoen: camfihafio; camymddwyn
kammow: camau
kammvreusi: camfarnu
kammweyth: tresbasu; tresmasu
kammweyth: gwallau; gwall
kammweythres: drygioni
kammwonis: bwnglera; dallgeibio
kammwul: amryfuso; ffaelu
kamp: gwersyll; campio; gwersylla; pabellu
kampoell: crybwyll; sôn; sonio
kampoell: sylw; sylwad
kampoella: crybwyll; sôn; sonio
kampoella: crybwyll; sôn; sonio
kampoellans: cyfeirnod; cyfeirnodi
kampoellansow: cyfeirnodau
kampoellow: sylwau; sylwadau
kamporieth: pencampwriaeth
kampow: gwersylloedd
kampya: gwersyll; campio; gwersylla; pabellu
kampyorieth: pencampwriaeth
kampys: gwersylloedd
kan: cân
kana: canu
kanel: sianel
kanker: canser
kankres: canserau
kankweyth: canwaith
kann: disgleirdeb; gloywder
kanna: can
kanna: cannu
kannas: negesydd
kannasow: negesyddion
kannow: caniau
kannya: can
kanolyow: sianeli
kanow: caneuon; cerddau; cerddi
kans: cant
kansblydhen: canrif
kansblydhynyow: canrifau; canrifoedd
kansow: cannoedd
kansrann: canran
kansrannow: canrannau
kanstell: basged
kanstellow: basgedi
kansves: canfed
kantol: cannwyll
kantolyow: canhwyllau
kanvas: cynfas
kappa: capio
kapten: capten
kaptenyon: capteiniaid; capteniaid
kar: perthynol
kara: cariad; caru; serchu
kares: perthynol
karg: llwyth; llwytho
karga: llwyth; llwytho
kargha-prenn: stociau
karghar: gefynnu
karghara: gefynnu
kargow: llwythi
karleyth: sglefrio; ysglefrio
karma: bloeddio; crochweiddi; gweiddi
karol: dawns; dawnsio
karoli: dawns; dawnsio
karolyow: dawnsiau
karpenter: saer
karpentoryon: seiri
karr: car
karrdeyl: gwrteithio; teilo
karregi: creigiau
karrek: craig
karr-klavji: ambiwlans
karr-Klavji: ambiwlans
kartenn: cerdyn
kartenn-gresys: cerdyn credyd
kartennow: cardiau
karya: cludiant; trawsgludo
karyans: cerbyd
kas: rhyfel
kasa: casáu
kaskyrgh: ymgyrch
kaskyrgher: ymgyrchwr
kaskyrghes: ymgyrch
kaskyrghoryon: ymgyrchwyr
kaskyrghow: ymgyrchoedd
kastell: amddiffynfa
kasyer: gogr
kath: cath
kathes: cathod
kav: ogof
kavasa: can
kavasow: caniau
kavoes: canfod; ffeindio
kavyow: ogofau
kawgha: cachu
kaws: achos; achosi; peri
kawser: achos; achosi; peri
kawsoryon: achosion
kawsya: achos; achosi; peri
kay: cei
kay: platfform
kayow: ceiau
kayow: ceiau
kayow: platfformydd
kayow: platfformydd
ke: clawdd; gwrych
keas: clawdd; gwrych
kedrynn: trafferth; trafferthu; trwblio; trwblo
kedrynna: cecru; cweryla; cynhenna; cynhennu; ffraeo; ymdaeru; ymdderian; ymdderu; ymgecru
keffrys: hefyd
keffrysyas: cynghreirio
kegi: coginio
kegin: cegin
keginer: coginio
keginow: ceginau
kehaval: cyffelyb; tebyg
kehaval: cyfatebol
keher: cyhyr
keher: cnawd
keherek: cyhyrog
keherow: cnawd
keherow: cyhyrau
keheveli: cyffelybu; cymharu
kekeffrys: hefyd
kekeffrys: rhy
kel: cêl; cuddiedig; cudd
keles: cuddio; cwato; llechu
kelli: colli
kellow: celloedd
kellys: colledig; coll
kelmi: clymu
keltek: Celtaidd
kelwel: galw; galwad; galw
kelyonenn: ehedeg; ehedfan; hedfan; hedo
Kembra: Cymru
kemmeradow: cymeradwy; derbyniol
kemmeres: cymeryd; cymryd
kemmeryans: derbyniad
kemmyn: cyffredin
kemmynieth: cymunedol; cymuned
kemmyniethow: cymunedau
kemmynn: etifeddiaeth
kemmynna: cymynnu; cymynroddi
kemmynnow: etifeddiaethau
kemmynro: etifeddiaeth
kemmynrohow: etifeddiaethau
kemmysk: cymysgedd
kemmyska: cyfathrach; cyfathrachu; cymysgu
kempenn: cymhennu; tacluso; twtio
kempenna: cymhennu; tacluso; twtio
kemusur: cymesur; cymesurol
kemusur: cymesuredd
kemyk: cemegol
ken: achos; achosi; peri
ken: cilydd; arall; llall
kendon: dyled
kendoner: dyledwr
kendonores: dyledwr
kendonoresow: dyledwyr
kendonoryon: dyledwyr
kenedhel: cenedl
kenedhlegi: cenedlaetholi; gwladoli
kenedhlek: cenedlaethol
kenedhloger: cenedlaetholgar
kenedhlow: cenhedloedd
kenkia: ciprys; haeru; ymdaro; ymdynnu; ymgiprys; ymryson
kenn: digennu; dirisglo; pilio; pilo; rhisglio
kenn: croen; blingo; croeni; digroeni
kennenn: ffilm; ffilmio
kennennow: ffilmiau
kennertha: calonogi
kenter: hoelio
kentevynn: concrit
kentra: hoelio
kentreveth: cymdogaeth
kentrevethow: cymdogaethau
kentrevoges: cymydog
kentrevogesow: cymdogion
kentrevogyon: cymydog
kentrewi: hoelio
kentrik: tacio
kentrynn: sbarduno
kentrynna: sbarduno
kenwerth: masnach
kenwertha: marsiandïo; marchnata; masnachu
kenwerthel: masnachol; marsiandïol
kenwystel: bet; betio
kenwystla: bet; betio
kenwystlow: betiau
keow: cloddiau; gwrychoedd
kepar: fel; cyfryw; megis; hoffi; leicio; licio
ker: annwyl
kera: castellu
kerdh: cerdded; llwybro
kerdh: baglu; tripio
kerdher: cerddwr
kerdhes: cerdded; llwybro
kerdhor: cerddwr
kerdhoryon: cerddwyr
keredh: cwlio
keredhi: ymsennu
kerens: rhieni
kerensa: cariad; caru; serchu
kerensa: elusen
keresik: annwyl
kern: cyrn
kerrek: creigiau
kerri: ceir
kerri-klavji: ambiwlansys
kerth: meddiant
kerthow: meddiannau
kervya: cerfio; naddu
kerya: cobleru
keschanj: cyfnewid; trwco
keschanjow: cyfnewidfâu
keschanjya: cyfnewid; trwco
keser: cyfarchu
keskan: cyngerdd
keskanow: cyngherddau
keskar: ar wasgar; gwasgaredig
keskerdh: gorymdeithio; martsio; ymdeithio
keskerdhes: gorymdeithio; martsio; ymdeithio
keskewsel: ymadrodd; ymddiddan; ymgomio
keskolonn: unfarn; unfryd; unfrydol
keskomunya: cyfathrebu; cymuno
keskomunyans: cyfathrebiad; cyfathrebiad
keskomunyansow: cyfathrebiadau; cyfathrebiadau
keskorra: ymgynnull
keskusulya: ymgynghori
keskusulyans: cynhadledd
keskusulyansow: ymgynghoriadau
keslamma: cydgyffwrdd; cydredeg
keslowena: llongyfarchiadau
keslowenhe: llongyfarch
kesplegadow: cydnaws
kespoes: cloriannu; cydbwyso; cyfantoli; mantoli; tafoli
kesres: cyfredol
kesroesweyth: rhyngrwyd
kessedhek: pwyllgor
kessedhogow: pwyllgorau
kessenyans: cytundebau
kessenyans: cytgord
kesskrifa: cydateb; gohebu; llythyra; llythyru
kesskrifer: gohebydd
kesskriforyon: gohebyddion; gohebwyr
kessonenn: cytsain
kessonennow: cytseiniaid
kessstrivya: cydgeisio; cystadlu; ymbrofi
kesstrif: cystadleuaeth
kesstriv: cystadleuaeth
kesstrivor: cystadleuwr
kesstrivoryon: cystadleuwyr
kesstrivyansow: cystadlaethau
kesstryvyansow: cystadlaethau
kessydhya: cystwyo
kessydhya: cosbi
kessydhyans: cosb
kest: basged
kestewis: dewis
kestewis: dewis
kestow: basgedi
kesunya: cyfuno
kesunyans: cyfuniad
kesunyansow: cyfuniadau
kesva: byrddio
kesvywa: cytal
keswel: cyfweliad; cyfweld
kesweles: cyfweliad; cyfweld
keswelyow: cyfweliadau
keswlasek: rhyngwladol
kesya: cyduno; cyfanhau; uno; unoli
kettep: pob
kettestenn: cyd-destun; cyd-destun
kettestennow: cyd-destunau; cyd-destunau
kettryn: bws
kettuel: cyfochrog; paralel
keudhi: brwyno; dolurio
keugh: taid
keughyon: teidiau
keun: cŵn
keur: côr
keurgan: corganu; llafarganu
keuryow: corau
Kevardhu: Rhagfyr
kever: oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua
kevoethek: nerthol; pwerus
kevos: cyfoed
kevrenn: rhannu; siario
kewer: tywydd; hindreulio
ki: ci
kig: cig
kiger: chwalpio; cigyddio
kigyow: cigoedd
kildenna: ymneilltuo
kinyewow: ciniawau
kinyow: cinio
kittrin: bws
klanhe: glân; glanhau
klappya: sgwrs; sgwrsio
klas: dosbarth
klasek: clasurol; clasur
klasow: dosbarthiadau
klasys: dosbarthiadau
klav: sâl
klavji: ysbyty
klavjiores: nyrs; nyrsio
kledh: chwith
kledh: gogledd
kledh-barth: gogledd
kledh-barth: chwith
kler: pur
kler: clir; eglur; clirio
kleudh: ffos
kleudhyow: ffosydd
kleves: afiechyd; salwch; clefyd
klokk: cloc; clocio
klokkow: clociau
klywes: clywed
klywes: teimlo; ymdeimlo
kodra: llaeth; godro
kodriga: ymweliad; ymweld
koen: cinio
koenyow: ciniawau
koffi: coffi
koll: colled
kollji: coleg
koloven: colofn
kolovenyow: colofnau
kommol: cymylau
kommolenn: cwmwl
kommolennow: cymylau
kompes: lefel; gwastatáu; gwastatu; lefelu; llyfnhau
konis: hau; heu
kons: palmant
konsel: cyngor
konseler: cynghorwr; cynghorydd
konseller: cynghorwr; cynghorydd
konseloryon: cynghorwyr; cynghoryddion
konsyow: palmentydd
kontethow: siroedd
konvedhes: deall
kopel: cwpl; cyplu; cyplysu
kopi: copi; copïo
koplow: cyplau
korev: cwrw
korevow: cyrfau
korf: corff
kornell: congl; cornel; cornelu
kornellow: conglau; corneli
korthybi: ateb; ateb
korwedha: celwyddo
koska: cysgu; huno
koslowes: erglywed; gwrando
kost: cost; costio
kostow: costau
koth: hen
kottha: hŷn; hynaf
kov: cof
kovath: cofnod; record; cofnodi; recordio
kovynn: gofyn; holi
kovynn: cwestiwn; cwestiynu
koweth: ffrind
kowetha: ffrindiau
kowethas: cymdeithas
kowethasow: cymdeithasau
kowethes: ffrind
kowethesow: ffrindiau
kowlwul: cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen
koynt: rhyfedd
kreffa: cadarnach
kregi: crogi; hongian
Krena: ysgwyd; ysgydwo; ysgytio
kres: canol
kres: heddwch
kres: ffydd
kresenn: canolfan
kresennow: canolfannau
kreslu: heddlu; plismona
kreun: adnau; adneuo; dyddodi
krev: cryf
krevhe: cryffáu; cryfhau; grymuso; nerthu
kriw: criw
krodhvolas: achwyn; cwynfan; cwynfanu; cwyno; eingo
krodhvolasow: cwynau; cwynion
krysi: coelio; credu
kudha: cuddio; cwato; llechu
kudynn: ots; problem
kudynnow: problemau
kul: cul; culhau; meinhau
kulla: culach
kummyas: caniatâd
kummyasow: caniatadau
kuntellyans: cwrdd; cyfarfod
kurun: coroni
kusulyas: ymgynhorydd
kwari: chwarae
kweles: gweld
kweres: cymorth; helpio; helpu
kwertha: gwerthu
kweskel: pwno
kwiska: gwisg; gwisgo; ymddilladu; ymwisgo
kwitha: cadw
ky: ci
kynnik: cynnig
kyns: cyn
kyrghes: nôl
kyrghynnedh: amgylchfyd; amgylchedd
kyrghynnedhel: lleol
kyrghynnedhel: amgylcheddol
kyst: blwch; bocs; bocsio; paffio
kystyow: blychau; bocsys
kyttrin: bws
kyttrin: bws
kyttrinyow: bysiau; bysys
kyttryn: bws
ladha: lladd
ladra: dwyn; lladroni
lagha: cyfraith
laghyl: cyfreithiol
lamma: neidio
las: glas
las: gwyrdd
lavar: ymadrodd; brawddegu
lavar: dywediad
lavarow: ymadroddion
lavarow: dywediadau
le: man; lle; dodi; gosod
le: llai
ledan: llydan
lemmyn: nawr; rŵan
lenki: llyncu
lent: araf
lenwel: llanw; llenwi
leow: mannau; llefydd; lleoedd
lerghow: olion; traciau
les: arfer; defnyddio
les: planhigyn; plannu
lesa: lledu; taenu; tannu; ymdannu; ymledu
leski: llosgi
leth: llaeth; godro
leun: llawn
leur: llawr; llorio
leurlenn: carpedu
leuryow: lloriau
leverel: dweud; dywedyd; medd
leverys: eb; ebe
lew: llew
lewes: llewod
leys: baw
lies: llawer; sawl
lin: lein; llinell
linenn: lein; llinell
linennow: leiniau; leins; llinellau
linyow: leiniau; leins; llinellau
liv: ffeil; ffeilio
liv: llif
liva: llif
liwya: lliw; cluro; coluro; lliwio
liwyow: lliwiau
lo: llwy; llwya
loas: llwyaid
loasyow: llwyeidiau
loer: lleuad
loeryow: lleuadau
loes: llwyd
logh: llyn
logo: logo
losow: planhigion
losowenn: planhigyn; plannu
losowenn-gegin: llysieuyn
losowennow: planhigion
losowennow-kegin: llysiau
losow-kegin: llysiau
lost: ciw; ciwio
lost: cynffon
Loundres: Llundain
lovan: rhaffo; rhaffu
lowarth: gardd; garddio
lowarthyow: gerddi
lowen: hapus
lowender: hwyl
lowr: digon
lows: llaes
loyow: llwyau
lugarn: lamp
lugern: lampau
lun: Dydd Llun
lyes: llawer; sawl
lyha: lleiaf
lymner: arlunydd; artist
lynn: llyn
lynnow: llynnoedd
lys: llys; cwrt
lyver: llyfr; bwcio; llyfru
lyverow: llyfrau
lyver-termyn: cylchgrawn
lyvrow: llyfrau
lywya: gyrru
lywyans: arweinyddiaeth; arweinyddol
lywyer: gyrrydd; gyrrwr
lywyoryon: gyryddion; gyrwyr
ma: yma
mab: mab
mabdenek: dynol
maga: porthiant; bwydo; porthi
magasin: cylchgrawn
magor: adfail; difetha; difethu
mamm: mam; mamogi
mammwynn: nain
mamm-wynn: nain
mammyeth: mamiaith
mann: sero; dim
mappa: map; mapio
mappaow: mapiau
mar: pe
mar: mor; felly
mara: pe
margh: ceffyl
marghas: marchnad
marghasow: marchnadoedd
marnas: onibai; oni; onid
marnas: eithr; eithro; eithriadu; eithrio; ymeithrio
marow: marw
mars: pe
martesen: hwyrach; efallai
marthus: rhyfeddod
ma's: onibai; oni; onid
ma's: eithr; eithro; eithriadu; eithrio; ymeithrio
mater: mater
materow: materion
materyow: materion
maw: bachgen
maylyer: amlen
Me: Mai
mebyl: dodrefn
medhel: meddal
medhelhe: meddalhau; meddalu; nawseiddio; tyneru
medhygyon: meddygon
medhyk: meddyg; doctora; doctoran
medhyk-dens: deintydd
media: cyfryngau
megi: mwg; mygu; smocio; smygu; ysmygu
melin: melin
melinyow: melinau
melyn: melyn; melynu
men: carreg; maen; llabyddio
men: cryf
meneges: crybwyll; sôn; sonio
menydh: mynydd
menydhyow: mynyddoedd
menyster: gweinidog; gweinidogaethu; offeiriadu
menysters: gweinidogion
menystrans: gweinyddiaeth; gweinyddiaeth
mergh: ceffylau
mergher: Dydd Mercher
mernans: angau; marwolaeth
merwel: marw; trigo
mes: ond
meth: cywilyddio; gwaradwyddo
Metheven: Mehefin
metya: cwrdd
meur: llawer; sawl
Meurth: Mawrth
mewgh: gwarantu
mil: anifail
mil: mil
mildir: milltir
mildiryow: milltiroedd
milvil: miliwn
milvilyow: miliynau
milyow: miloedd
minhwerthin: gwenu
mires: edrychiad; golwg; edrych; edrychyd; sbïo; sbio; ysbïo
mis: mis
misyow: misoedd
moen: tenau
moes: bwrdd
mogh: moch
molleth: diawlio; melltithio
mollethi: diawlio; melltithio
mona: arian; pres
mones: mynd
mor: môr
mordardha: syrffio
mordonn: ton; chwifio
mordonnow: tonnau
mor||meur: gwallau; gwall
morthol: morthwylio
moryow: moroedd
mos: mynd
movya: symud; ymod
movyansow: symudiadau
mowes: geneth
mowesi: genethod
moy: rhagor
my: fi; i
myghtern: brenin
myghternedh: brenhinoedd
mynnes: isio; eisiau
myrgh: merch
mysk: mysg; plith
mysk: canol
myttin: bore
na: dim
na: nage
Nadelek: Nadolig
Nadelik: Nadolig
nagha: gwarafun; gwrthod; nacáu; pallu
nammna: bron
nammnag: bron
namoy: mwyach
naneyl: chwaith
nans: dyffryn
nansow: dyffrynnoedd
neb: rhai; rhyw
neb: unrhyw
nebes: cryn; rhywfaint
nebonan: rhywun
negys: adwaith
negys: busnes
negys: trafod
negysyow: busnesau
nep: unrhyw
nep: rhai; rhyw
neppyth: rhywbeth
nerth: gorfodi
nes: mwyach
nesa: ymagwedd; agosáu; cyrchu; dynesáu; dynesu; nesáu; nesu
nessa: eilio; secondio
neuvya: nofio
nevr': bob amser
nevr': erioed
nevra: erioed
nevra: bob amser
newodhow: newyddion
neyth: nyth; nythu
ni: ni
nija: ehedeg; ehedfan; hedfan; hedo
nivel: lefel; gwastatáu; gwastatu; lefelu; llyfnhau
nivell: lefel; gwastatáu; gwastatu; lefelu; llyfnhau
niver: rhif
niverans: cyfrifiad
niverow: rhifau
niveryans: cyfrifiad
niwl: niwl
niwlow: niwloedd
nor: llawr
nor: byd
norvys: byd
nos: nos; noson
notenn: nodiad; nodyn; nodi
notya: nodiad; nodyn; nodi
nowedhas: arloesedd
nowodhow: newyddion
nowydh: newydd
nowyttha: newyddach
ny: dim
ny: ni
nyhewer: neithiwr
nyns: dim
ober: gwaith; gweithio
oberi: gwaith; gweithio
oerra: oerach
oes: oedran; oes; heneiddio
of: o
ogas: ger; gerllaw
olifans: eliffant
olifanses: eliffantod
oll: holl; cwbl; cwbwl
ombrederi: cysidro; pwyllo; ystyried; ystyrio
omgemmeryans: cyfrifoldeb
omglywes: teimlo; ymdeimlo
omguntell: cwrdd
omladha: brwydro; cwffio; ymladd
omladha: lladd
omlesa: ehangu
omlowenhe: llawenhau; llawenychu; ymlawenhau; ymlawenychu
omma: yma
omsettya: ymosodiad; ymgyrchu; ymorchestu; ymosod
omsevyek: annibynnol; annibynnwr
omuvelhe: ymgreinio
omwolghi: ymolchi
omworra: cyfryngu
ordena: lluniaethu; trefnu
ordenor: trefnwr; trefnydd
ors: arweddu
ostel: gwesty
ostell: gwesty
ostelyow: gwestai; gwestyau
Ostrali: Awstralia
our: awr
ouryow: oriau
ow: fy
own: ofn; ofni
owr: arian; pres
owr: aur
oy: wy
oyl: olew; oelio
oyow: wyau
palas: palu; rhawio; rhofio
pals: niferus
pan: pan
pana: be; beth
paper: papur; papuro
paperyow: papurau
par: erbyn; wrth; gan
par: mor; felly
par: math; teipio
par: ys; fel
par: ys; fel
pareusi: cyfarpar; cyfarparu; paratoi
park: parc; parcio; parco
parkow: parciau
parti: parti
parya: pâr; paru
parys: parod
passys: gorffennol; heibio
pe: talu
peder: Pedr
pel: pêl
peldroes: pêl-droed
pel-droes: pêl-droed
pell: pell
pellder: pellter
pellgowsel: teleffon
pellgowsel: teleffon
pellgowser: teleffon
pellgowserow: teleffonau
pelyow: peli
penn: pen
penn: diwedd
penn-bloedh: penblwydd; pen-blwydd
pennseythun: penwythnos
pennseythunyow: penwythnosau
pennskrifer: golygydd
pennti: bwthyn
performya: perfformio
perghenn: perchennog
perghenna: perchen; meddu
perghennek: perchennog
perghennogeth: perchnogaeth; perchenogaeth
perghennogi: hawliad; hawlio; honni
perghennogyon: perchnogion
perghennoryon: perchnogion
perghennow: perchnogion
person: person
persons: personau
perthi: arweddu
pervertya: trawswyro
pesya: parhau
pesya: talu
peub: pob
peuns: dyrnod; pwnio
peuri: pori
piga: colynnu
piwas: gwobrwyo
piwas: gwobrwyo
plat: haenellu
ple: ble
plegya: plygu
plegya: boddhau; plesio
plesour: bodd; pleser
pleth: ble
plos: budr; trochi
plu: plwyf
pluvenn: buarthu; corlannu; cytio
pluvenn: pluennu
pluyow: plwyfi
po: naill; naill; ychwaith
po: ta; neu; ai; ynteu
pobell: pobl; pobol
pobell: person
pobla: poblogi
poblek: cyhoedd; cyhoeddus
poder: pwdr
podigow: jygiau
podik: jwg
poenya: rhediad; rhedeg
poes: trwm
poesedhek: positif
poester: pwysedd; gwasgedd
poettha: poethach
poken: naill; naill; ychwaith
politek: gwleidyddol
poll: pwll
poll: cyfredol
pollow: pyllau
pollow: pennau
pons: pont; pontio
ponsyow: pontydd
porpos: diben; perwyl; pwrpas
possybl: posib; posibl
possyble: posib; posibl
possybyl: posib; posibl
potellya: costrelu; potelu
pott: pot
pottow: potiau
pow: gwlad
powes: gorffwys; diluddedu; gorffwyso
pows: gwisg; gwisgo; ymddilladu; ymwisgo
powsyow: gwisgoedd
powyow: gwledydd
poynt: iechyd
poynt: pwynt; pwyntio
poynt: eitem
prederi: meddwl; synied; synio; ymsynio
prena: prynu
prenans: pryniant; pwrcasu
prener: cwsmer
prest: bob amser
previ: profi
prevyans: prawf
prevyans: arbrofiad; arbrawf; arbrofi
priosoleth: priodas
pris: pris; prisio
prison: carchar
priva: preifat
privedh: preifat
profya: cynnig; cynigio; cynnig
profya: awgrymu
profyans: awgrymiad
profyansow: awgrymiadau
programmer: rhaglennwr
projekt: cywaith; project; prosiect; bargodi; taflunio
pronter: pregethwr
pronteryon: pregethwyr
pryjyon: berwi
prys: achlysur; achlysuro
prys: adeg; amser; amseru
pryson: carchar
prysyow: adegau; amserau; amseroedd
prysyow: achlysuron
pub: pob
pubdydhyek: beunyddiol; dyddiol
pubonan: pawb
pup: pob
pupprys: bob amser
pup-prys: bob amser
puptra: popeth
pur: iawn
py: be; beth
py: pa
pyneyl: prun
pynn: parodrwydd
pysi: gweddïo; paderu
pysi: gofyn; holi
pysk: pysgodyn; pysgod; pysgota
pyskessa: pysgodyn; pysgod; pysgota
pystiga: anafu
pyth: be; beth
radyo: radio
radyoyow: radios
rag: am; cyfer; ar gyfer
ragbren: tanysgrifiad
ragdha: amdanyn; amdanynt
ragon: amdanom
ragov: amdanaf
rag-skrif: rhagair
ragworra: hybu
rak: am; cyfer; ar gyfer
rann: rhan
ranndir: ardal; bro
ranndirek: rhanbarthol; ardal
ranndiryek: rhanbarthol; ardal
ranndiryow: ardalau; ardaloedd; bröydd
ras: bendith
ras: rhinwedd
re: erbyn; wrth; gan
re: rhy
redya: darllenedig; darllen
redyes: darllenedig; darllen
redyes: darllenedig; darllen
redys: darllenedig; darllen
reken: bil; bilio
rekord: tystiolaeth
rekord: cofnod; record; cofnodi; recordio
ren: erbyn; wrth; gan
res: rasio
res: rheidrwydd; anghenraid; rhaid; angenrheidrwydd
resek: rhediad; rhedeg
rester: trefniad; trefniant
restra: lluniaethu; trefnu
restri: trefnau; trefniadau; trefniannau
resys: rhediad; rhedeg
reward: gwobrwyo
rewl: rheolaeth
rewl: rheol
rewler: rheolydd; rheolwr
rewloryon: rheolyddion; rheolwyr
rewlow: rheolau
rewlya: rheolydd; rheolwr
ri: rhoddi; rhoi
riv: rhif
ro: rhodd
rohow: rhoddion
rokk: craig
Romanek: Rhufeinig
ronk: ffroeni
ros: olwyn; olwynio
rosella: chwyrlïo; chwyrnellu
rosow: olwynion
rudh: coch
rudhvelyn: oren
ryb: erbyn; wrth; gan
sadorn: Dydd Sadwrn
sagh: sach; sacio; seco
sagh: bag; bagio
salow: diogel; dihangol
salow: iach
salwa: saffach
sans: sant
sarf-nija: barcud
sav: sefyll
saw: eithr; eithro; eithriadu; eithrio; ymeithrio
sebon: sebon; seboni
sedha: deifio; plymio
sedhi: soddi; suddo; ymanodi
seghyer: sachau
seghyer: bagiau
sel: selio
sel: seilwaith; sylfaen
selwel: achub; arbed; cynilo; safio
selya: selio
selya: sail; seilio; sylfaenu
selys: sefydledig
sen: sant
senedh: senedd
senedhow: seneddau
seni: modrwy; modrwyo
seni: chwarae
sens: saint; seintiau
serri: digio
serrys: dig
serth: serth; mwydioni; mwydo
seth: jar; cnecio; cnecu
sethow: jariau
settya: man; lle; dodi; gosod
sevel: codi; cyfodi
sewen: ffyniannus; llewyrchus
sewen: llwyddiannus
sewena: llwyddiant
sewenek: llwyddiannus
seweni: llwyddo; tycio
seythun: wythnos
seythunyow: wythnosau
shyndya: anafu
shyndya: niwed; difrod; colledu
sinema: sinema
skaffa: ysgafnach
skant: prin
skantlowr: prin
skapya: dianc; dihangu; dihengyd; ymachub
skath: cwch
skathow: cychod
skav: golau; cynnau; cynnu
skav: sionc; chwim
skentel: clyfar
skeul: ysgol
skeulyow: ysgolion
skeusenn: ffotograff
skeusennow: ffotos
skila: achos; achosi; peri
skila: achos; achosi; peri
skoedhya: cefnogaeth; cynhaliaeth; ategu; cefnogi; cyfatal; cynnal; cynorthwyo; ochri; pleidio
skoedhyans: cefnogaeth; cynhaliaeth; ategu; cefnogi; cyfatal; cynnal; cynorthwyo; ochri; pleidio
skoedhyoryon: cefnogwyr; cynhalwyr
skoellya: sarnu
skoellya: afradloni; camdreulio; camwario
skol: ysgol
skoler: ysgolhaig
skoleryow: ysgolheigion
skolyow: ysgolion
skonya: gwarafun; gwrthod; nacáu; pallu
skorenn: cangen; canghennu
skorennow: canghennau
skorr: canghennau
skrif: testun
skrifa: sgrifennu; sgwennu; ysgrifennu
skrifow: testunau
skrifynnyas: ysgrifennydd
skrifys: ysgrifenedig; ysgrifenedig
skuba: ysgubo
skubell: brws; brwsio
skubellow: brwsiau
sley: clyfar
snell: cyflym; ymprydio
snod: tâp; tapio
sodh: gwirionedd
soedhek: swyddog
soedhogel: swyddogol
soedhogyon: swyddogion
soedhva: swyddfa
soedhvaow: swyddfeydd
solempnya: dathlu
solempnyta: seremoni
sort: sortio
soth: de
souder: milwr
soudoryon: milwyr
Sows: Lloegr
spas: cyfle
spasow: cyfleoedd; cyfleon
spena: gwario; treulio
speshyal: enwedig
splann: disglair; llachar
splanna: caboli; disgleirio; tywynnu
splannder: disgleirdeb; gloywder
splattyow: plotiau
splattys: plotiau
sport: gêm; chwarae
stag: hunllef
sten: tun
stevell: stafell; ystafell
stevellow: stafelloedd; ystafelloedd
stret: stryd
stretow: strydoedd
stretys: strydoedd
studhla: stiwdio
studhoryon: myfyrwyr
studhya: astudiaeth; astudio; efrydio; efrydu
studhyans: astudiaeth; astudio; efrydio; efrydu
studhyer: myfyriwr
studhyores: myfyriwr
stus: cwrs
styr: diffiniad
styrya: egluro; esblygu; esbonio
styrys: diffiniedig
sugra: siwgr
sul: Sul; Dydd Sul
sur: siwr; siŵr; sicr
surheans: yswiriant
sygh: sych; hesbio; sychu
syghes: sychedu
synsi: dal
synsy: dal
system: cyfundrefn; system
sywya: canlyn; dilyn; olynu
sywyansow: canlyniadau
taklow: pethau
taksi: tacsi
taksis: tacsis
talleth: cychwyn
talleth: cychwyn
tan: tân; tanio
tann: erbyn; wrth; gan
tanow: prin
tanow: tenau
tansys: coelcerth; coelcerth
tansysyow: coelcerthi; coelcerthi
tanyow: tanau
tardh: ffrwydrad; tanchwa
tas: tad
tas-gwynn: taid
tasleverel: ailadrodd; ailddweud
tasow-wynn: teidiau
tavas: iaith
tavella: archwilio
taves: iaith
tavosow: ieithoedd
te: te
teg: braf; dirwyo
teg: prydferth
tegea: agos; cau
tehweles: dychweliad; dychwelyd
tell: twll
temmyn: darnau
tennys: saethiad
ter: awyddus
ter: ar frys; taer
tereba: nes; tan
termyn: adeg; amser; amseru
terri: torri
terrys: toredig
tew: bras; braster; tew
tew: trwchus
tewdroes: traed
tewedh: storm
tewl: tywyll
teylu: teulu
teyluyow: teuluoedd
teythyek: brodorol
thas: tad
theylu: teulu
thowlennow: trefnlenni
tiek: ffermwr
tien: cyflawn; llwyr; cwblhau; cwpla; cwpláu; gorffen
tigenn: waled
tigennow: waledau
tiogyon: ffermwyr
tir: tir; glanio; tirio
tira: tir; glanio; tirio
tirwel: tirlun; tirlunio; tirweddu
tiryow: tiroedd
tiskwedhes: sioe; dangos
to: to; toi
toella: ffalsio; twyllo
toemm: cynnes; gwresog; cynhesu; poethi; twymno
toemma: cynhesach
toen: cario; cludo
toesa: tylino
toeth: brys
toeth: cyflymder; goryrru
tohow: toeau
tokyn: tocyn
tokynyow: tocynnau
toll: twll
tonnas: tunnell
tonsya: dawns; dawnsio
torn: llaw
tornyas: twristaidd
tornyaseth: twristiaeth
tos: dod
tour: tŵr
towlenn: cynllun; cynllunio
towlenn: rhaglen; rhaglennu
towlenna: cynllun; cynllunio
towlennow: rhaglenni
towlennow: cynlluniau
towlow: amcanion
tra: peth
traow: pethau
tre: adref; adre; adref
tre: yn ôl; cefn; bacio
tre: tref
tredan: trydan
treghi: toriad; sgathru; ysgathru
treghys: toriad; sgathru; ysgathru
trehedhes: estyn
trelya: tro; troad; troi
trelyans: cyfieithiad
tremena: pasio
tremenyes: teithiwr
tremenysi: teithwyr
tren: trên; hyfforddi; treinio
trenow: trenau
treth: traeth
trethow: traethau
treveglos: pentref
treveth: achlysur; achlysuro
trewa: poergarthu; poeri
treweythyow: weithiau
treylya: cyfieithu; trosi
treylya: tro; troad; troi
treylyer: cyfieithydd
treylys: newidiedig
treylys: cyfieithiedig
trial: treial; treialu
trig: safle
trigoryon: trigolyn; trigolion
trigva: cyfeiriad; annerch
trigvaow: cyfeiriadau
trist: trist
triugens: trigain
tro: tro; troad; troi
troes-hys: troed
troes-hys: traed
troha: tua; tuag
trohag: tua; tuag
tromm: sydyn
tros: sŵn
tros: sain; swnio; swno
trosyow: seiniau
trosyow: syniau
trygva: cyfeiriad; annerch
trygvaow: cyfeiriadau
tu: cyfeiriad
tu: tu; ochr
tus: pobl; pobol
tuyow: ochrau
tuyow: cyfeiriadau
tybi: meddwl; synied; synio; ymsynio
tybri: bwyta
tybyans: syniad
ty'goelya: gŵyl
tykkli: argyfyngus; critigol; beirniadol
tylda: pabell
tyli: talu
tyller: man; lle; dodi; gosod
tylleryow: mannau; llefydd; lleoedd
tynn: clos
tynn: dwys
tynna: dwysach
tynnerghi: croeso; croesawu
ugella: uwch
ugens: dau ddeg
ughboynt: eithaf; uchafsymiol; uchafswm; mwyafswm; uchafbwynt
ughel: uchel
ughelhe: dyrchafael; dyrchafu
ughella: uchaf
ughella: uwch
ugh-tek: uwchdechnoleg
unik: unigryw
unik: sengl
unnik: unig
unnsel: unig
unnverheans: cytundebau
unnverhes: cytûn; cytundebol; cytunedig
unnweyth: unwaith
usadow: arfer
usya: arfer; defnyddio
usys: arferol
uvel: gostyngedig
vaban: baban; babi
vamm: mam; mamogi
vammwynn: nain
vammyeth: mamiaith
vara: bara
varghas: marchnad
varghasow: marchnadoedd
vaterow: materion
vateryow: materion
vedha: beiddio; meiddio
velin: melin
veneges: crybwyll; sôn; sonio
venyn: menyw
venynes: menywod
venysters: gweinidogion
venystra: gwasanaethu; gweini; gweinyddu; serfio
venystrans: gweinyddiaeth; gweinyddiaeth
vergh: ceffylau
vernans: angau; marwolaeth
verr: cwta; byr
verwel: marw; trigo
veudhi: boddi
vil: mil
vildiryow: milltiroedd
vis: mis
visitya: ymweliad; ymweld
vodh: cydsyniad
voen: tenau
voes: bwrdd
voes: bwyd
vos: mynd
vos: bod
votya: pleidlais; pleidleisio
vowes: geneth
vre: bryniau; bryn
vroder: brawd
vrys: bryd; meindio
vrys: bwriad
vrys: adeg; amser; amseru
vuan: cyflym; ymprydio
vy: fi; i
vyaj: anturio; mentro
vydh: unrhyw
vyghan: bach; bychan
vykken: erioed
vynnes: isio; eisiau
vysi: prysur
vysi: pwysig
vysyt: ymweliad; ymweld
vyth: unrhyw
vywnans: byw; bywyd
war: ar
wari: chwarae
wari: gêm; chwarae
wariva: theatr
war-ji: adref; adre; adref
war-lergh: tu ôl i
war-lergh: wedi
warlinenn: arlein; ar-lein
warlyna: llynedd
warnan: arnom
warnav: arna; arnaf
warnedha: arnyn; arnynt
war-tu: tua; tuag
waskedh: straen
waskedh: pwysedd; gwasgedd
wasketh: pwysedd; gwasgedd
wasketh: straen
waytya: gobaith; gobeithio
weles: gweld
weres: pridd; baeddu; budro; diwyno
weres: cymorth; helpio; helpu
werin: pobl; pobol
wertha: gwerthu
wevya: ton; chwifio
wharfosow: digwyddiadau
whythra: ymchwilio
wiasva: gwefan; safwe
with: gofal
wodhav: dioddef; goddef
wodhevel: hirbarhau
wodros: bygwth; bygythio; bytheirio
wodros: bygwth; bygythiad
woeles: gwaelod
woen: bryniau; bryn
woen: i lawr
wonisyow: gwasanaethau
wosa: wedi
wow: celwyddo
wreg: gwraig
y: ei
ya: ie
yagh: iach
ydhyn: adar
yeghes: iechyd
yeth: iaith
yethow: ieithoedd
yew: iau; cyfieuo; ieuo
yeyn: oer
ylynder: eglurder
ympyas: impio
ympyas: mewnblannu
yn: mewn; yn
yn-dann: dan; o dan; oddi tan
yn-danna: odanynt
yn-kever: oddeutu; ynghylch; ynglŷn; tua
ynklevyans: haint
ynklevyansow: heintiau
yn-medh: eb; ebe
yn-medh: dweud; dywedyd; medd
ynna: ynddynt
yn-nes: agosach
ynnov: ynof
ynter: rhwng
ynter: ymhlith; ymysg
yn-tien: hollol
yntra: rhwng
yntredha: rhyngddynt
ynwedh: hefyd
ynys: ynys
ynysow: ynysoedd
Yow: Dydd Iau
yowynk: ieuanc; ifanc
yowynka: iau
ys: ŷd
ystory: hanes
ystynna: ymestyn
ystynnans: estyniad; ymestyniad
ystynnansow: estyniadau; ymestyniadau